Pápežom vymenovaní kardináli podporujú jezuitskú pro-LGBT knihu

2,306
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Najvyšší vatikánsky kardinál Kevin Farrell (na fotke) a niekoľko ďalších vysoko postavených prelátov pochválili novú knihu o tom, aký by mal byť vzťah medzi Katolíckou cirkvou a LGBT komunitou, ktorú napísal progresívny jezuitský kňaz James Martin. 

Martinova kniha nesie názov Stavanie mosta: Ako môže Katolícka cirkev a komunita LGBT vstúpiť do vzťahu rešpektu, súcitu a citlivosti. Agentúra Religion news center uvádza, že o. Martin v knihe hovorí: „Cirkevní lídri by mali oslovovať ľudí z LGBT tak, ako sa sami nazývajú.

Martin takisto hovorí, že cirkevní zamestnanci by nemali byť prepustení z práce kvôli tomu, že idú proti cirkevnému učeniu tak, že podporujú homosexuálne činy alebo otvorene vyznávajú homosexualitu, pretože „takéto prepúšťanie sa selektívne zameriava na LGBT ľudí.“

Ľavicová disidentská sestra (v zmysle mníška. editor) Jeannine Gramick pochválila Martinovu knihu ako „povinné čítanie“, ktoré „ukazuje, ako sa ruženec a dúhová vlajka môžu stretnúť v pokoji.

Kongregácia pre náuku viery zakázala sestre Gramickovovej „akúkoľvek pastoračnú činnosť, ktorá zahrňuje homosexuálov.

Foto: otec Martin a sestra Gramicková

Kardinál Kevin Farrell, ktorého vymenoval pápež František za hlavu vatikánskeho života a rodinného dikastéria, nazval Martinovu knihu „vítanú a veľmi potrebnú knihu, ktorá pomôže biskupom, kňazom, pastoračným spolupracovníkom a všetkým cirkevným vodcom lepšie slúžiť komunite LGBT.

Takisto to pomôže LGBT katolíkom po tom všetkom, cítiť sa v Cirkvi ako doma,“ povedal Farrell, bývalý biskup Dallasu.

Farrell opätovne ocenil kontroverzné vyzývanie Amoris Laetitia, o ktorom kritici hovoria, že môže byť interpretovaná tak, že je v rozpore s katolíckym morálnym učením. Hovorí, že otvára dvere tým, ktorí žijú v neplatných sexuálnych zväzkoch (Cirkev to označuje za cudzoložstvo), aby prijali sväté prijímanie.

Kardinál Joseph Tobin z Newarku, ktorého vymenoval pápež František, pochválil knihu: „V mnohých častiach našej Cirkvi sa LGBT ľudia cítia nevítaní, vylúčení a dokonca zahanbení. Odvážna, prorocká a inšpirujúca nová kniha otca Martina predstavuje dôležitý krok pri pozvaní cirkevných lídrov slúžiť s väčším súcitom a pripomína LGBT katolíkom, že sú rovnako súčasťou Cirkvi ako ktorýkoľvek iný katolík.“

Tobin kriticky nazval štyroch kardinálov, ktorí poprosili pápeža Františka o morálne objasnenie Amoris Laetitia ako „nepríjemných" a „prinajmenšom naivných."

Martinovu knihu pochválil taktiež biskup zo San Diega Robert McElroy, ktorý je známy tým, že nariadil jeho kňazom prijať „LGBT rodiny“ a podať cudzoložníkom sv. prijímanie,  zakázal otvoreným pro-life kňazom napísať stručný prehľad správ, a nazvať jazyk katechetizmu „za veľmi deštruktívny.“

Evanjelium vyžaduje, aby LGBT katolíci boli skutočne milovaní a cenení v živote Cirkvi. Nie sú,“ podľa tvrdenia McElory. Kniha nám „poskytuje jazyk, perspektívu a pocit naliehavosti nahradiť kultúru odcudzenia s kultúrou milosrdného začlenenia sa.

Kardinál Joseph Tobin

McElroy vyhlásil, že sú „predsudky voči gayom, ktorí existujú v katolíckej komunite a v našej krajine.“ 

Môj názor je, že je tu silný zničujúci postoj mnohých katolíkov k homosexuálnej a lesbickej komunite, čo je motivované neschopnosťou pochopiť celkovú cirkevnú výučbu o homosexualite,“ povedal McElory pre noviny America. Označovanie homosexuálnych činov ako „vnútorne neusporiadané“ ako hovorí katechizmus, je „veľmi deštruktívny jazyk, o ktorom si myslím, že by sme ho nemali pastorálne používať,povedal.

Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že tých, ktorí majú nezriadenú náklonnosť k rovnakému pohlaviu, „treba prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim.“ (KKC 2358)

Katechizmus učí: Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať. (KKC 2357)

Pokiaľ ide o vzťahy rovnakého pohlavia, katechizmus robí rozdiely medzi osobou, sklonom a činom. Označuje sexuálnu aktivitu medzi ľuďmi toho istého pohlavia a sklon robiť to za neusporiadané. Neoznačuje však žiadnu osobu, ktorá je neusporiadaná. Katechizmus učí, že byť priťahovaný k ľuďom rovnakého pohlavia nie je samo o sebe hriechom, ale konanie ohľadom tohto môže byť.

V novembri 2016 otec Martin prijal cenu New Ways Ministry od pro-gay skupiny, ktorú odsúdila Kongregácia pre náuku viery a americkí katolícki biskupi. V jeho ďakovnom prejave Martin povedal, že Cirkev by mala prijímať „špeciálny dar“ homosexuality.

V tom istom prejave navrhol, že niektorí katolícki biskupi, ktorí podporujú cirkevné učenie o sexuálnej morálke mohli byť „chytení bratmi“, ktorí sú sami tajne homosexuálmi. Takisto pochválil 17-ročného chlapca, že „vyšiel“ z úkrytu a stotožnil sexuálne sklony s rasou a vekom.

New Ways Ministry malo zákaz po celej krajine hovoriť v katolíckych diecézach. Identifikuje sa ako „gay-pozitívna organizácia obrany a spravodlivosti pre lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových katolíkov a zmierenie s mnohými kresťanmi a občianskými spoločnosťami. Časť ich poslania je „identifikovať a bojovať proti osobnej a štruktúrnej homofóbii,“ a „pracovať na zmenách postojov a podporovať prijatie LGBT ľudí ako plnoprávnych a rovných členov Cirkvi a spoločnosti.“

Keď prezident Trump odvolal Obamov príkaz na vytvorenie transgender WC vo všetkých vládnych budovách, Martin tweetoval svoju podporu chlapcom používajúcim dievčenské priestory a naopak a mal viac ako 100 000 twitter prívržencov.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.