Kardinál Sarah: biskupi, kňazi sa nemôžu vyhýbať ´tvrdým slovám´ o homosexualite

729
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Kardinál Sarah, vatikánsky prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí napísal predslov ku knihe Daniela Mattsona Why I Don’t Call Myself Gay (Prečo sa nenazývam gayom) , v ktorom vážne napomína a apeluje na svojich spolubratov biskupov a kňazov.

Vážne ich napomína najmä v súvislosti s učením Cirkvi o homosexualite, ako ho uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi, a ktoré niektorí duchovní odmietajú citovať. Patrí sem aj jasné upozornenie: „V nijakom prípade ich (homosexuálne úkony) nemožno schvaľovať“ (KKc, 2357). Rešpekt a súcit, ku ktorým nás Katechizmus správne vyzýva, však automaticky neznamená, že tých mužov a žien, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie (SSA – same-sex attraction), sa učenie evanjelia netýka. Prehliadať v tejto súvislosti ´tvrdé slová´ Krista a jeho Cirkvi nie je prejav milosrdenstva.“

Varovanie pred zamlčaním evanjelia pred ľuďmi so SSA prichádza práve v kritickom okamihu života Cirkvi, keď páter James Martin publikoval novú pro-LGBT knihu Building a Bridge (Stavanie mostu).

V novembri obdržal páter Martin, SJ, ocenenie od New Ways Ministry, čo je LGBT skupina, už dávnejšie odsúdená za prezentovanie seba samej ako katolíckej organizácie. Pátrova ďakovná reč sa stala všeobecným náčrtom jeho novej knihy. Plný názov ocenenia, ktoré dostal, je “New Ways Ministry’s Bridge Building Award.”

Nedávno bol páter Martin vymenovaný za komunikačného konzultanta Úradu Najsvätejšej stolice pre oblasť komunikácií.

O Martinovej publikácii, ktorá je priateľsky naklonená gayom, sa pochvalne vyjadrujú cirkevní činitelia Vatikánu a USA, ktorí podporujú pro-´gay´ posolstvo tejto knihy.

Poverenec pápeža Františka, kardinál Joseph Tobin, minulý mesiac osobne privítal homosexuálov v katedrálnej bazilike Najsvätejšieho Srdca v Newarku, New Jersey, keď sa v nej zastavili počas svojej  takzvanej „LGBT púte“.

Kardinál Kevin Farrell, nedávno menovaný do vedenia Vatikánskeho úradu pre sporné otázky laiciátu a rodín, povedal, že Martinova pro-gay kniha „pomôže biskupom, kňazom, pastoračným spoločenstvám a všetkým vedúcim cirkevným predstaviteľom citlivejšie slúžiť LGBT komunite.“

Robert McElroy, v roku 2015 vymenovaný za biskupa San Diega, povzbudzoval k prijatiu LGBT rodín.

Preláti a klerici, ktorí ospravedlňujú homosexualitu, odmietajú pravé učenie Cirkvi o človeku a o ľudskej sexualite, zmietajú zo stola autentickú náuku Cirkvi a skôr ohrozujú, než pomáhajú, ľuďom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie. Kardinál Sarah láskavo, ale v pravde, varuje: „nemôžme byť súcitnejší a milosrdnejší než sám Ježiš“.

Na kardinálovo napomínanie zareagovala pred niekoľkými rokmi Jean Lloydová, Ph.D., bývalá lesbička, a teraz šťastne vydatá matka dvoch detí a poprosila svojich bratov a sestry v kresťanskej viere o pomoc: „Môžem vás požiadať o dve veci? Prejavujte mi lásku aj naďalej, no pamätajte na to, že nemôžete byť milosrdnejší než sám Boh. Odobriť sexuálne nažívanie osôb rovnakého pohlavia nie je milosrdenstvom. Prejavujte zľutovanie podľa pravého a nefalšovaného významu slova „zľutovanie“: Pomáhajte mi znášať utrpenie. Nerobte kompromis s pravdou; pomôžte mi žiť v súlade s ňou. Prosím vás, pomôžte mi vziať na seba svoj kríž a nasledovať Ježiša.“

Kardinál Sarah sa v závere svojho úvodu obracia na svojich spolubratov v duchovnej službe s naliehavou žiadosťou: „Povzbudzujem najmä svojich bratov biskupov a kňazov, aby si prečítali túto knihu. Som presvedčený, že prehĺbi ich presvedčenie, že Cirkev vo svojej múdrosti prejavuje v tejto náročnej a citlivej oblasti pravú lásku a zľutovanie.“ Žiada ich, aby „nešetrili“ ľudí, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, od náročných častí evanjelia, ale práve naopak, aby ich zahrnuli jeho životodárnou pravdou, že všetci môžeme žiť v slobode ako Boží synovia a dcéry.

Potom kardinál Sarah pripomenul štyri dôležité pravdy:

  1. Iba Kristus, a nik iný, dokáže uzdraviť zranenia z hriechu a rozdelenia
  2. Iba Cirkev, a nik iný, má odpovede na najosobnejšie problémy človeka a iba ona dokáže uspokojiť najhlbšiu túžbu a potrebu človeka po láske a priateľstve
  3. Iba evanjelium v celej svojej plnosti, a nič iné, dokáže naplniť a uspokojiť srdce človeka
  4. Iba Božie prikázania, a nič iné, označujú ľuďom cestu k priateľstvu s Kristom, a k sebe navzájom, pretože „...jeho prikázania nie sú ťažké“ (1 Pt 5, 3).

Rôzni ohovárači označujú kardinála Saraha za nepriateľa práv LGBT, ale práve opak je pravdou: Pre tých, ktorí prežívajú sexuálnu príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia, niet lepšieho pomocníka, pastiera a priateľa ako je človek, ktorý nerobí žiadne kompromisy s pravdou.

Daniel Mattson, autor knihy Why I Don’t Call Myself Gay, povedal pre LifeSiteNews: „Cítim, že kardinál Sarah pri nás stojí, a podporuje tých z nás, ktorí sa odvrátili od svetského pohľadu na sexualitu a našli slobodu a pravdu v Cirkvi. Vďaka podpore kardinála Saraha cítim, že mám pevný základ a oporu pri ohlasovaní dobrej noviny, ktorú má Cirkev aj pre ľudí, ako som ja. Presne ako hovorí kardinál Sarah – iba Cirkev má odpovede na najosobnejšie problémy ľudského srdca. Cirkev mi ukazuje Cestu, Pravdu a Život v nasledovaní lásky Ježiša, ktorý hovorí, že v žiadnom prípade nie som odsúdený, no na to, aby som žil pravým životom v hojnosti, musím urobiť to, čo urobí každý človek, ktorý sa stretne s Ježišovou láskou a milosrdenstvom – v milosti Božej ísť, a viac nehrešiť.“

 

 

DISKUSIA k článku