20200413t1206-1669-cns-covid-celam-guadalupe.jpg

Biskupi oboch Amerík zasväcujú svoju krajinu v čase pandémie Panne Márii Guadalupskej

153
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Latinskoamerickí biskupi a biskupi karibskej oblasti zasväcujú v tomto čase pandémie obidve Ameriky Panne Márii Guadalupskej, prosiac ju o jej "materinskú ochranu".

Počas sv. omše bez účasti veriacich, na Veľkonočnú nedeľu, 12. apríla, sa kardinál Carlos Aguiar Retes v Bazilike Panny Márie Guadalupskej v Mexico City modlil k patrónke oboch Amerík a prosil ju, aby zmenila "náš strach na radosť" a aby potešila všetkých postihnutých pandémiou:

"V týchto chvíľach sa podobne ako sv. Juan Diego cítime malí a krehkí zoči-voči chorobe a bolesti, preto zdvíhame svoje ruky k modlitbe a zasväcujeme sa Ti. Odovzdávame Ti najmä tých najbezbrannejších a najzraniteľnejších - starých ľudí, deti, chorých, biednych, prisťahovalcov, bezdomovcov, väzňov. Prichádzame k Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu a prosíme o Tvoj príhovor: vypros nám u svojho Syna zdravie a nádej. Najsvätejšia Panna Mária ... posilni umierajúcich a poteš tých, čo plačú. S materinskou láskou pomáhaj chorým a všetkým zdravotníkom, čo sa o nich starajú. Matka naša, stoj pri každom z nás; kiežby v Tvojom náručí každý našiel ochranu a istotu."

Sv. omša sa slávila, keď šírenie pandémie nútilo obe Ameriky zatvárať hranice a nariaďovať karanténu. Okrem strát na životoch spôsobí táto epidémia aj ekonomické ťažkosti v regiónoch, ktoré sú aj bez toho postihnuté chudobou a veľkými rozdielmi; karanténa pre mnohých znamená stratu príjmu. Svetová banka konštatovala 12. apríla pre Latinskú Ameriku a Karibik zatiaľ 4,6% prepad v ekonomike za rok 2020. 

Zasvätenie regiónu Panne Márii Guadalupskej - často nazývanej aj "Vládkyňa Amerík" - oživilo tradíciu prosieb o jej príhovor v časoch krízy a pandémií. Kostoly sa k tomuto zasväteniu pridali rozozvučaním svojich zvonov na pravé poludnie v celom Mexico City.

Peruánsky biskup a predseda Rady biskupov Latinskej Ameriky, Hector Cabrejos Vidarte of Trujillo uviedol: "V našich spoločenstvách existuje hlboko zakorenená viera v Najsvätejšiu Pannu Máriu. Počas epidémii, rôznych katastrof a vojen sa s dôverou modlíme a prosíme o ochranu Božiu Matku."

Po prečítaní posolstva Sv. Otca povedal apoštolský nuncius Mexika, arcibiskup Franco Coppola: "Jeho Svätosť preukazuje svoju duchovnú blízkosť v týchto okamihoch temnoty, v ktorých nás, ožiarených svetlom Zmŕtvychvstalého Krista, pozýva k zveľaďovaniu našej lásky, obnove našej viery a posilneniu našej nádeje v Neho. Sprostredkujte svojim milovaným Ježišovu nežnosť a lásku, najmä bratom a sestrám v núdzi, ktorí čelia chorobe v osamelosti a opustenosti, aby mohli vo svojom živote ešte zažiť radosť z milosrdenstva a blízkosti Pána".  

 

DISKUSIA k článku