Štvrtý sektor

Organizácie presadzujúce cudzie a zahraničné záujmy

Odkaz na záver 1. časť - Ako nariadenia skončia

Submitted by MiroC on Mon, 2021-11-01 19:09

(0:00:11)  15. október 2021 je dátum, ktorý bol zvolený za začiatok novej železnej opony.
(0:00:17)  Politické, korporátne a náboženské elity na celom svete
(0:00:21)  začali pod zámienkou ochrany verejného zdravia
(0:00:24)  synchronizovane presadzovať pracovné požiadavky a zdravotné pasy.
(0:00:27)  Bolo im jedno, že oficiálne dôvody pre tieto opatrenia boli riadne vyvrátené.
(0:00:31)  Bolo im jedno, že zhodnotenie rizík a prínosu u detí nedávalo žiaden zmysel.