shutterstock_1688225542-e1712766101496-810x500.jpg

Zmluva WHO o pandémii ignoruje zdravie a etiku v prospech moci a zisku

21
Kultúra smrti
  • Morálka a obchodná etika sú dôležité pre tradičného katolíka.
  • WHO navrhuje globalistickú pandemickú zmluvu, ktorú vlády majú schváliť.
  • WHO je financovaná farmaceutickým priemyslom a ovplyvňuje pandemické iniciatívy.
  • Nová pandemická dohoda a zmeny v IHR majú vytvoriť mocné nástroje WHO.

Na pár minút sa uvoľnite, sadnite si a predstierajte, že morálka a obchodná etika sú zbytočné. Potom si predstavte neomylnú, bezrizikovú podnikateľskú schému, v ktorej môžete vytvoriť trh, rozhodnúť o produkte, riadiť jeho reguláciu, potom máte moc zavrieť ľudí do ich domovov alebo im odobrať príjem, kým sa nepodriadia jeho kúpe. A nikto vás nemôže zažalovať ani postaviť pred súd, ak sa to všetko pokazí.

Nijaká legitímna vláda by to v rámci svojich hraníc nedovolila (snáď s výnimkou niekoľkých rodinných alebo úplne totalitných), takže sa zamerajte vyššie a urobte to medzinárodným, pretože potom to prestane byť fantázia. O tom všetkom sa rokuje v&nbsprámci dokumentov WHO o&nbsppandémii ktoré má vaša vláda odsúhlasiť o&nbspdva mesiace.

Čítajte: WHO vyzýva krajiny, aby do mája podpísali globalistickú pandemickú zmluvu: ‘Vznikne nová hrozba’

Takže si predstavte:

Snívajte ďalej. Dostanete sa k tomu len vtedy, ak budete v WHO alebo v medzinárodnom pandemickom súbore a členské štáty schvália navrhované zmeny Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) a novú Pandemická dohoda na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji tohto roku. Presne to totiž navrhujú.

PREČÍTAJTE SI: Nový film ‘Epidémia podvodu’ odhaľuje masívnu korupciu COVID

Súvisí to s azda najneomylnejšou schémou koncentrácie bohatstva v dejinách. Všeobecný model sa osvedčil počas COVID-19, keď zorganizoval najväčší prevod bohatstva v globálnom meradle, od chudobných k bohatým, aký svet videl. Namiesto toho, aby sa medzinárodná verejná zdravotná starostlivosť zahrávala s hygienou, výživou a endemickými infekciami, ktoré zabíjajú ľudí, sa teraz sústreďuje na hypotetické, ale oveľa výnosnejšie veci, ako Ochoroba X (ďalšia pandémia), výdatne usmerňovaná korporátnikmi, ktorým prinesie úžitok.

Posledná veľká prírodná pandémia, španielska chrípka, sa vyskytla pred viac ako sto rokmi v predantibiotickej ére. Nedávna pandémia COVID-19 sa široko predpokladá, že vznikla práve z takéhoto výskumu, ktorý sa podporuje v rámci týchto pandemických iniciatív WHO; WHO teraz navrhuje zvýšiť zdieľanie vírusov považovaných za vysoko rizikové medzi laboratóriami, na ktoré dohliada.

Je to tá istá WHO, ktorá dospela k záveru, že COVID-19 sa nepreniesol z človeka na človeka a mohol pochádzať z zmrazených rýb a nie z Wuhanského ústavu virológie, ktorý sa nachádza hneď vedľa. Navrhla to po tom, ako vyslala svoj tím, vrátane vedúceho vedeckého pracovníka, ktorý sa podieľa na financovaní výskumníkov v oblasti koronavírusov v tom istom inštitúte, aby problém preskúmal. Odvtedy WHO, zatiaľ čo trvá na tom, že “dezinformácie” zabíjajú, systematicky neinformuje verejnosť a jej vlády o budúcom rizika zo strany prírodných epidémií.

Čo je WHO?

WHO je organizácia, ktorá dostáva približne štvrtinu svojich financovanie od farmaceutického priemyslu a veľkých farmaceutických investorov. Títo istí sponzori výrazne profitovali z reakcie na COVID-19 a sú silne prepojení so súčasnými návrhmi WHO’na prípravu a reakciu na pandémiu. Najväčšími sponzormi z jednotlivých krajín sú USA a Nemecko, ktoré tiež výrazne investujú do farmaceutického priemyslu. Nemecké verejné peniaze podporili spoločnosť BioNtech, ktorá vyvinula mRNA vakcínu COVID od spoločnosti Pfizer.

ČÍTAJTE: Lekár varuje, že pandemická zmluva WHO obsahuje ‘zisk funkcie’ zdieľanie údajov

Väčšina finančných prostriedkov WHO’je “špecifikovaná,” čo znamená, že sa robí to, čo určí financovateľ. WHO sa teraz stala nástrojom partikulárnych záujmov pre väčšinu svojej práce. Takto funguje približne 75 % jej celkového financovania. Ide o úplne iný typ organizácie, než bola WHO pred 75 rokmi. Keď bola pôvodne založená, jej rozpočet bol založený na “základnom” financovaní zo strany krajín a WHO rozhodovala o svojich prioritách na základe zaťaženia chorobami a požiadaviek krajín.

WHO nespadá pod žiadnu národnú právnu jurisdikciu. Vyšší zamestnanci WHO majú diplomatickú imunitu. Organizácia je vysoko hierarchická, s vojenskou štruktúrou, ktorá prísne kontroluje výstupy a správy. Zamestnanci majú nezdanené platy a výhody, ako napríklad príspevok na vzdelávanie až do dospelosti ich detí, zdravotné poistenie, príspevky na bývanie a na dlhšie cesty cestujú biznis triedou. Po odchode do dôchodku si bývalí zamestnanci bežne privyrábajú prostredníctvom poradenských služieb, ktoré im sprostredkúvajú ich priatelia, ktorí sú stále v organizácii. Jej najväčšia kancelária sa nachádza v Ženeve vo Švajčiarsku, v jednom z najdrahších miest na svete.

Ako sa bude rozvíjať nová činnosť v oblasti epidémií?

Navrhovaná právne záväzná dohoda o pandémii a dodatky k IHR sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne. Existencia dvoch paralelných dokumentov umožnila generálnemu riaditeľovi WHO opakovane vyhlasovať že Pandemická dohoda nedáva WHO žiadne právomoci a každý, kto to tvrdí, je klamár a konšpiračný teoretik. Skupina bývalých vedúcich predstaviteľov krajín a ľudí z oblasti verejného zdravotníctva sa nedávno ponížila tým, že uverejnila list v ktorom tvrdí to isté. Ustanovenia, ktoré podľa nich v&nbspPandemickej dohode neexistujú, samozrejme existujú v&nbspnávrhu zmien a doplnení IHR. V Pandemickej dohode sa uvádza, že tieto dva dokumenty sú kompatibilné (článok 26. 2).

Ak si myslíte, že je to celé vymyslené a že takéto právomoci by sa použili len za vážnych okolností, pripomeňme si, že generálny riaditeľ WHO vyhlásil Mpox (opičie kiahne) za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (budúci spúšťač tohto procesu). To bolo vyhlásené po iba piatich úmrtiach, pričom prenos sa v podstate obmedzil na malú demografickú skupinu, proti odporúčaniu jeho vlastného poradného výboru.

Pamätajte si tiež, že COVID-19 bol zriedkavo smrteľný okrem starších a veľmi chorých osôb a CDC preukázalo že vakcíny COVID boli menej účinné ako prirodzená imunita. To nezastavilo WHO v tom, aby spustila KOVAX kampaň na zaočkovanie 75 percent Afričanov s vedomím, že 50 percent z tohto počtu populácie bolo mladších ako 20 rokov, menej ako 1 percento starších ako 75 rokov a veľká väčšina mala imunitu voči COVID-19. Vakcíny boli zamerané aj proti variantom, ktoré už boli zriedkavé alebo vyhynuté.

Čítajte: Trudeau hovorí, že neslávne známe výroky, v ktorých označil neočkovaných za ‘rasistov’ a ‘mizogínov’, boli vytrhnuté z kontextu

Vakcíny, ktoré WHO nariadi, majú zahŕňať mRNA vakcíny vyrobené do 100 dní spoločnosťou CEPI. mRNA vakcíny sú modifikovaný genetický materiál (mRNA je zmenená tak, aby pretrvala dlhšie ako naša vlastná mRNA) v lipidovom obale. Štúdie biodistribúcie od spoločnosti Pfizer/BioNTech naznačujú, že sa očakáva ich koncentrácia vo vaječníkoch, nadobličkách, pečeni a slezine, ako aj v mieste podania injekcie, a sú tiež distribuované v celom tele vrátane nervového systému. Po vstupe do buniek tieto bunky produkujú cudzí proteín kódovaný mRNA, ktorý sa potom exprimuje na povrchu bunky a cirkuluje v tele, Telo potom na tento proteín vyvolá imunitnú reakciu, ktorá zabíja bunky, ktoré ho exprimujú, a spôsobuje lokálny zápal, čím sa vytvára aj nízka úroveň zápalovej reakcie. Takto fungujú vakcíny s mRNA.

CEPI, kľúčový hráč, ktorý riadi úsilie o urýchlené očkovanie, je verejno-súkromné partnerstvo založené na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v roku 2017 nadáciou Billa &;Melindy Gatesovej (hlavný investor do farmaceutického priemyslu), fondom Wellcome Trust a viacerými krajinami. CEPI bola špeciálne založená na výrobu vakcín a podobných produktov pre prípad pandémie v čase, keď svet už 100 rokov žiadnu nemal – poslednou veľkou pandémiou bola predantibiotická éra španielska chrípka.

Prečo to môže fungovať

Peniaze vo veľkom množstve sú naozaj dobré na to, aby pomohli ľuďom pochopiť, že zle môže byť lepšie ako dobre. Pomáhajú tiež tým, ktorí sa vôbec nestarajú o právo alebo pravdu, aby sa napriek svojej zjavnej neschopnosti dostali na vrchol. Umožňuje médiám prežiť, ak sa zapáčia týmto sponzorom, a môže pomôcť delegátom krajín nájsť dôležitejšie priority, než je dobro ich vlastných ľudí. Počas konferencie COVID-19 priemysel, ktorý presadzuje nové iniciatívy WHO, zarobil nevídané množstvo peňazí, takže pandemická agenda má veľkú dynamiku.

Tisíce dobre platených zamestnancov sa už stávajú závislými od tejto schémy v rámci WHO, iných verejno-súkromných partnerstiev a výskumného a “humanitárneho” priemyslu. Musia si udržiavať hypotéky, náklady na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a cestovné výhody. To je do veľkej miery dôvod, prečo napriek tomu, že sú schopní prísť na to, že toto masívne presmerovanie zdrojov zvýši chudobu, skráti priemernú dĺžku života a zruší etiku verejného zdravia, sa považujú za schopných ho podporovať.

Čítajte: UK watchdog obviňuje spoločnosť Pfizer z ‘klamlivých’ tvrdení, ignorovania vedľajších účinkov injekcie COVID

Pre väčšinu zvyšku ľudstva – tých, ktorí nemajú veľké investície do farmaceutického priemyslu alebo softvéru a tých, ktorí sa zaujímajú o ľudské práva – budúcnosť nevyzerá tak ružovo. Máme poskytovať peniaze, ktoré skončia v rukách ľudí, ktorí to všetko riadia. Takto funguje úžerníctvo. Takže budeme musieť dať veci do poriadku, pretože oni to zjavne neurobia’. Teraz, keď je to všetko pre nás napísané v dokumentoch WHO a sme si vedomí prevodov peňazí za posledných niekoľko rokov, už nemáme žiadnu výhovorku, aby sme to ignorovali.

Poznámky

Prečítajte si zmeny a doplnenia IHR zde:

(najmä články 12, 13A, 18, 23, 35, 42, 53)

Anotovaný súhrn nájdete zde: (a neberte vážne nikoho, kto ignoruje navrhované zmeny a doplnenia IHR, keď tvrdí, že k prenosu právomocí nedôjde&nbsppodľa Pandemickej dohody, bez ohľadu na jeho referencie a ego)

Prečítajte si Pandemickú dohodu zde: (najnovšia verzia je pripojená na konci článku) (najmä články 12,13,15,18)

Preprintované so súhlasom Brownstone Institute.