Náboženská neznášanlivosť homo-loby

útoky štátu a radikálnych extrémistov proti kresťanom