Kardinál Burke: Pápežova exhortácia nemení učenie Cirkvi

1,746
Neutral

Kardinál Raymond Burke vyhlásil, že postsynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka nemôže zmeniť učenie Cirkvi. Zdôraznil, že dokument nemá vieroučný charakter.

„Cirkev mala v minulosti mylnú tendenciu interpretovať každé jedno pápežovo vyhlásenie ako záväzné, čo je pochopiteľne absurdné,“ vyjadril sa kardinál v článku pre National Catholic Register„Pápež František sám uviedol hneď v úvode, že postsynodálna exhortácia nie je výsledkom Učiteľského úradu Cirkvi.“

Burke dodáva, že si preto uznávanú osobnú úvahu pápeža netreba zamieňať so záväznou vieroukou.

„Niektorí ľudia majú mylnú predstavu, že keď sa jedná o pápežskú apoštolskú exhortáciu, vyplýva nám z toho povinnosť 'božskou a katolíckou vierou' (Kánon 750, § 1) nasledovať všetko, čo je napísané v dokumente,“ tvrdí Burke. „Katolícka cirkev trvá na dodržiavaní prikázaní Petrovho úradu, ktorý ustanovil Náš Pán, a nikdy netvrdila, že každé vyhlásenie Petrovho nástupcu má byť neomylnou vieroukou.”

Kardinál varuje, že neschopnosť rozlišovať medzi osobnými názormi pápeža a učením Učiteľského úradu Cirkvi" má negatívny vplyv na veriacich a oslabuje svedectvo Cirkvi ako Kristovho Tela vo svete".

Podľa kardinála Burkeho nemôžeme exhortáciu chápať ako revolúciu v Cirkvi alebo radikálny odklon od jej učenia, pretože jediným kľúčom k správnej interpretácii dokumentu Amoris Laetitia je nemenné učenie Cirkvi a jej nariadenia.

„Tento dokument spôsobuje, že veriaci sú zmätení, a môže vyvolať pohoršenie aj u iných ľudí dobrej vôle, ktorí sa obracajú na Krista a Jeho Cirkev, aby učili a v praxi uplatňovali pravdivú náuku o manželstve a jeho ovocí, rodine, ktorá je základnou bunkou života Cirkvi a každej spoločnosti,” dodal na záver Burke.

DISKUSIA k článku