web3-saint-st-joseph-statue-baby-infant-child-jesus-blue-sky-shutterstock.jpg

Mocná modlitba k sv. Jozefovi za obrátenie člena rodiny

16,831
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

 

Keď náš blízky, niekto, koho máme úprimne radi, schádza z cesty viery a potrebuje duchovnú pomoc ...

Na členov svojej rodiny sa zo všetkých síl snažíme pozitívne vplývať, no stáva sa, že náš blízky sa z rozličných príčin odlúči od Boha a žije životom, ktorý je v rozpore s evanjeliom. Najťažšie je vidieť to, cítiť bezmocnosť a nevedieť ako ďalej. Okrem toho, že im budeme vytrvalo svedčiť o láske a milosrdenstve, môžeme im aj duchovne pomôcť, modliť sa za ich návrat do milujúceho objatia Boha.

Presne toto robila aj sv. Monika pre svojho syna-rebelanta, sv. Augustína, ktorý sa stal jedným z najväčších svätcov všetkých čias. Ponúkame vám modlitbu k sv. Jozefovi s prosbou o príhovor za obrátenie nášho blízkeho, ale aj kohokoľvek iného. Je to mocná modlitba, pretože sv. Jozef je známy ako veľký príhovorca v čase núdze.

"Ó, slávny patriarcha, svätý Jozef, ktorý si podľa Ducha Svätého zasluhuješ volať sa "spravodlivým", naliehavo ti zverujem dušu (meno, za koho prosíte), ktorú Ježiš vykúpil za cenu svojej vzácnej, predrahej Krvi.

Ty istotne vieš, aký žalostný je stav a aký nešťastný je život tých, čo vypudili láskavého Spasiteľa zo svojho srdca a v akej obrovskej miere sú vystavení nebezpečenstvu, že Ho stratia naveky. Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ, aby táto duša, mne tak drahá, pokračovala zlou cestou a ochráň ju od nebezpečenstva, ktoré jej hrozí. Dotkni sa srdca tohto márnotratného syna/dcéry a priveď ho/ju späť do lona najláskavejšieho z otcov. Vrúcne Ťa prosím, neopusť ho/ju, až kým mu/jej neotvoríš brány božieho mesta, kde Ťa bude chváliť a ďakovať Ti po celú večnosť za šťastie, ktoré si mu/jej vymohol svojím mocným príhovorom. Amen."