Pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí prerokuje ministerstvo

1,442
Kultúra smrti

Bratislava 29. októbra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti pôjde pri prijímaní Akčného plánu pre LGBTI ľudí nad rámec zákona. Prerokuje všetky pripomienky, ktoré k návrhu prišli. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Alexandra Donevová.

Medzirezortné pripomienkové konanie ukončilo ministerstvo 20. októbra. K návrhu, ktorého úlohou je zadefinovať ucelenú verejnú politiku v otázkach sexuálnych menšín, prišlo viac ako dve stovky pripomienok.

Štátna správa poslala podľa Donevovej 25 pripomienok, z ktorých je šesť zásadných. S jednou zásadnou pripomienkou prišla Slovenská komora lekárov. Až 124 pripomienok poslala verejnosť a ministerstvo eviduje štyri hromadné pripomienky s viac ako 300 podporovateľmi.

Materiál žiadajú korigovať kresťanské organizácie Aliancia za rodinu (42 pripomienok), Fórum života (11 pripomienok) a Združenie katolíckych škôl (5 pripomienok). S jednou pripomienkou prišla Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, menovala Donevová.

„Ministerstvo spravodlivosti plánuje prerokovať všetky pripomienky od známych autorov, a to aj v prípadoch, keď to legislatívne pravidlá nevyžadujú,“ uviedla Donevová. Rezort tak podľa nej urobí „v rámci politiky participácie na tvorbe verejných politík“.

„Za týmto účelom budú v nasledujúcom mesiaci prebiehať rozporové konania a prerokovania pripomienok verejnosti,“ priblížila Donevová. Ministerstvo nateraz nechce hovoriť o tom, aký bude ďalší osud materiálu. „V súčasnosti ide iba o návrh, ku ktorému bolo možné v rámci dostatočného časového priestoru posielať pripomienky. Následne sa pristúpi k vyhodnoteniu týchto pripomienok a rozhodne o ďalšom postupe a podobe materiálu,“ doplnila hovorkyňa.

Cieľom akčného plánu je identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú LGBTI osoby. Ministerstvo chce otvoriť konštruktívnu diskusiu o možných riešeniach v jednotlivých oblastiach. „Akčný plán neobsahuje návrh na zavedenie inštitútu registrovaných partnerstiev ani žiadnu zmenu právnej úpravy osvojenia,“ zdôraznila Donevová.

Aliancia za rodinu, ktorá vlani iniciovala referendum týkajúce sa i LGBTI komunít, žiada zamietnuť materiál ako celok. Takúto požiadavku má aj Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Klub mnohodetných rodín sa domnieva, že materiál nebol spracovaný dostatočne. Stiahnuť z legislatívneho procesu ho žiada aj jedna z hromadných pripomienok verejnosti. 

Aliancia za rodinu považuje návrh za neprípustný a neprijateľný. Domnieva sa, že akčný plán zvýhodňuje sexuálne menšiny na úkor ostatného obyvateľstva bez primeraného opodstatnenia.

„Akýkoľvek zmysluplný plán na ochranu osôb s homosexuálnym alebo transsexuálnym cítením by mal zohľadňovať, že veľká časť populácie SR nepovažuje homosexuálne a transsexuálne správanie za morálne, zároveň však odmieta akúkoľvek nenávisť a akékoľvek útoky voči dotknutým osobám,“ píše Aliancia za rodinu vo svojej pripomienke.

Kancelária verejného ochrancu práv sa zasadzuje za posilnenie práv osôb, vrátane detí, ktoré nežijú v manželstve. Vo svojej pripomienke navrhuje vytvoriť v tomto smere potrebnú legislatívu. Iniciatíva Inakosť žiada, aby akčný plán definoval úlohu vypracovať návrh zákona, ktorým sa právne uznajú páry rovnakého pohlavia v rámci právneho inštitútu životných partnerstiev pre všetky páry, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo.

DISKUSIA k článku