ŠKANDÁL. Trestné oznámenie proti KBS organizovala úradníčka MPSVaR

15,888
Kultúra smrti

Pamätáte si na adventný list biskupov Slovenska proti Kultúre smrti? Tak ste možno aj zachytili, že vzápetí na pastiersky list bolo na KBS podané trestné oznámenie. Autorom bol istý Róbert Slovák. Prinášame informácie, podľa ktorých tento pán bol len nasadenou bábkou. Biely kôň, ak chcete. Podľa nových dôkazov za celou organizovanou akciou proti biskupom stála štátna úradníčka - pani Olga Pietruchová.

 

Kto je pani Pietruchová?

Pani Pietruchová je asi najkontroverznejšia štátna zamestnankyňa na Slovensku.

Je známa ako aktivistka a zakladateľka potratových organizácií: Možnosť voľby, Plánované rodičovstvo. Známa je aj ako radikálna feministka a bojovníčka za práva homo-loby. Na FB sa označila ako šíriteľka Kultúry smrti. Otvorene sa priznáva, že nenávidí Cirkev a kde môže, tam sa snaží bojovať proti katolíkom.

Zároveň pracuje v štátnej správe ako šéfka Výboru pre rodovú rovnosť, ale aj v ďalších poradných orgánoch vlády ako odborníčka pre "ľudské práva" .

Do štátnej správy sa dostala za vlády premierky Radičovej. Konkrétne na pozíciu poradkyne pre vládu. S premierkou sa poznali, zrejme ešte z čias ako aktivistky. Pani Radičová pracovala v kontroverznej Nadácii otvorenej spoločnosti patriacej multimliardárovi Georgovi Sorosovi. V správnej rade tejto organizácie schvalovala projekty a prerozdeľovala financie, okrem iného, aj na pro-potratové aktivity pani Pietruchovej.

Z Úradu vlády sa postupne, za vlády Róberta Fica, stala zamestnankyňou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si pod ministrom Richterom bačuje dodnes ako šéfka Výboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí.

 

IDEOLOGICKÝ VPLYV NA ŠTÁTNU SPRÁVU

Zdá sa, že ministerstvo MPSVaR s príchodom pani Pietruchovej si osvojilo jej politický slovník, svetonázor a ideológie (propagácia marxistického feminizmu, potratov a homo-loby). Rodová ideológia sa tak stala za 10 rokov vlastnou agendou ministerstva, ktoré podla názvu má podprovať rodinu. Pozri www.gender.gov.sk. To, či sa nakoniec stane oficialnou politikou pre celú štátnu správu rozhodne kauza Stratégie ľudských práv, ktorá sa usiluje rodovú agendu kodifikovať pre celú štátnu správu.

 

FINANČNÝ VPLYV

Pani Pietruchová nie je len hlavná štátna rodová ideologička. Dostala sa aj do pozície, kde má silný vplyv na prerozdeľovanie štátnych financií pre tzv. "mimovládky", organizácie tretieho sektora financované štátom(Pozri TU). V minulosti sme informovali, že len v roku 2012, za pôsobenia pani Pietruchovej na Úrade vlády, dal štát skoro 500 000 eur na projekty homoloby, potratov, sexualizácie mládeže, atď.

 

A stále stojí - prehľad škandálov

Úzke prepojenie ministerstva na pani Pietruchovú zrejme vysvetľuje, ako mohla ustáť toľko škandálov, ktoré by iného úradníka už dávno stáli hlavu. Tu je stručný prehľad:

  • ZAUJATOSŤ PROTI KATOLÍKOM: Pani Pietruchvá ako štátna úradníčka pravidelne porušovala základný etický kódex štátnej zamestnankyne, keď cez sociálne siete blogovala a na verejných diskusiách, útočila proti katolíckej Cirkvi a na každého, kto s ňou nezdieľa jej osobné ateistické, rodové a marxistické názory. (TU)
  • PODPORUJE SATANISTOV. Verejne sa postavila na podporu skupiny údajných satanistov, ktorí cez Facebook znevažujú katolícku Cirkev. Ich aktivity zľahčovala tým, že ide len o "neškodnú recesiu" na účet veriacich. Zrejme si štátna zamestnankyňa myslí, že urážať ľudí a ich náboženské presvedčenie je neškodná zábava. Pani Pietruchová sa hlási k ateistickej viere.(TU)
  • URÁŽANIE OBČANOV. Na svojich blogoch sa pravidelne vulgárne vyjadrovala proti každému, koho nemá rada. Jej zaslepené útoky vyvrcholili, keď na blogu označila účastníkov Pochodu za život v Košiciach ako "pedofilov". (TU)
  • PROTIŠTÁTNE AGITOVANIE: Bola pristihnutá, ako osočovala dobré meno Slovenskej Republiky a štátnej správy SR pred americkým veľvyslancom. Namiesto toho, aby Slovensko reprezentovala, čo je povinnosť štátnej zamestnankyňe, tak štát a občanov označovala za zaostalých a spiatočníkov. (TU)
  • ZNEVAŽOVANIE CHARITY. Pietruchová verejne zhadzovala prácu Charitatívnych organizácií slúžiacich ľuďom v núdzi, týraným ženám, chorým ľuďom. Minister dostal viaceré sťažnosti na jej osobu od týchto organizácií, ktoré odignoroval. (TU)
  • HROZILO TRESTNÉ OZNÁMENIE. Hrozilo jej trestné oznámenie, za urážanie a osočovanie svetoznámej sociologičky pani Gabriele Kuby, počas jej návštevy Slovenska. Minister Richter ju zasa podržal. (TU)
  • VIACKRÁT INTERPELOVANÁ. Minister bol viackrát interpelovaný poslancami, aby ju prepustil za škandály a škodu, ktorú pácha dobrému menu ministerstva. Minister nakoniec oznámil, že nechá vec prešetriť. Nič sa nakoniec nestalo. (TU)
  • VEREJNOSŤ ŽIADA JEJ REZIGNÁCIU. Na internete vznikla petícia za jej odvolanie. Výzvu podpísalo cez 8000 pobúrených občanov. Oproti tomu, zamestnankyňa pani Pietruchovej tiež na ministerstve, pani Mesochoritisová, zorganizovala počas najväčších škandálov petíciu na jej podporu. Lojalita pani Mesochoritisovej je veľmi roztomilá, ale nemiestna pre zamestnanca štátnej správy. Petícia pani Mesochoritisovej získala nakoniec len 700 hlasov čo potvrdilo, že aj pani Mesochoritisová koná v záujme úzkej skupiny občanov a nie všetkým. Naviac drvivá väčšina hlasov na podporu pani P. bola od treťosektorových organizácii platených zo štátneho rozpočtu. (TU)
  • POKÁRANÁ MINISTROM. Keď situácia okolo osoby pani Pietruchovej eskalovala, minister Richter uznal, že pani Pietruchová sa správala nevhodne na štátnu zamestnankyňu. Avšak, namiesto toho, aby vyvodil pre ňu personálne dôsledky, tak ju len formálne vykáral a nechal ďalej v úrade. (TU)

Je zrejmé, že každá iná, takto verejne zdiskreditovaná osoba, ktorá vzbudzuje tak vážne verejné pohoršenie a vášne, by bola zo štátnej správy dávno prepustená. Pán minister Richter opakovane ukázal, že túto osobu chce zachovať v úrade stoj čo stoj. Je pre ňu ochotný ohrozovať nie len svoje meno, ale aj meno celého svojho úradu. 

 

NOVÉ SKUTOČNOSTI - Úradníčka smrti, ktorá nenávidí Cirkev?

Do redakcie LifeNews sme dostali foto materiály, ktoré odhaľujú nové skutočnosti o agitačných aktivitách pani Pietruchovej.

Zistili sme, že len dva týždne po tom, ako minister pani Pietruchovú formálne vykáral za jej verejné vyjadrenia, ktoré boli ako povedal na hrane Etického kódexu, sa bez váhania znova pustila do agitačnej činnosti proti Cirkvi. Ani chvíľu sa netvárila, že by ministrove napomenutie brala vážne. Namiesto toho začala bezprostredne po pastierskom liste, organizovať ľudí cez Facebook. Žiadala ich, aby podali trestné oznámenie proti biskupom. Sama sa zrejme trestné oznámenie podať bála, keďže bola čerstvo disciplinárne riešená za jej správanie. Podla záberov, hľadala dobrovolníka ochotného spraviť špinavú prácu za ňu:

Kópia výzvy pani Pietruchovej na FB, kde vyzýva ľudí podať trestné oznámenie:

Vzor trestného oznámenia pani Pietruchovej proti biskupom zverejnený na FB. (TU)

 

Prečo útočila na biskupov?

Presný dôvod, prečo mala pani Pietruchová potrebu zinscenovať trestné oznámenie sa zrejme nedozvieme. Z dostupných informácii sa ale zdá, že mohla mať 3 dobré motívy k takémuto správaniu.

1) Odplata biskupom za pastiersky list. Za to, že sa odvážili verejne prehovoriť a v rozhodujúcom momente poukázať na hrozbu rodovej ideológie a úsilia Kultúry smrti pochodovať štátnymi inštitúciami. Reakcia pani Pietruchovej dosvedčuje, že list biskupov trafil do čierneho. Svojou reakciu odhalila svoju osobnú zaujatosť.

2) Odplata biskupom, že spoluorganizovali Pochod za život. Pochod v Košiciach za účasti 80 000 ľudí, pani Pietruchová v zlosti označila za pochod "pedofilov". Tento pochod sa stal zlomovým bodom a symbolom úspechu ochrany života a rodiny na Slovensku. Pochod zmenil politickú klímu do takej miery, že zmaril mnohé politické plány "Kultúry smrti" na Slovensku.

3) Odplata katolíkom a Cirkvi za poníženie z disciplinárneho konania. Urážajúce vyjadrenia pani Pietruchovej proti občanom pochodujúcim v Košiciach, rozpútal silný verejný tlak na ministra, aby pani Pietruchovú zbavil funkcie. Zinscenovaním podania trestného oznámenia sa zrejme pokúsila zastrašiť a zneistiť predstavitelov RKC. 

Z celého incidentu sa zdá, že pani Pietruchová sa snažila odplatiť tým, koho vníma ako svoju hodnotovú opozíciu - Cirkev, biskupov a katolíkov.

 

Šéfka Kultúry smrti?

Pastiersky list nič nehovoril o osobách, ktoré sú na Slovensku predstaviteľmi "Kultúry smrti". Pani Pietruchovú ale zrejme natoľko oslovil, až mala potrebu sa sama prihlásiť. Na FB sa verejne priznala, že sa hlási ku Kultúre smrti a teda, že pastiersky list hovoril aj o nej. Je zarážajúce, že napriek takémuto priznaniu zostáva stále vo svojej funkcii. 

Pani Pietruchová zašla ešte ďalej. Spustila Facebookovú kampaň, kde vyzývala ľudí na podporu Kultúry smrti. Teda, aby sa hlásili k anti-kultúre, čo vo svojom politickom programe presadzuje vraždenie detí, chorých a starých ludí, šírenie sodomie a mravného úpadku detí a rozklad celej spoločnosti, podobne ako to robila SS za tretej ríše. Na znak súnáležitosti s touto barbarskou antikultúrou si mal každý jej priateľ dať na FB znak kostlivca. Toto len dokladá duševné rozpoloženie osoby pani Pietruchovej, ktorá evidentne nie je disponovaná, aby dôstojne a nestranne reprezentovala štát a občanov:

 

 

Čo na to etický kódex štátneho zamestnanca?

Pani Pietruchová opakovane porušila skoro každý paragraf Etického kódexu zamestnanca MPSVR SR ktorý sa len dá. Tu sú najkľúčovejšie body, ktoré sústavne porušuje:

 

Etický kódex štátneho zamestnanca
a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 29. apríla 2013

Článok 2.

(1). Zamestnanec je povinný zdržať sa aj mimo priameho výkonu pracovných povinností, akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť štátnej služby alebo výkonu práce vo verejnom záujme.

(4) Zamestnanec je povinný konať čestne, korektne a v súlade so zásadami slušného správania a to tak, aby nedošlo ku konfliktu jeho osobných záujmov so záujmami, ktoré sa môžu týkať plnenia jeho pracovných povinností.

(7) Zamestnanec je povinný správať sa politicky neutrálne, podporovať výkon kompetencií ministerstva a nesmie sa pokúšať mariť rozhodnutia alebo činnosti orgánov štátnej správy a verejnej správy.

(8) Zamestnanec je povinný konať nestranne a efektívne a plniť pracovné povinnosti s vynaložením svojich najlepších schopností s ohľadom len na verejný záujem a s ohľadom na objektívnu podstatu každého prípadu.

(9) Zamestnanec je povinný správať sa zdvorilo a v súlade so zásadami slušného správania k fyzickým osobám a ostatným zamestnancom ministerstva.

(11) Zamestnanec je povinný správať sa vždy so zreteľom na zachovanie a upevňovanie dôvery verejnosti a viery verejnosti v nestrannosť, efektívnosť a zákonnosť výkonu štátnej správy a verejnej správy.

Článok 3.

(4) Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré vedie ku konfliktu verejného záujmu s osobným záujmom zamestnanca, jemu blízkych osôb alebo iných fyzických osôb a právnických osôb.

(6) Zamestnanec je povinný zdržať sa činnosti, ktorá poškodzuje dôveru verejnosti a ministerstva v jeho schopnosť plniť pracovné úlohy nestranne.

Štátny zamestnanec musí byť vždy nestranný. Reprezentuje štát a všetkých občanov. Je nemysliteľné, aby sa správal ako lobista, alebo aktivista. O to viac, aby mobilizoval jednu skupinu občanov k nenávisti voči druhej a tak riešil svoje osobné problémy. Takéto správanie je pre štátneho úradnika neospravedlnitelné. Pani Pietruchova preukazatelne podnecovala občanov proti predstavitelom katolíckej Cirkvi. Zašla až tak ďaleko, že cez verejnú agitáciu zmobilizovala skupinu aktivistov cez ktorích zinscenovala trestné oznámenie proti KBS, čo vrhá velmi zlé svetlo na činnost, prax a výber personálneho obsadenia na úrade MPSVaR. 

Na základe hore uvedených skutočností a podľa pravidiel Etického kódexu zamestnanca MPSVaR, žiadame pána ministra Richtera, aby vyvodil personálne dôsledky voči pani Pietruchovej a zamedzil jej v ďalšom zotrvaní v štátnej správe. Žiadáme, aby touto cestou napravil naštrbenú dôveru občanov v nestrannosť a objektívnosť MPSVaR, ktorú spôsobila jeho zamestnankyňa svojim opakovaným neetickým a zaujatým správaním a verejnou agitačnou činnosťou.

Ing. Tomáš Kolek
Iniciátor petície na odvolanie pani Pietruchovej.
http://www.peticie.com/otvoreny_list_na_odvolanie_olgy_pietruchovej

 

P.S. - Informujte zodpovedné osoby!
Prosím, napíšte slušný ale zato rázny email trom nadriadeným osobám pani Pietruchovej. Vysvetlite im, ako Vy vnímate správanie pani Pietruchovej a to, že napriek všetkým škandálom zotrváva stále vo vysokej štátnej funkcii.

ZODPOVEDNÉ OSOBY

Predseda vlády SR
JUDr. Robert Fico
premier@vlada.gov.sk

Minister MPSVaR
JUDr. Ján Richter
jan.richter@employment.gov.sk

Vedúci služobného úradu MPSVaR
Ing.Vančo Jozef
jozef.vanco@employment.gov.sk

Poproste aj známich, aby napísali podobný email a vyjadrili svoj postoj.

DISKUSIA k článku