Manifest Gay hnutia (1987)

9,835
Kultúra smrti

Tento text bol zverejný ako editorial v homosexuálnom časopise Gay Community News v roku 1987. Keď že ide o nesmierne šoujúci manifest homosexuálneho hnutia a jeho cieľov, rozhodli sme sa priniesť text v plnom znení ako varovanie pre dnešnú generáciu:

"Skazíme vašich synov, symboly vašej chatrnej mužskosti, vašich plytkých snov a vulgárnych klamstiev. Budeme ich zneužívať vo vašich školách, internátoch, vo vašich skupinách mládeže, na záchodoch v kinách, v kasárnach, na cestných odpočívadlách, vo vašich pánskych kluboch, v priestoroch Kongresu, všade tam, kde sa muži stretávajú s mužmi. Budú našimi otrokmi a budú tancovať ako my budeme pískať. Pretvoríme si ich na náš obraz. Budú nás uznávať a zbožnovať.

Postupne budú zrušené všetky zákony zakazujúce homosexuálne praktiky a namiesto toho sa prijmú nové, ktoré dajú voľný priechod láske medzi mužmi.

Všetci homosexuáli musia držať spolu ako bratia, musíme vystupovať jednotne umelecky, filozoficky, spoločensky, politicky aj finančne. Sláviť víťazstvo budeme môcť iba vtedy, ak sa zákerým heterosexuálnym nepriateľom postavíme ako jeden.

Rodina, tá živná pôda klamstva, zrady, priemernosti, pretvárky a násilia, bude zrušená. Rodina, ktorá nedokáže nič, len obmedzovať predstavivosť a obmedzovať slobodnú vôľu, musí byť zničená. Dokonalých chlapcov bude plodiť a vychovávať genetické laboratórium. Budú žiť spolu v komunite, pod dohľadom a vedením homosexuálnych vychovávateľov.

Zavrieme všetky kostoly, ktoré sa odvážia odsúdiť nás. Nám vládnu iní bohovia-krásni mladí muži. Sme vyznávačmi kultu krásy, morálnej a estetickej. Zrovnáme so zemou všetko škaredé, vulgárne a banálne. Pohŕdame konvenciami heterosexuálnych stredných vrstiev, my máme slobodu žiť podľa diktátu čistej predstavivosti. Pre nás nie je nič nemožné.

Zvíťazíme, pretože nás pohána nezadržateľná horkosť utláčaných, ktorí celý ten čas boli nútení hrať vedľajšiu úlohu v primitívnej heterosexuálnej šou. Aj my vieme strieľať a postaviť barikády tejto poslednej revolúcie. Traste sa, heterosexuálne svine, až sa raz pred vami zjavíme bez masky na tvári."

Swift Michael: "Goals of the Homosexual Movement"
Gay Community News, Feb. 15.-21. 1987