Svedectvo ex-gaya: Sodomia je "lepidlom" LGBT hnutia

2,004
Jakub Betinský
Kultúra smrti

Neúnavné, otravné a dlhotrvajúce bubnovanie médií, ktoré upozorňujú na pochmúrnu osamelosť príslušníka LGBT hnutia, je v jasnom kontraste so všadeprítomnými prejavmi osláv takzvaného „pride“ (v preklade hrdosť, ale aj pýcha - editor).

Táto nemožná disonancia (nesúlad), v ktorej tieto dva javy existujú po boku, nie je nikdy kritizovaná, a to i napriek tomu, že oba javy nemôžu byť súčasne pravdivým obrazom skutočnosti. Ale klamstvá môžu určite spolunažívať, obzvlášť, keď sú majstrovsky utkané najväčším nepriateľom ľudstva, otcom lží.

Človek nepotrebuje byť kresťanom na to, aby si uvedomil, že LBGT hnutie trivializuje životy mužov, žien a mladistvých, ktorí sa stali obeťou jeho zápalu. Postačí, ak je niekto rozumným dospelým človekom s očami, ušami a funkčným svedomím.

A tiež je potrebné byť dostatočne odvážny nazvať klamstvo „klamstvom“ v dobe, keď sa hovorenie pravdy stalo mimoriadne nepopulárnym a v čoraz viacerých krajinách i trestným činom.

 

LGBT hnutie nie je v skutočnosti o právach. Čokoľvek títo aktivisti hovoria, toto hnutie je o vyciciavaní autentickej ľudskej skúsenosti z toľkých životov ako je len možné. Je o odvlečení duší preč od autentickej lásky a autentickej sexuality, autentického mentálneho a emočného zdravia a súčasne tieto nahrádza zmenšenou, syntetickou a trivializovanou životnou skúsenosťou.

Sodomia je lepidlo

Rozmýšľajte o tom: Prečo existujte LGBT svet? Okolo akej myšlienky sa sústreďujú milióny ľudí? Jeden môj starý priateľ trafil klinec po hlavičke, keď pred niekoľkými rokmi poznamenal: „Sodomia je lepidlom.“

Sodomia je tým lepidlo, ktoré spája celé LGBT hnutie dokopy. Povedané inak: ochrana, propagácia a normalizácia sodomie je tým mobilizujúcim dôvodom za LBGT skupinou po celom svete.

Ak odstránite sodomiu z týchto širších súvislostí – spolu s každým nemanželským „sexuálnym“ aktom, ktorý robia muži vzhľadom na mužov a ženy na ženy – prečo by mali potom „pride“ oslavy existovať? Ak by nebolo sodomie, o koľko ľudí by sa starali Metropolican Community kostoly? A čo pastori z New Ways Ministry alebo Dignity?

Bolo by tu bez sodomie nejaké publikum pre knihy otca Jamesa Martina, S.J.? [o LGBT priateľskom postoji otca M. Jamesa sme vás v rôznych súvislostiach informovali TU, TU, TU a TU. Daj CTRL F a zadaj jeho meno pre rýchle hľadanie v texte - editor].

Aký cieľ a akých voličov by mali Human Rights Campaign? Kvôli čomu by tu naďalej existovali organizácie ako GLAAD, PFLAG a každá iná organizácia od „gay softballovú“ a „gay bowlingovú“ ligu až po „letecký gay“ klub a „gay bridžový“ klub? Aké služby by ponúkli „FBI Pride“ a „Log Cabin Republicans“ svojim členov?

 

Homosexuálne stánky FBI a Republikánskej strany.

 

Čo by bez sodomie priťahovalo tenorov, barytónov a basové hlasy, aby spievali v „gay mužských zboroch“?

 

Gay mužských zbor Washingtonu D.C. z webstránky GMCW

 

Jediný záujem, ktorý viaže tieto a mnoho iných skupín dokopy je sodomia. Tá je jediným dôvodom ich existencie; a bez nej sa ich väzba rozbije.

V našom politicky korektnom západnom svete sa stal termín „sodomia“ zakázaným, ako by išlo o pejoratívum. Ale nejde. Je to zakázané slovo, pretože je príliš pravdivé a má priveľký význam opisujúc príliš presne tento skutok, na ktorom spočíva celé LGBT hnutie.

Sodomia vs. bratská láska

Sodomia nie je len lepidlom – maltou – ktorá drží pokope celý LGBT dom; je základom, na ktorom táto budova stojí.

V princípe je sodomia pre LGBT hnutie všetkým. Všetkým. Definuje toto hnutie. Žiadna láska či romantika alebo záväzok či zodpovednosť. A už vonkoncom nie splodenie nového života. Sodomia, a žiadna iná z týchto vecí, je pôvodcom, otcom tohto hnutia.

Bez sodomie tu už pre LGBT hnutie nezostane nič. Ale to, čo by tu zostalo pre svet by bolo ako zázrak: zostala by tu bratská láska [z Gréckeho „philia“ – pozn. prekl.], ktorá je autentickou formou intímnej lásky medzi mužmi.

Zamyslite sa nad tým: LGBT hnutie dokázalo nielen odvrátiť zrak ľudstva od bratskej lásky, ale dokonca ju pre mnohých pošpinilo a otrávilo, pretože vyjadrenia a zážitok bratskej lásky sú príliš ľahko a príliš rýchlo interpretované ako „gay“ skúsenosti.

Ezauovi synovia: LGBT hnutie ochudobňuje milióny životov

Ako mladého muža, ktorého priťahuje rovnaké pohlavie, ma o hodnote bratskej lásky, ktorá presahuje mono-rodovú orientáciu lásky, naučila osobná skúsenosť.

Počas výšky a hlavne po dvadsiatke som mal blízkych priateľov, ktorí boli pekní, inteligentní a atletické typy s hroznými povahami. Túžil som po intímnom vzťahu či už s jedným alebo so všetkými. Ale i napriek tomu sa mi páčilo niečo oveľa väčšie, niečo, čo vo všetkom presahovalo telesnosť: bratská láska (láska medzi skutočnými priateľmi) – láska, ktorá je tak mnohými neocenená, pretože sa namiesto nej propaguje láska erotická.

Nevymenil by som kvalitu mojich vzťahov s nijakým z týchto chalanov za príležitosť mať sex. Neľutoval by som to. Vlastne som sa vždy cítil ako človek, ktorý mal na svete najviac šťastia. Odopieranie mi nezmenšilo ani neochudobnilo život. Moju životnú skúsenosť to iba obohatilo.

Bratská láska medzi mužmi je oveľa lepšia, silnejšia a o mnoho naplňujúcejšie ako kedy môže byť erotická láska. Ale spoločnosť dnes presadzuje najnižšiu formu lásky medzi mužmi, zatiaľ čo sabotuje jej najvyššie formy. Homosexuálna kultúra i naďalej propaguje sexualizáciu všetkého (aby sa muž sa seba a iných mužov pozeral primárne ako na sexuálne bytosti), a súčasne potvrdzuje svoj blízky bankrot vzhľadom na podporu hocijakých iných vzťahov medzi mužmi.

Muži, ktorí vstupujú do gay sveta, mu prispôsobia svoj celkový svetonázor. Menia sa tiež ich roly a to tak, aby vo svojom živote urobili rýchlo miesto pre jeden nový dominantný aspekt: homosexualitu. V tomto procese muži vymieňajú svoje bohaté životy za životy jednorozmerné. A toto je to, čo náš politický korektný postmoderný svet učí robiť všetkých tých, ktorých priťahuje to isté pohlavie. Knieža tohto sveta nás láka, aby sme robili práve toto.

Myslíme si, že sme kvôli našej príťažlivosti „špeciálni“, a preto, keď veci nejdú tak ako chceme, istotne „to je vina niekoho iného“ a „ja som obeťou ich zlého zaobchádzania a morálky“. Ale to je lož. Nie sme „špeciálni“. A vôbec nie sme takí špeciálni, keďže sme hriešne bytosti. Sme bežní a obyčajní hriešnici a nič viac.

Chvíľu som išiel s týmto davom, ale ako som sám zakúsil, môj život sa nezlepšoval, ale zmenšoval. Pomaly som sa otočil. Obával som sa tejto jednorozmernej život-ničiacej existencie, do ktorej som vstupoval.

Ako Ezau, ktorý vymenil svoje dedičstvo za misku polievky, mnoho miliónov vymieňa bohatstvá ľudského života vo všetkých nádherných podobách za zvláštnu záľubu v sodomii a s ňou spojené divné množstvo blízkych a vzťahoch.

„Pride“ akcie poukazujú arogantným a výrazným spôsobom na to, ako sa autentická ľudskosť vytráca zo spoločnosti a súčasne, a možno i tragickejšie, ukazujú ako duša za dušou krváca a stráca pravdivý a vrodený zmyslel pre to, čo znamená byť osobnosťou.

 

Madridský pride

 

LGBT hnutie nie je velebené v skutočnej ale v kreslenej ľudskosti, v ktorej sú muži a ženy odlúčení od skutočnej sexuality. Je smutné, že „zobrazenie seba samého v kreslenej forme“ je legitímnym sebavyjadrením a signálom, že „už viac nie som spútaný k pravdivej ľudskej skúsenosti.“

 

Vancouverský pride

 

Normalizácia slov „gay“ a „transgender“: úspešné odkresťančenie západného sveta

Osvojenie si homo- a trans-normálnosti znamená viac ako sa môže zdať. Spolu s potratom, rozvodom a bujnejúcou antikoncepciou je toto osvojenie dôkazom takmer úplnej sekularizácie západného sveta.

Ale viac ako len to - je dôkazom prevahy ducha anti-Krista získajúceho nadvládu nad planétou. Vidíme ako sa kniežac tohto sveta pýši svojou silou, ako sa posmieva a ukazuje svoju namyslenosť a nenávisť voči Kristovi a jeho snúbenici (Cirkvi), a ako sa odhaľuje ako „starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta” (Zjavenie apoštola Jána, 12:9).

Autor Doug Mainwaring je žurnalistom LifeSiteNews.com

DISKUSIA k článku