Professor-810x500.png

Profesor medicíny varuje pred globalistickými plánmi skrátiť čas vývoja mRNA vakcíny na 100 dní

17
Kultúra smrti
  • Podľa tradičného katolíka je skrátenie vývoja vakcín na 100 dní nebezpečné.
  • Experimentálne mRNA vakcíny môžu poškodiť ľudské práva a zdravie.
  • WHO a CEPI chcú eliminovať klinické skúšky vakcín a nahradiť ich AI.
  • Občania USA majú žiadať Kongres o vyšetrenie nadbytočnej úmrtnosti spojenej s očkovaním.

Občania USA: Podľa jeho slov je to možné len vtedy, ak sa ignoruje hľadisko ľudských práv.[/p>

Japonský profesor medicíny bije na poplach v súvislosti s nebezpečnou snahou vplyvných svetových organizácií skrátiť obdobie vývoja nových vakcín na báze mRNA zo štandardných piatich až desiatich rokov na závratných 100 dní.”

Masayasu Inoue, emeritný profesor na Lekárskej fakulte Univerzity v Osake, kde sa špecializoval na molekulárnu patológiu a medicínu, v marci na konferencii Svetovej rady pre zdravie varoval, že rozsah porušovania ľudských práv počas pandémie COVID-19 zatieni budúca “pandémia choroby X”, o ktorej sa hovorilo na konferencii v Davose začiatkom tohto roka.

“Pandémia bola WHO (Svetovou zdravotníckou organizáciou) použitá ako falošná zámienka na to, aby poháňala očkovanie všetkých národov na svete,” začal Inoue.

V súvislosti s “Operáciou Warp Speed” Trumpovej administratívy Inoue povedal, že “bol vytvorený plán na skrátenie času na vývoj vakcín, ktorý zvyčajne trvá dlhšie ako 10 rokov, na menej ako jeden rok.”

Kým operácia Warp Speed trvala približne 300 dní na vývoj a výrobu takzvanej “vakcíny,” WHO a ďalší chcú výrazne skrátiť čas na vývoj na 100 dní.

“Pod zámienkou úspory času bola zvolená mimoriadne nebezpečná metóda,” povedal. “Teda intramuskulárna injekcia vírusových génov na výrobu toxických bodových proteínov priamo v ľudských tkanivách na stimuláciu imunitného systému. Ide totiž o úplne novú metódu a nesprávne koncipovanú metódu, ktorá sa v histórii ľudstva ešte nikdy nepoužila.”

Nedostatočne otestované vakcíny COVID-19, ktoré sa urýchlene začali vyrábať a distribuovať, mali za následok “poškodenie spôsobené liekmi, ktoré sa v histórii ľudstva ešte nikdy (ne)vyskytlo,”povedal Inoue. “Som presvedčený, že podvodné použitie experimentálnej génovej terapie na zdravých ľuďoch, najmä na zdravých deťoch, je extrémnym porušením ľudských práv.”

Nezávisle od poučenia z nedávnej histórie pacientov poškodených vakcínami COVID-19 sa plánuje “vybudovanie nového systému výroby vakcín v rámci prípravy na ďalšiu pandémiu,” povedal Inoue. “Je to neuveriteľná, šialená situácia.”

Upozornil, že japonská vláda spojila sily s CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) v rámci svojej “100-dňovej misie.”

Koalíciu CEPI, ktorú vedie Richard Hatchett, ktorý kedysi pracoval pod vedením Anthonyho Fauciho, založili v roku 2017 Svetové ekonomické fórum (WEF), Nadácia Billa & Melindy Gatesovej a ďalší s cieľom skrátiť proces vývoja vakcín na 100 dní.

Ak budú vo svojej snahe úspešní, “existuje vysoké riziko, že vakcíny vyrobené v Japonsku sa budú vyvážať” do krajín celého sveta,” povedal Inoue. “Ak by sa Japonsko stalo páchateľom (vakcíny), zanechalo by nenapraviteľné škody budúcim generáciám.”

“Odkaz, ktorý by som chcel odovzdať svetu, je, že keď sa v budúcnosti vyskytne choroba X, nikdy by ste nemali dôverovať vakcíne vyrobenej v Japonsku, ktorá bola vyvinutá v krátkom čase s cieľom chrániť ľudské práva v prípadoch kontroly, ktorá presahuje hranice štátov,” povedal Inoue.

“Svetovo uznávaní lekári a vedci vyzývajú na stiahnutie výrobkov mRNA COVID z dôvodu obáv o bezpečnosť a nedostatočnej účinnosti,” napísala Dr. Tess Lawrie, komentár k Inoueho’vystúpeniu. “Záujmové skupiny zároveň považujú tieto produkty za obchodný model pre budúcnosť.”

“Skúsenosti z COVID ukazujú, že zníženie regulačných štandardov pre celopopulačné schvaľovanie nových produktov, ktoré sú v experimentálnej fáze, nesie so sebou značné a dokonca fatálne bezpečnostné riziká,” uviedla Lawrie. “To platí o to viac, keď je potenciál závažných vedľajších účinkov a kontaminácie cenzurovaný vládami a súkromnými zainteresovanými stranami, ktoré finančne investovali do uvedených produktov.”

“Ďalšie znepokojenie sa týka skutočnosti, že vlády — investovali do málo pochopených, urýchlených experimentálnych mRNA produktov schválených na núdzové použitie — sa snažili nariadiť ich prijatie a prekonať proces informovaného súhlasu, pričom využívali systematický nátlak a propagandu,” dodala.

Jedným zo spôsobov, ktorým WHO, CEPI a ich partneri dúfajú, že zefektívnia vývoj budúcich vakcín, je eliminácia klinických skúšok liekov a ich nahradenie skúškami generovanými umelou inteligenciou — t. j, falošnými — ľudskými subjektmi.

“Použitie AI na generovanie údajov – pre kontrolné a experimentálne skupiny ‘pacientov’ – sa zdá byť cestou, ako skrátiť ďalšie cesty v žalostne málo testovaných schválených vakcínach, ako je vakcína COVID-19 mRNA spoločností Pfizer a Moderna,” povedal Brian Hooker, PhD, starší riaditeľ pre vedu a výskum v Children’s Health Defense Fund.

“Tlak na očkovanie proti chorobe X do 100 dní by s najväčšou pravdepodobnosťou použil túto chabú náhradu skutočných údajov o pacientoch, aby dosiahol svoj nedôveryhodný cieľ,” povedal Hooker.

“Farmaceutická spoločnosť nechce skutočné klinické skúšky predtým, ako bude môcť predávať svoje výrobky,” povedal Dr. Meryl Nass, internista, ktorý sa špecializuje na choroby vyvolané očkovaním. “Väčšina liekov a vakcín počas skúšok zomiera, pretože ľudia sa jednoducho nechovajú”ako myši alebo potkany v reálnom svete. A klinické skúšky sú veľmi drahé.”

Občania USA: Žiadajte, aby Kongres vyšetril prudko rastúcu mieru nadbytočnej úmrtnosti