61143.jpg

Poľský biskup vyzýva v súvislosti s koronavírusom na viac sv. omší

280
Kultúra života

„Rovnako ako nemocnice liečia telo, Cirkev lieči choroby duše, a tak je nepredstaviteľné, že sa ľudia nemôžu pomodliť v kostole,“ uviedol arcibiskup Stanisław Gądecki, ktorý vedie poľskú biskupskú konferenciu.

Arcibiskup ako predseda Konferencie biskupov Poľska vydal vyhlásenie, v ktorom požaduje pridať nedeľné sv. omše, aby sa tak počet veriacich v kostoloch mohol rozdeliť, a tak ich bude na jednej sv. omši menej.

„Beriem na vedomie odporúčanie hlavného hygienika, aby sa nekonali veľké zhromaždenia ľudí a žiadam o dodatočné sv. omše – ak je to možné počas nedieľ, aby sa tak znížil celkový počet veriacich na jednej liturgii, a tým splnil požadované hygienické nariadenia,“ uviedol Gadecki.

Arcibiskup metropolita Poznane vyhlásil, že je „nepredstaviteľné“ pre poľských katolíkov, aby sa nemodlili v kostole.

„V dnešnej situácii si prajem pripomenúť vám, že rovnako ako nemocnice liečia telo, rovnako aj Cirkev pomáha okrem iného aj pri liečbe chorôb duše. A preto je nepredstaviteľné, aby sme sa nemodlili v kostole,“ dodal.

„Pripomínam vám, že v dnešnej situácii, starí a chorí ľudia môžu zostať doma a pozerať sv. omšu cez televízne vysielanie,“ pokračoval a poskytol zoznam sv. omší, ktoré budú vysielať poľské televízne stanice.

„Tiež by som chcel dodať, že neexistuje pravidlo, že počas sv. omše si musíme podať na znak pokoja ruky,“ zdôraznil.

„Zverme Bohu tých, ktorí kvôli koronavírusu umreli. Modlime sa za zdravie chorých rovnako ako za zdravie lekárov, zdravotných pracovníkov a všetkých službukonajúcich, ktorí sa snažia o zastavenie šírenia vírusu,“ pokračoval Gadecki.

„Modlíme sa za koniec epidémie. V súlade s tradíciou Cirkvi vás povzbudzujem modliť sa najmä modlitby Trisagion (Trojsvätý hymnus): „Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami“.

Odpoveďou poľských katolíckych novín Polonia Christiana na žiadosť Gadeckeho bolo: „Vďaka Bohu!

V súčasnosti je v Poľsku zistených 22 prípadov koronavírusu.

Preklad Viktória Dandárová

DISKUSIA k článku