temptationbanner.png

Satan je vysoko inteligentný a zručný pokušiteľ; vždy vie, čo na nás platí. Ako to?

1,780
Zuzana Smatanová
AltKAT

Satan je hrozný a desivý nepriateľ. Odporuje všetkému a všetkým, čo sú stvorení na Boží obraz a neúnavne pracuje na ich úplnom zničení. Čo robí zo satana tak zručného pokušiteľa, ktorý nás neustále nabáda na hriech? John Beeke vo svojej malej knižke Fighting Satan (Boj so satanom) ponúka hneď 6 dôvodov:

 

Satan je duchovná, vysoko inteligentná bytosť

Keď sa ľudia navzájom pokúšajú, je to zjavné a priam „hmatateľné“. Jozef chcel napríklad vyskúšať oddanosť svojich bratov ich najmladšiemu bratovi Benjamínovi, preto požiadal svojho sluhu, aby ukryl jeho pohár do Benjamínovej batožiny. Satan však, ktorý je duch, nepotrebuje používať žiadne viditeľné prostriedky. Zatne pazúry do mozgu svojej koristi, do mysle človeka,  a pokúša nás aby sme podľahli jeho nerestiam. Satan prenikol aj do srdca Judáša Iškariotského a pokúšal tohto učeníka aby zradil Krista (Jn 13, 2), a prenikol aj do srdca Ananiáša aby ho pokúšal klamať Duchu Svätému (Sk 5, 3).

Aj keď padlý, ale satan je stále anjel, čiže nás inteligenčne ďaleko prevyšuje. A tým je pre nás veľmi nebezpečný. ... obzvlášť by sme sa mali mať na pozore nielen pred jeho vysokou inteligenciou, ale aj pred jeho rafinovanou zákernosťou a klamstvom; vieme totiž, že svojou obmedzenou rozumovou schopnosťou ho nedokážeme poraziť.

 

Satanova skúsenosť a jeho pôsobenie

Diabol je už síce „starý“, no nie je slabý. Jeho pokušenia sú ako šípy zručného lukostrelca, ktorý len veľmi zriedka netrafí terč (Jer 50, 9). Po celé stáročia si cibrí svoje majstrovské umenie v robení zla a zo skúsenosti vie, kedy je najlepší čas vystreliť svoje šípy. Vie presne akú návnadu použiť, keď sa vydá na lov. Mladých ľudí pokúša krásou, šetrných peniazmi a ambicióznych mocou. Má priam pozoruhodné skúsenosti pri prekonávaní akýchkoľvek obranných bariér, ktoré sa poddávajú jeho pokušeniam. Satan je veľmi zbehlý v obchádzaní našej obrany. Veriaci sú pri pokúšaní často zmätení a prekvapení, pretože satan reaguje nesmierne rýchlo a účinne na každý ich argument proti hrešeniu. Z tohto sa máme poučiť, že satana treba vždy okamžite a rezolútne odmietnuť a už vobec s ním nediskutovať.

 

Satan sa neúnavne usiluje iba o zlo

Satan vytrvalo a neúprosne pokúša človeka, len aby ho vzdialil od Boha. Má jednosmerné, priamočiare myslenie s jediným zámerom a to je na ňom to najdesivejšie. Staré talianske príslovie hovorí: ´Pane, ochráň ma pred človekom, ktorý ide za svojím hlava-nehlava.´ Satan nás stále pokúša aby sme zaháľali a leňošili, no on je stále v strehu.

 

Satanovo kráľovstvo zlých duchov

V Knihe proroka Daniela 7, 10 sa píše, že „tisíce tisícov“ anjelov slúžili Bohu a „desaťtisíce státisícov“ stáli okolo Neho. Padlých anjelov, ktorí slúžia satanovi, je tiež obrovské množstvo, keďže Sväté Písmo opisuje satana a jeho zlých duchov ako mocné kráľovstvo. Toto jeho kráľovstvo má odjakživa jednotný zámer a cieľ – každý zlý duch nenávidí Boha a Jeho slávu a naše šťastie. Každý zlý duch bez výnimky presadzuje satanovo učenie, jeho uctievanie, dominanciu a rozptyľuje pozornosť ľudí. Každý zlý duch odporuje Bohu – Jeho postaveniu, prikázaniam, čistote a Jeho ľudu. V satanovom kráľovstve niet rozdelenia (Mt 12, 26), neexistujú tam žiadne vzbury kvôli nízkym platom, nikto sa nesťažuje na namáhavé obchôdzky, ani na prekážky pri plnení svojich náročných úloh. Predpokladáme a veríme, že aj anjeli v nebi, ktorí prebývajú s Trojjediným Bohom, sú jednotní. Nie je však zvláštne, že diabli v pekle zjavne postupujú vo svojom zámere jednotnejšie, než Cirkev na zemi vo svojom? Ako môžu byť diabli, plní pýchy, zloby, závisti a zatrpknutosti takí jednotní? Ako spojí nepriateľov na zemi vzájomná nenávisť voči tretej strane, tak spája satana a jeho zlých duchov vzájomná nenávisť voči Bohu a človeku. Ako sa dobrí anjeli radujú z kajúceho hriešnika, tak sa zlí anjeli radujú nad zničením hriešnika.

 

Satanove zlé rady a vnuknutia

Občas býva náročné rozlíšiť, či hriešne myšlienky pochádzajú od diabla, ktorý ich zasial do našej mysle pokušením, alebo z našej hriešnej prirodzenosti. Staré porekadlo hovorí: ´Diabol chodí potichu.´ Aj vták vysedí mladé a kŕmi ich až kým nezistí, že jedno z nich nie je vlastné. Matka potom votrelca vystrčí z hniezda von. Podobne aj my, ak rozpoznáme, že nás k niečomu pokúša a nabáda satan, máme silu zhora odmietnuť ho. Keby kráľ Dávid vedel, že to satan ho naviedol aby spočítal Izraelitov, určite by s tým hneď prestal (1 Krn 21, 1). 

 

Satan šikovne prispôsobuje svoje zlé rady nášmu skazenému zmýšľaniu

Satan nedokáže zdolať našu dušu násilím; jeho úspech spočíva v tom, že do nás zaseje zmätok o pôvode jeho zlých rád. Satan je majster nad majstrov v radení až tak, že radšej uveríme tomu, čomu chceme veriť my, než tomu, čo je pravda. Ateistu satan „presvedčí“, že uctievanie Boha je barličkou pre slabých a bojazlivých. ´Príležitostným´ veriacim satan nahovorí, že to s vierou netreba preháňať. Formálnych kresťanov satan presvedčí, že im stačí ´racionálna´ viera. A pravému veriacemu satan poukáže na to, že zatiaľ čo „spravodliví trpia, hriešnikov nesužuje nič, žijú si bezstarostne“ (Ž 73). 

 

DISKUSIA k článku