Vigano_foto-810x500.jpg

Viganò po svojej exkomunikácii odkazuje biskupom: "Ak budete mlčať, kamene budú kričať

473
Kultúra smrti
  • Arcibiskup Viganò reagoval na exkomunikáciu latae sententiae, obhajuje svoju katolícku vieru.
  • Viganò cituje Písmo, vyzýva biskupov k vyjadreniu sa, zverejňuje dekrét CDF.
  • Vatikán označil Viganò za vinného zo schizmy, exkomunikoval ho latae sententiae.
  • Viganò odmieta uznať pápeža, spoločenstvo s Cirkvou, legitimitu Druhého vatikánskeho koncilu.

Arcibiskup Viganò reagoval na vyhlásenie Vatikánu’o schizme a exkomunikácii latae sententiae a uviedol, že “vina”, z ktorej je obvinený, potvrdzuje “katolícku vieru, ktorú integrálne vyznávam”, pričom vyzval svojich bratov biskupov, aby sa vyjadrili.

Vyhlásením na sociálnych sieťach z 5. júla bývalý americký nuncius arcibiskup Carlo Maria Viganò poskytol krátky komentár k vyhláseniu svojej exkomunikácie latae sentenciae, ktoré Vatikán urobil skôr v ten deň. 

“To, čo sa mi pripisuje ako vina za moje odsúdenie, je teraz zaznamenané, čo potvrdzuje katolícku vieru, ktorú integrálne vyznávam,” napísal Viganò. 

Citoval z Písma a dodal: “Mojim bratom hovorím: ‘Ak budete mlčať, kamene budú kričať’ (Lk 19, 40).”Arcibiskup pripojil kópiu 11-stranového dekrétu, ktorý mu dnes Vatikán poslal e-mailom: poslal mu ho v rovnakom čase, ako bol rozposlaný vatikánskym novinárom. 

Približne o 13.15 hod. rímskeho času vatikánska’Kongregácia (teraz dikastérium) pre náuku viery zverejnila vyhlásenie, v ktorom vyhlásila, že Viganò bol “uznaný vinným z vyhradeného deliktu schizmy.”

ČÍTAŤ: Vatikán hovorí, že arcibiskup Viganò ‘vinný’ zo schizmy a exkomunikovaný

“Dikastérium vyhlásilo latae sententiae exkomunikáciu v súlade s kánonom 1364 § 1 CIC. Zrušenie cenzúry v týchto prípadoch je vyhradené Apoštolskej stolici. Toto rozhodnutie bolo oznámené Najdôstojnejšiemu pánovi Viganovi&nbspdňa 5. júla 2024,&nbspdodalo sa vo vyhlásení.&nbsp

“Jeho verejné vyhlásenia, ktorými prejavil odmietnutie uznať a podriadiť sa Najvyššiemu pápežovi, odmietnutie spoločenstva s členmi jemu podriadenej Cirkvi, ako aj legitimity a magisteriálnej autority Druhého vatikánskeho koncilu, sú dobre známe, uvádza sa vo verejnom vyhlásení Vatikánu.

V dekréte, ktorý DDF zaslal Viganovi&rquo; a následne zverejnil, DDF citoval z viacerých vyhlásení a prejavov arcibiskupa, z ktorých mnohé sú zverejnené na jeho webové stránky. 

Dekrét DDF’zdôrazňujúci jeho výroky dosvedčuje, že Vigan’:

Dekrét DDF poznamenáva, že Vigan’ bol pred DDF zastupovaný verejným obhajcom, ktorý tvrdil, že pokračovať v “odsúdení” exkomunikácie “by bolo neplodným činom a slúžilo by len na rozohnenie už aj tak rozdelenej verejnej mienky.”

Posudzovatelia DDF’však napísali, že výroky Viganaò’považujú za “viac než dostatočné” na to, aby sa za ne vyvodil “zločin schizmy, o ktorom sa hovorí v kán. 751 CIC.”

Dňa 20. júna Viganò odhalil, že DDF listom z 11. júna začala proti nemu “mimosúdny trestný proces”, v ktorom obvinila preláta zo “zločinu schizmy.” 

Vyvracajúc obvinenie, Viganò vtedy uviedol, že “ako nástupca apoštolov tvrdím, že som v plnom spoločenstve s Rímskokatolíckou apoštolskou cirkvou, s Magistériom rímskych pápežov a s neprerušenou doktrinálnou, morálnou a liturgickou Tradíciou, ktorú verne zachovali.”

Rozšíril svoje stanovisko prostredníctvom vyhlásenie, Viganò uviedol, že “aby som sa mohol odlúčiť od cirkevného spoločenstva s Jorgem Mariom Bergogliom, musel by som byť najprv v spoločenstve s ním, čo nie je možné, keďže samotného Bergoglia nemožno považovať za člena Cirkvi pre jeho viacnásobnú herézu a zjavnú cudzosť a nezlučiteľnosť s úlohou, ktorú neplatne a nezákonne zastáva.”

Tento príbeh sa vyvíja…