Cardinal_Francis_Arinze.jpg

Kardinál: Prijímanie sa nedá zdieľať s nekatolíkmi ako napríklad pivo alebo koláč

453
Lucia Salomonová
Kultúra života

Protestanti, ktorí chcú prijať sväté prijímanie, by sa mali stať katolíkmi, povedal tento týždeň kardinál Francis Arinze a dodal, že „je veľmi nebezpečné“ usudzovať, že manželstvo môže byť zrušené, aby bolo umožnené prijímanie.

 

V rozhovore, ktorý sa uskutočnil tento týždeň v Buckfast Abbey v Devone, v Anglicku, sa kardinál dôrazne postavil proti myšlienke umožniť rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom prijímať prijímanie, ako to naznačuje exhortácia Amoris Laetitia pápeža Františka. Ďalej dodal, že sväté prijímanie sa nedá zdieľať s protestantskými manželmi/manželkami, ako napríklad keď priatelia zdieľajú pivo alebo koláč.

 

Kardinál Arinze povedal, že je dôležité pochopiť, že „svätá eucharistia nie je naše súkromné vlastníctvo, ktoré môžeme zdieľať s našimi priateľmi.

Náš čaj je taký istý ako aj naša fľaša piva,“ povedal. „Môžeme ich zdieľať s našimi priateľmi.

Nejde len o to, aby sme si navzájom dobre priali,“ pokračoval kardinál. „Po sv. omši môžete ísť do refektáru a dať si šálku čaju a dokonca aj pohár piva a trochu koláča. To je v poriadku. Ale sv. omše sa to netýka.

V rozhovore z 23. mája s Catholic News Service, nigérijský kardinál zdôraznil aj dôležitosť učenia Cirkvi o eucharistii a oprávnenie na jej prijatie.

Je veľmi dôležité pozrieť sa na doktrínu,“ povedal. „Eucharistická oslava sv. omše nie je ekumenickou službou. Nie je to zhromaždenie tých, ktorí veria v Krista, a ktorí vymýšľajú modlitbu pre túto príležitosť. Je to oslava tajomstiev Krista, ktorý za nás zomrel na kríži, ktorý premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv a povedal apoštolom, aby to robili na jeho pamiatku.

Vysvetlil tiež, že skutočné prijímanie je nevyhnutné pre prijatie eucharistie na katolíckej sv. omši.

Eucharistická slávnosť sv. omše je slávenie veriacej Cirkvi,“ povedal kardinál Arinze. „Tí, ktorí veria v Krista, komunikujú vo viere, vo sviatostiach, v cirkevnom spoločenstve a v cirkevnej jednote so svojim pastorom, biskupom a pápežom.

Je to spoločenstvo, ktoré oslavuje svätú eucharistiu,“ povedal. „Ktokoľvek, kto nie je členom tejto komunity, tu vôbec nezapadá.

Kardinál potom dodal, že keby protestanti chceli prijať sväté prijímanie v katolíckych kostoloch, mali by sa stať katolíkmi.

Poďte, vstúpte do Cirkvi,“ povedal, „a potom môžete prijímať sväté prijímanie sedemkrát týždenne. Inak nie.

Kardinál Arinze bol v buckfastskom opátstve 24. mája na omši, ktorou si pripomínal tisícročie založenia Buckfastu v roku 1018. Bol to jeden z mnohých anglických kláštorov, ktorého činnosť zastavil kráľ Henrich VIII počas protestantskej reformácie a pred sto rokmi ho prestavali.

Kardinál predniesol svoje pripomienky uprostred rozporu nad Nemeckou konferenciou biskupov, ktorá sa presadzovala za interprijímanie protestantských partnerov katolíkov a tiež pokračoval v spochybnení dokumentu pápeža z roku 2016.

Niektorí členovia Nemeckej biskupskej konferencie navrhujú povoliť protestantom, aby za určitých okolností mohli prijať prijímanie. Zatiaľ čo úsilie podporujú len niektorí, predovšetkým prezident konferencie, kardinál Reinhard Marx, sedem biskupov sa proti tomuto kroku postavilo a požiadalo Vatikán, aby zasiahol. Pápež František  postúpil záležitosť späť nemeckým biskupom s cieľom dosiahnuť na konferencii „jednohlasné“ rozhodnutie.

Dva roky po uverejnení dokumentu Amoris Laetitia spory stále pretrvávajú, pričom niektoré episkopáty hovoria, že učenie Cirkvi o manželstve a eucharistii nemožno zmeniť, a že Amoris Laetitia nemôže otvoriť dvere pre prijímanie katolíkov v nemanželských zväzkoch, iní interpretujú Amoris Laetitia ako zelené svetlo umožňujúce prijímanie pre rozvedených a opätovne zosobášených katolíkov.

Nigérijský kardinál, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí počas pápežstva sv. Jána Pavla II. a Benedikta XVI., ktorý je známy svojou úrimnosťou pri presadzovaní pravoslávnosti, túto interpretáciu zamietol.

Ak je niekto rozvedený a opätovne sa zosobášil (bez anulácie), potom je tu problém,“ povedal, keď hovoril, že Ježiš učil, že to je cudzoložstvo.

Nikto nemôže uzurpovať Kristovo učenie alebo Jeho milosrdenstvo, povedal kardinál Arinze.

Nie sme to my, kto to urobil,“ povedal. „Je to Kristus, ktorý to povedal.

Nemôžeme byť milosrdnejší než Kristus,“ dodal. „Ak niekto z nás hovorí, že má povolenie od Krista zmeniť jeden z hlavných bodov, ktoré nám dal v evanjeliu, chceli by sme vidieť toto povolenie, a tiež podpis.

Môžete vidieť, že to nie je možné,“ pokračoval kardinál Arinze. „Aj keby sa všetci biskupi dohodli, nestane sa tak. Je to dosť vážne, pretože sa to týka viery o svätej eucharistii a tiež, že manželstvo sa nedá zrušiť medzi kresťanmi, ktorí žili spolu. Nedokáže to žiadna ľudská moc. Je to dosť vážne.

DISKUSIA k článku