KRESŤANIA sú zastrašovaní agresívnou lobby HOMOSEXUÁLOV po celom svete, tvrdí kardinál

6,312
Kultúra života

TALIANSKO, Rím, november 2010 (LifeSiteNews.com) ) – Emeritný kardinál Giacomo Biffi vo svojej novej knihe poukazuje na to, ako „agresívna ideológia“ v podobe behaviorálnej teórie „kompletnej zhýralosti“ úplne odzbrojuje tradičnú kresťanskú kultúru na západe.

Je knihu memoárov s názvom „Nevhodné Memoáre“ v novembri znovu publikovali a uviedli na taliansky trh. Novšia verzia obsahuje dodatočnú sekciu zaoberajúcu sa nebezpečenstvami homosexuálnej ideológie.


Podľa neho nové ideológie v týchto ‘pohnutých’ časoch vyústili do ‘intelektuálnej slepoty’, v ktorej homosexuáli a ich ideologickí komplici utláčajú, zastrašujú a prenasledujú kresťanov.

Napriek tomu však kardinál ubezpečuje, že Cirkev nakoniec zvíťazí, pretože: „My sme s Pánom dejín.”

Emeritný bolonský arcibiskup a teologicky dogmatik je známy tým, že v poslednej konkláve bol jedným z najsilnejších zástancov Josepha  Ratzingera. Taktiež sa o ňom krátko uvažovalo ako o uchádzačovi na pápežskú stolicu. Biffi bol hlavou bolonskej diecézy od roku 1984 do roku 2003 a patrí ku hlavným ‘konzervatívnym’ hlasom v Cirkvi.

Biffi si myslí, že podobne ako iné ideológie, ktoré sú agresívne a politicky úspešné, aj ideológia homosexuality „sa stane hrozbou pre naše legitímne autonómne myslenie: a tak tí, ktorí nezdieľajú rovnaké myslenie, riskujú zavrhnutie do akéhosi kultúrneho a sociálneho ústrania“.

Kniha memoárov

„Útoky na slobodu myslenia sa začínajú jazykom. Tí, ktorí neakceptovali ‘homofýliu’…sú teraz obvinení z ‘homofóbie’," napísal v knihe.

„Dovolia nám ešte… byť vernými a dôslednými apoštolmi učenia Ježiša Krista?… Alebo sa musíme pripraviť na novu formu prenasledovania, podporovanú homosexuálnymi aktivistami , ich ideologickými nasledovníkmi? Ba dokonca aj tými, ktorých úlohou by malo byť brániť slobodu myslenia všetkých ľudí, vrátane kresťanov?“

Okrem rozoberania homosexuálnej ideológie sa nové časti knihy zaoberajú tiež negatívnymi vplyvmi druhého Vatikánskeho koncilu, ‘výzvou k čistote’ a úlohou ženy.

Hilary White