100 rokov od Fatimy: Prvé veľké tajomstvo - kráčajme s anjelom

3,081
Matej Trančo
Kultúra života

Pripravme sa na sté výročie zjavení Panny Márie z Fatimy tým, že sa naučíme niečo o anjelovi, ktorý deti pripravil na jej návštevu...

Nepochybne jednou z najdôležitejších udalostí tohto roka bude oslava výročia fatimských zjavení: 100 rokov od zjavení Panny Márie pastierikom Franciscovi, Jacinte a Lucii v Portugalsku.

Aby sme sa duchovne pripravili na túto dôležitú udalosť, pozývam vás nasledovať cestu pripravenú Bohom pre pastierov samotných, aby sme si vedení našim dobrým anjelom strážnym, taktiež pripravili naše srdcia pre túto dôležitú slávnosť. 

V tomto zmysle je dôležité si pripomenúť, že rok predtým než došlo k zjaveniam našej Panny Márie sa trikrát zjavil anjel poverený Bohom, aby pripravil duše troch detí na prijatie posolstva a návšetvu Panny Márie.

Zjavenia anjela, ktoré sa udiali počas roku 1916 sú niektorými považované za prvé veľké "tajomstvo" Fatimy, pretože v tom čase sa s ním nepriznalo ani jedno z detí. Len Lucia rozprávala o tejto mimoriadnej udalosti a to 20 rokov po tom, čo sa udiala.

Treba taktiež povedať že sa tento anjel zjavil trikrát už v predošlý rok (1915) Lucii a dvom iným dievčatám. Avšak počas týchto zjavení z roku 1915 anjel mlčal. Nepovedal, ani nepodal žiadnu správu či posolstvo. No počas troch zjavení z roku 1916 anjel skutočne rozprával, pripravujúc predzvesti o návšteve našej Panny Márie. A toto je dôvod prečo by sme, rovnako ako anjel pripravil pastierov, aj my mali dovoliť nášmu strážnemu anjelovi pripraviť nás na toto výročie.

Zjavenia anjela sú zasadené medzi tzv. "osobné zjavenia", ktoré sú platnou pomocou pre lepšie pochopenie a žitie Evanjelia (Kongregácia pre náuku viery, Posolstvo z Fatimy, 26. 6. 2000). Anjelove posolstvo je prorockým posolstvom a teda takým, ktoré nielenže vysvetľuje vôľu božiu pre súčasnosť, ale taktiež nám pomáha rozpoznať prítomnosť Krista vo všetkých časoch. A ako veľmi potrebujeme pomoc anjela aby nám pomohol pochopiť a prežívať fatimské posolstvo v súčasnosti! Pápež Benedikt XVI. to už povedal: "Ktokoľvek si myslí, že prorocké poslanie z Fatimy skončilo sa mýli. Práve v ňom sa boží plán, ktorý bol adresovaný ľudstvu od počiatkov pýtajúc sa 'Kde je Ábel, tvoj brat?' znova objavuje." (Homília Pápeža Benedikta XVI. dňa 13. mája 2010).

Tým, že kráčame touto cestou spoločne s anjelom, chceme oslavovať triumf Nepoškvrneného srdca Panny Márie a posolstvo anjela sa jednoduco stáva hlbšiou verziou princípov našej viery. Ak by sme to mali zosumarizovať, povedali by sme, že obsahom anjelovho prvého zjavenia z roku 1916 je pozvánka k modlitbe. Druhé zjavenie je výzvou k obete a tretie výzvou k sebe samému ponúknuť sa za spásu hriešnikov.

Anjelovo posolstvo je tak dôležité, že otec Jose de Sainte-Marie, OCD, v článku o Akte konsekrácie vo Fatime od Pápeža Jána Pavla II. z 13. mája 1982, tvrdil: "Konzistencia posledných troch návštev anjela je úžasná a čo je dôležitejšie, dáva nám kľúč k celému zázraku z Fatimy: spása ponúknutá hriešnemu svetu božím milosrdenstvom a dar tohto milosrdenstva skrze srdcia Krista a Panny Márie: 'srdcia Krista a Márie majú voči vám milosrdné úmysly'. Toto tvrdenie je veľmi dôležité pretože nás pozýva od úplného začiatku k tomu aby sme považovali Nepoškvrnené srdce Panny Márie ako centrum fatimského posolstva..."

To znamená že anjelove posolstvo je zásadné, ak chceme pochopiť čo znamená triumf Nepoškvrneného srdca: tento nebeský posol nás učí a pripravuje nás na triumf Nepoškvrneného srdca Panny Márie. S týmto duchom budeme schopní pochopiť, ak Boh dá, posolstvo anjela aby sme tak mohli vykonať svoju "púť" do svätyne kde naša Matka a Kráľovná žije a víta nás ako svoje vlastné deti.

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku