Severské krajiny prestávajú financovať Gender Ideológiu - Môže za to komik?

7,999
Kultúra života

Gender ideológia dostala zničujúci úder. Severská rada ministrov ( ide o regionálnu medzivládnu spoluprácu Nórska, Švédska, Fínska, Dánska a Islandu) sa rozhodla ukončiť činnosť inštitútu NIKK Nordic Gender Institute. NIKK bola vlajkovou loďou teórie Gender: poskytovala „vedecké“ základy pre sociálne a vzdelávacie postupy, ktoré začali v sedemdesiatych rokoch - tie premenili severské krajiny tak, že sa stali rodove najcitlivejšími“ spoločnosťami na svete.

Rozhodnutie prišlo potom, čo Nórska štátna televízia odvysielala televízny dokument, v ktorom poukázala na beznádejne nevedecký charakter inštitútu NIKK a jeho výskumu.

Producentom seriálu je Harald Eia - nórsky zabávač, ktorý v Nórsku získal popularitu vďaka svojim satirickým televíznym reláciám. Okrem toho, že je zabávačom, pán Eia tiež vyštudoval sociálne vedy. Lámal si hlavu nad tým, prečo aj napriek všetkému úsiliu politikov a sociálnych inžinierov odstrániť „rodové stereotypy“, sa dievčatá stále rozhodujú pre typicky „ženské“ profesie (ako sú zdravotné sestry, kaderníčky, atď.), zatiaľ čo chlapcov naďalej priťahujú mužské povolania“ (ako technici, stavební robotníci, atď.). V skutočnosti namiesto toho, aby sa tento trend vďaka politike rodovej rovnosti“ zvrátil, ešte viac sa zvýraznil.

Vo svojom dokumente pán Eia jednoducho išiel spolu s tímom kameramanov a položili niekoľko nevinných otázok vedúcim výskumníkom a vedcom z inštitútu NIKK. Potom si tieto odpovede vzal a priniesol ich popredným vedcom v iných častiach sveta - najmä vo Veľkej Británii a USA - a požiadal ich, aby sa vyjadrili k zisteniam svojich nórskych kolegov. Ako sa dalo čakať, výsledky falošnej nórskej vedy vyvolali pobavenie a nedôveru medzinárodnej vedeckej komunity - najmä preto, že bola založená len na teórii a nikdy nebola podložená žiadnym empirickým výskumom. Pán Eia nakrútil tieto reakcie, vrátil sa do Osla a ukázal ich výskumníkom NIKK. Ukázalo sa, že pri stretnutí s empirickou vedou gender výskumníci“ stratili reč a absolútne neboli schopní brániť svoje teórie pri stretnutí s realitou.

Ba čo viac, podvod bol vystavený na posmech pred celým televíznym publikom. Ľudia sa teda začali pýtať, či bolo nevyhntutné investovať 56 miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov do nejakého ideológiou poháňaného „výskumu“, ktorý nemal vôbec žiadnu vedeckú dôveryhodnosť.

Ukázalo sa, že na to, aby bola zvrhnutá pompézna budova „teórie gender“, stačilo, aby sa istý zabávač opýtal niekoľko nevinných otázok. Dúfame, že túto výstrahu budú počuť v iných krajinách, alebo v EÚ a OSN, kde táto ideológia ešte stále vládne a je pri moci...

Ak si chcete pozrieť dokument pána Eia v plnej dĺžke, navštívte tieto stránky a keď budú od vás žiadať, aby ste zadali heslo, zadajte „hjernevask“ (nórske slovo pre „vymývanie mozgov“, ktoré bolo vhodne zvolené ako názov tohto dokumentu). Nenóri sa nemusia obávať - sú tam anglické titulky.

 

Geneza institutu NIKK po odvysialni dokumentu od Heralda Eiu:

Oficiálna sprava NIKK o ich presunutí do Švédska z 12/21/2012

NIKK po tom čo bol rok uzavretý na rozkaz Nórskeho ministerstva pre rodovú rovnosť (31.12.2011, po tom čo bol odvysielaný dokument Haralda Eiu) oznamuje, že NIKK je opäť späť, ale v novej podobe. Bude zlúčený do iného inštitútu a presunutý z Nórska do Švédska. Ako dôvod sa uvádza šetrenie.