Kvasnička interpeloval ministra v súvislosti s podozrením, že vysoká úradníčka ministerstva práce vážne porušila zákon

2,519
Kultúra života

Štátna zamestnankyňa je podozrivá z aktuálneho vykonávania podnikateľskej činnosti

Poslanec NR SR za KDH Marián Kvasnička požiadal dňa 15. 10. 2013 formou interpelácie ministra práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera, aby preveril, či štátny zamestnanec vo vedúcej pozícii, menovite – riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ing. Oľga Pietruchová, je totožná s osobou Ing. Oľga Pietruchová, uvedenou v Živnostenskom registri Slovenskej republiky ako subjekt s oprávnením podnikať.

Marián Kvasnička ministra práce sociálnych vecí a rodiny požiadal, aby v prípade, ak sa potvrdí, že ide o tú istú osobu, okamžite skončil so zamestnankyňou pracovný pomer podľa § 51 ods. 1 Zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v platnom a účinnom znení. Bolo by v rozpore so zákonným princípom profesionality štátnej služby, ak by funkciu dôležitého štátneho úradníka vykonávala osoba, ktorá sa dopustila vážneho porušenia zákona.Marian Kvasnička v interpelácii pripomenul, že štátny zamestnanec má zo zákona zakázané podnikať. Z rozhodovacej praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že pre zákaz podnikania nie je dôležité, či daná osoba podnikanie aktívne vykonávala alebo či z neho dosahovala zisk. Rozhodujúce je, že je podnikateľom v zmysle príslušných zákonov.

Kvasnička navrhuje okamžité skončenie pracovného pomeru

V Živnostenskom registri pod menom Ing. Oľga Pietruchová je možné nájsť 13 predmetov podnikania. Tri boli schválené v roku 2002, zvyšných 10 v roku 2006.

Marián Kvasnička vo svojej interpelácii predniesol ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánovi Richterovi nasledujúce otázky:

1. Je fyzická osoba uvedená v Registri pod menom „Ing. Oľga Pietruchová“ štátnym zamestnancom na Vašom ministerstve? Ak áno, aké kroky podniknete na nápravu uvedeného nezákonného stavu?

2. V prípade, že sa potvrdí, že Ing. Oľga Pietruchová uvedená v Registri je totožná s riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Vašom ministerstve, dovoľujem si Vás požiadať, v súlade s požiadavkou profesionality pri výkone štátnej služby, aby ste postupovali v zmysle § 51 ods. 1 Zákona o štátnej službe a podnikli právne kroky na okamžité skončenie pracovného pomeru.

 

DISKUSIA k článku