thinking-810x500.jpg

Možno v skutočnosti nie ste "konšpiračný teoretik", ale niečo úplne iné

50
Neutral

Všetko sa to začalo v decembri 2022, keď som si všimol, že sa v jednom významnom prípade vraždy v austrálskom Queenslande používa výraz “konšpiračný teoretik”. Už’je zrejmé, že tento termín sa používa na zosmiešnenie, diskreditáciu a zastavenie diskusie, ale nikdy’som ho takto nevidel použiť v prípade vraždy:

Vrahovia’a ich online aktivity a obsah sú samozrejme dôležitou súčasťou každého vyšetrovania, ale mal by sa na opis motívu alebo vražedných vlastností používať taký široký a zväčša nesprávne chápaný termín ako “konšpiračný teoretik”? Mne to  nesedelo."   

Mojou prvou myšlienkou bolo: “V médiách ma už niekoľkokrát nazvali konšpiračným teoretikom. Čo ak nás’považujú za zločincov alebo teroristov?" ”  

Ak nepoznáte môj príbeh, tak som’už bol som už vo väzení, keď som si stál za svojím presvedčením, takže moje myšlienkové pochody nie sú prázdna paranoja.   

Nahral som video, v ktorom vyjadrujem svoje obavy. Možno pomôže vykresliť obraz.  

Premýšľal som ak nedokážeme bojovať proti zneužívaniu tohto pojmu, ako dlho potrvá, kým budem opäť vo väzení? 

Ak si rozoberiete pojem “konšpiračný teoretik,” alebo sa len pozriete na jeho definíciu, je’úmyselne zneužívaný. Dokonca ani definícia vo vyhľadávači Google nenaznačuje,’že by na tomto termíne bolo niečo zlovestné alebo obskúrne. Začnime’s definíciou google. 

Presne sa tam píše, že “konšpiračná teória” je teória, že skupina, a nie jednotlivec, konšpiruje niečo, čo nie je ojedinelým činom. Uvádza sa v ňom tiež, že ide o “sporný prípad alebo záležitosť.” Kto rozhoduje o tom, či je to’sporné alebo nie? Google? Hlavné médiá? Nikde nie je napísané, že fakty, údaje a vedecké dôkazy môžu byť súčasťou konšpiračnej teórie.  

Napr. mnohí z nás majú teóriu, že Svetová zdravotnícka organizácia, Svetové ekonomické fórum, vlády a mainstreamové médiá sa sprisahali s cieľom zaviesť nezákonné, nesprávne alebo podvratné stratégie a politiky na realizáciu Agendy 30 a jednotnej svetovej vlády.  

Značia nás “konšpiračnými teoretikmi”, pretože si to myslíme…ale je to’fakt! Je to’nie sporný prípad. Existujú knihy, články a webové stránky, ktoré o tom všetkom hovoria. Niektorí ľudia zapojení do “konšpirácie” otvorene o nej hovoria na významných podujatiach.

Tvrdím, že v definícii spoločnosti Google’chýba veta: “Ak sa preukáže, že konšpirácia je skutočná, nemohla by sa už považovať za konšpiračnú teóriu.”  

Na teraz si to’rozoberme viac.  

Ak by ste tieto dve veci spojili, “konšpiračný teoretik” by bol niekto, kto teoretizuje, že dochádza k dohode o spoločnom vykonaní nezákonného, protiprávneho alebo podvratného činu   

Dôležité je poznamenať, že nikde sa v definíciách nezohľadňujú teórie využívajúce minulé správanie na predpovedanie budúceho správania. Predstavte si napríklad, že by niekto teoretizoval, že banky môžu mať v budúcnosti možnosť zatvárať alebo obmedzovať účty politických disidentov. To by nemohlo byť “konšpiračnou teóriou”, pretože to”nie je sporný prípad. Stalo sa to’v prípade Nigela Faragea a v Kanade, keď kamionisti zatvorili Ottawu. Istej staršej pani, ktorá si práve kúpila jednu mikinu, zmrazili účet.  

Ak niekto teoretizuje, že naratív o klimatických zmenách môže viesť k “15-minútovým mestám” alebo “klimatickým výlukám” a tak ďalej…to by bola rovnaká situácia. Celý svet zažil drakonické výluky pre vírus, ktorý má 98,5 % mieru prežitia. Je’nesporné, že vlády majú moc nás uzamknúť bez dôkazov, prečo je to’potrebné.  

Ďalšia vec, ktorú treba zvážiť, je, že tieto definície neumožňujú’vedecké alebo na faktoch založené teórie. Ak niekto ako Dr. Peter McCullough na základe svojho výskumu a odborných znalostí naznačuje, že vakcíny by mohli viac škodiť ako pomáhať, nemožno to považovať za “konšpiračnú teóriu.”Jeho komentár nemá nič spoločné so skupinami, ktoré sa sprisahali, ani so spornými prípadmi. Je to v podstate ’oslavovaná recenzia produktu – vôbec nie “teória”.  

Príkladom konšpiračnej teórie, ktorá zodpovedá definícii a gramatickému použitiu by mohlo byť, keď niekto teoretizuje, čo je motivom celosvetového jednotného tlaku na vakcíny COVID. Je’už faktom, že existovalo sprisahanie medzi veľkými korporáciami, médiami, vládami a ďalšími subjektmi, ktoré spolupracovali na zavádzaní, ale ešte si nie sme’stopercentne istí motívom. Len opakujem, že teoretizovanie o ich motive by sa dalo presne označiť ako “konšpiračná teória” – ale to, že sa sprisahali, je fakt, nie teória. 

Nikdy v histórii nebolo toľko ľudí, ktorí by spochybňovali mainstreamové naratívy a boli za to cenzurovaní, šikanovaní, rušení, ba dokonca vyhadzovaní a väznení. Navyše neexistuje’jasný spoločný atribút, ktorý by týchto ľudí identifikoval. Sú to bežní, rôznorodí a každodenní ľudia všetkých vekových kategórií, náboženstiev a odvetví. Boli len zvedaví a zrazu’boli za to vyvrhnutí a opovrhovaní.   

V minulosti boli kritické myslenie a zvedavosť chvályhodné a dokonca sme sa ich učili. 

Ak táto nová skupina ľudí nie sú “konšpiračné teórie,” čo sú?  

Toto bola moja cesta pred vymyslením úplne nového slovného spojenia, ktoré správne vysvetľuje, aký typ teoretikov vlastne sme.  

Nie sme konšpirační teoretici. Sme RACIONÁLNI TEORETICI. 

Čo je to racionálny teoretik?  

A racionálny teoretik je

človek, ktorého teórie a názory sú logické, založené na dôkazoch a diskutabilné. Vo veľkej miere sa spolieha na zdravý rozum. Často sa nesprávne označuje za konšpiračného teoretika napriek tomu, že sa spolieha na racionalitu a kritické myslenie.

Poslaním tejto kampane je odlíšiť racionálnych teoretikov od konšpiračných teoretikov. Ak sú vaše názory logické, založené na dôkazoch a diskutabilné, ste skutočne racionálny teoretik! 

Ak vás niekto nazve konšpiračným teoretikom, môžete ho zdvorilo opraviť a povedať: ”v skutočnosti som”racionálny teoretik.Môže sa spýtať, čo to je. Môžete im povedať, aby si to vygooglili.  

Ak milióny z nás začnú používať túto frázu v každodennom jazyku, môžeme zmeniť vnímanie verejnosti&nbspna témy, ktoré nás zaujímajú a o ktorých máme znalosti. 

Ľudia, ktorí by sa k nám už pridali a spochybňovali status quo, by sa možno báli, že budú spolu s nami označení za konšpiračných teoretikov. Teraz sa však už’nemusia báť…pretože my nie sme konšpirační teoretici, my sme racionálni teoretici! 

Poznámka – na konšpiračných teóriách nie je nevyhnutne nič zlé, ale je’dôležité uvedomiť si, že sú to len teórie. Nie sú vždy logické, založené na dôkazoch alebo diskutabilné, ako sú racionálne teórie