10335-white-house-flickr-publica-domain.jpg

D. Trump: "Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať, pretože On už smrť premohol"

365
Zuzana Smatanová
Kultúra života

"Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať nad "skúškami a utrpením", povedal prezident Trump vo Veľkonočnom posolstve, v ktorom radil Američanom, aby počas tejto celosvetovej pandémie dokázali svoje "pravé zásady kresťanstva".  

Prehlásenie vydal Biely dom počas Veľkonočného víkendu: "Bez ohľadu na okolnosti my vždy budeme sláviť Veľkú noc ako čas obnovy, znovuzrodenia a pripomenutia si podstaty a zmyslu viery", povedal Trump. “Koronavírus Veľkú noc nezastaví. Boh nás aj v tých najtemnejších hodinách zahŕňa hojnosťou svojej lásky a milosrdenstva. Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať nad skúškami a utrpením, ktorým čelíme, pretože On už smrť premohol. Modlime sa dnes všetci za celú našu krajinu a všetkých našich obyvateľov a prosme, aby Boh držal všetkých Američanov vo svojich rukách. A spolu sa radujme vo vedomí, že Kristus vstal z mŕtvych."

Toto posolstvo zastihlo našu krajinu vo veľmi náročnej a ťažkej dobe skúšok, avšak, ako povedal prezident, Američania si preukazujú skutky lásky a súcitu, odvahy a štedrosti. "Občania našej krajiny si vzali k srdcu slová z Písma 1 Peter 4:10: ´Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.´ Množstvo Američanov nesebecky zareagovalo na výzvu s prosbou o pomoc vo svojich spoločenstvách a pomáhajú svojim blížnym v tomto čase núdze. Zdravotnícki pracovníci a lekári neúnavne pracujú a pomáhajú liečiť chorých, spolu s tisíckami dobrovoľníkov, krízových pracovníkov a ostatných, ktorí venujú svoj čas a prostriedky na boj s vírusom."

To nebolo jediné Veľkonočné posolstvo od Trumpa. V piatok sa objavil v Oválnej pracovni po boku biskupa Harry Jacksona pri udeľovaní "Veľkonočného požehnania": "Na Veľký Piatok si kresťania celého sveta pripomínajú utrpenie a smrť na kríži nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Na Veľkonočnú nedeľu budeme sláviť jeho slávne zmŕtvychvstanie."

 

Plné znenie prezidentovho Veľkonočného posolstva:

"Spolu s Melaniou sa pripájame v čase Veľkej noci k miliónom kresťanov, sláviacich zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, a dar večného života. Aj napriek tomu, že v tomto roku slávime Veľkú noc v takých ťažkých časoch, dúfame, že vás naplní radosťou, láskou a nádejou, ktoré sú hlavnými znakmi týchto najsvätejších z dní. 

Náš národ čelí v posledných týždňoch veľmi nezvyčajnej výzve a preto sa potrebujeme obrátiť s nádejou na Boha a vyprosiť si pokoj a usmernenie. V tejto náročnej dobe sme svedkami prejavu pravých zásad kresťanstva - lásky, súcitu a pochopenia - ktoré Američania prejavujú odvahou, štedrosťou a starostlivosťou o druhých. Občania našej krajiny si vzali k srdcu slová 1 Peter 4:10: ´Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.´ Množstvo Američanov nesebecky zareagovalo na výzvu s prosbou o pomoc vo svojich spoločenstvách a pomáhajú svojim blížnym v tomto čase núdze. Zdravotnícki pracovníci a lekári neúnavne pracujú a pomáhajú liečiť chorých, spolu s tisíckami dobrovoľníkov, krízových pracovníkov a ostatných, ktorí venujú svoj čas a prostriedky na boj s vírusom.  

Bez ohľadu na okolnosti my vždy budeme sláviť Veľkú noc ako čas obnovy, znovuzrodenia a pripomenutia si podstaty a zmyslu viery. Koronavírus Veľkú noc nezastaví. Boh nás aj v tých najtemnejších hodinách zahŕňa hojnosťou svojej lásky a milosrdenstva. Svetlo Kristovo bude vždy triumfovať nad skúškami a utrpením, ktorým čelíme, pretože On už smrť premohol. Modlime sa dnes všetci za celú našu krajinu a všetkých našich obyvateľov a prosme, aby Boh držal všetkých Američanov vo svojich rukách. A spolu sa radujme vo vedomí, že Kristus vstal z mŕtvych.

Želáme vám všetkým, aj napriek tejto situácii, požehnanú a radostnú Veľkú noc." 

 

DISKUSIA k článku