Bratia Evanjelici, máme sa od Vás čo učiť - napr. kľačanie cez prijímanie

2,858
Kultúra života

Nedávno som si čítal na postoj.sk zaujímavý článok s názvom Ako slovenskí Evanjelici objavujú dôležitosť osobnej spovede.

Článok bol pre mňa zaujímavý hneď z viacero dôvodov. Ako katolík poznám veľmi dobre katolícku svätú omšu. Protestantské náboženské obrady  zasa nie. U protestantov som v podstate očakával len kazateľnicu so svätým písmom a pastora čo z nej horlivo káže.
Evanjelickú večeru pána, obrad obety ale bez Eucharistie, som si predstavoval veľmi stroho. Bol som preto zvedavý pozrieť sa do ich kuchyne. Musím sa priznať, že som ostal zaskočený z toho čo som našiel. Zaskočený ale v dobrom slova zmysle.

Neveril som vlastným očiam, keď som zistil, že obrad večere Pána, slávia naši Evanjelický bratia v mnohých aspektoch dôstojnejšie ako my katolíci. Áno dôstojnejšie!
Chlieb a víno prijímajú po kľačiačky. Prípravu večere Pána slúžia Ad Orientem. Ak to nie je prekvapivé, tak už neviem čo je. Tieto liturgické úkony sú dnes pre nejedného kňaza vnímané ako spiatočnícke (pre podaktorých dokonca prejavom fanatizmu, alebo duševnej choroby.)

Protestansti Ad Orientem

Na fotke vidno, ako sa evanjelický pastor otáča na východ - k Bohu, počas obradu.

My katolíci, sme sa vraj týchto základných úkonov prejavu úcty voči Bohu zriekli v mene inkluzivity, transparentnosti a modernosti. A teraz s prekvapením zisťujem, že samotní protestanti, reformátori, pokrokári nešli tak ďaleko ako my. Ich obrady z tohto hľadiska pripomína  viac katolícku tradičnú omšu, ako modernú omšu po druhom vatikánskom koncile. Aj keď je to možno len fenomén na Slovensku, je to pre mňa naozaj prekvapivé a inšpirujúce zistenie.  


Bratia Evanjelici, skladám pred vami klobúk. Nečakal som, že to poviem. Vaša nábožnosť je nám na hanbu a na vytriezvenie. Síce neveríte v živú prítomnosť Krista v Eucharistii, prejavujete ale väčšiu úctu čo by len spomienky s Ním spojenej. My pritom veríme. Veríme, že máme pred sebou živého Boha, no proti Vám ostávame nezaujato stáť. Stojíme pred Bohom, ktorý prelieva svoju krv za nás a na nás. Bohom, ktorý sa k nám skláňa a dáva za pokrm v Eucharistii, aby nás vykúpil. My katolíci vyznávame, že v Eucharistii sa pred našími zmyslami skrýva celý Boh, Tvorca v zvrchovaný Vládca nad celým kozmom, ktorému patrí všetká úcta a poklona sveta. A vidno to na našom konaní? Vy čo by len spomienke na Boha pokľakáte a my aj pred Božím majestátom ostávame chladní.

Bratia Evanjelici, ostaňte nám v tomto výčitkou a príkladom.

 

Ing. Robert Mátéffy
autor je predsedom INŠTITÚTU LEVA XIII.

 

Prijímanie Boha v Eucharistii u katolíkov:

katolicke prijmanie

 

Prijímanie chleba u evanjelikov:

Evanjelické prijímanie

 

Autor fotografii v článku Ľubo Bechný

 

DISKUSIA k článku