UN - Predseda UNFPA vidí ROZPAD RODINY ako TRIUMF ľudských práv.

1,940
Kultúra smrti

Mexiko City – Predstaviteľ Populačného fondu Spojených národov (UNFPA) vyhlásil, že rozpad tradičnej rodiny ani zďaleka nie je kríza, ale vlastne víťazstvo ľudských práv.

V príhovore organizovanom na Mexickom kolégiu (Colegio Mexico) v hlavnom meste Mexika - Mexico City predstaviteľ UNFPA Arie Hoekman vyvrátil myšlienku, že vysoká rozvodovosť a množstvo pôrodov mimo manželského zväzku je sociálna kríza a tvrdil, že to skôr prezentuje výhru „ľudských práv“ nad „patriarchiou“.

„Z hľadiska konzervatívnych hnutí sa tieto zmeny vnímajú v rodinách ako kríza“, povedal. „Kríza? Je to viac ako len kríza, badáme oslabenie patriarchálneho systému ako dôsledok miznúceho ekonomického základu, ktorý ho udržiava, a to najmä vďaka vzostupu nových hodnôt zameraných na uznanie základných ľudských práv.

„Deň čo deň Mexiko prežíva proces tejto rôznorodosti, a nájdu sa aj takí, ktorí ho vnímajú ako krízu, pretože uznávajú iba jeden druh rodiny,“ povedal jeden z hovorcov výboru poslucháčom panelovej diskusie.

Tieto komentáre sa stali ohlasom na Svetovom stretnutí rodín, ktoré sa v Mexiku uskutočnilo ešte v januári. Tu sa ostro zdôrazňovala dôležitosť tradičnej rodiny a jej nenahraditeľnej úlohy odovzdávania hodnôt budúcim generáciám. Stretnutie zahájil mexický prezident Felip Calderon, ktorý spozoroval, že vysoká rozvodovosť a nárast pôrodov mimo manželského zväzku prispievali tiež k nárastu kriminality v Mexiku.

Leonardo Casco, člen pápežského snemu za rodinu a občan Hondurasu povedal pre LifeSiteNews, že ho vôbec neprekvapuje toto popieranie krízy rodiny zo strany UNFPA.

„Samozrejme, že musia túto krízu popierať, pretože oni sami ju vytvorili,“ povedal.

Casco nazýva UNFPA „byrokratmi na strane smrti,“ a pozoruje, že „po 45-tich rokoch regulácie pôrodnosti, antikoncepcie, neúcty voči manželstvu a rodine, atď. sa stalo dôsledkom násilie, vojny a neúcta voči ženám a deťom.

UNFPA sa vďaka svojej propagácii a distribúcii antikoncepcie stala „sprostredkovateľom kontroly pôrodnosti, ktorý je vždy pripravený pomôcť silným krajinám,“ povedal Casco. „Zničili rodinu a hodnoty, to sa nedá poprieť, každý to vie...ale oni to musia aj tak popierať.

Na Hoekmanove vyjadrenia o „ľudských právach“ Casco povedal, že byrokrati UNFPA „vynašli novú skupinu „ľudských práv“, ktoré nejestvovali, keď bol koncept ľudských práv formulovaný v roku 1948, a ktorým sa teraz snažia podporiť svoje postoje.

Nedávno UNFPA oslávila obnovu americkej podpory po siedmich rokoch, počas ktorých im vláda prezidenta Busha odopierala fondy. UNFPA spolupracovala a dokonca aj pomáhala financovať čínsky program na redukciu populácie (1 dieťa na rodinu), ktorá prenasleduje a núti ženy k potratom, ak majú viac ako jedno dieťa.

Okrem podpory násilných potratov UNFPA poskytuje aj nútené sterilizácie v Južnej Amerike a zapája sa do distribúcie a sprostredkovania antikoncepcie a sterilizácie po celom svete, a to so zameraním na chudobnejšie krajiny.

DISKUSIA k článku