teplomer

 

Stop sexualizing children

Radikálna sexuálna výchova na škole je "prípravou detí ako obetí sexuálneho zneužívania"

231
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

 

Hovorca Snemovne štátu Arizona (AZ) Rusty Bowers (rep.) neustále napáda štátne všeobecné štandardy sexuálnej výchovy, ktoré, ako hovorí, sexualizujú deti a vystavujú ich veľkému riziku. Bowers podľa Tucson.com uviedol, že videl materiály, ktoré sú súčasťou navrhovaných syláb všeobecnej sexuálnej výchovy (CSE) a že sú "prípravou detí ako obetí neskoršieho sexuálneho zneužívania".

V správe sa uvádza: Bowers povedal, že materiály, ktoré na Gilbert charter school odprezentovala Family Watch International (FWI, Medinárodná rodinná hliadka - voľný preklad), nabádajú ľudí zúčastňovať sa pohlavných aktov. Tieto materiály nazval "absolútnou zmenou" sexuálnej náuky oproti tomu, ako sa vyučovala posledných 40 rokov: "Nepotrebujem nútiť deti do sexu a hovoriť im ako majú masturbovať. To je úplne niečo iné, než to, čo ich potrebujeme naučiť." Bowers obvinil aj demokratku, správkyňu verejných nariadení, Kathy Hoffmanovú z "radikalizmu". Hoffmanová propagovala spomínané zmeny v učebnom pláne sexuálnej výchovy, ale pri svojom pokuse donútiť štátny výbor pre vzdelanie k zmene, neuspela. Hoffmanová opäť požiadala výbor o revíziu zmien v sexuálnej výchove. Výbor následne odvolal požiadavku, aby sa na hodinách sexuálnej výchovy "propagovala úcta a vážnosť monogamného heterosexuálneho manželstva". Hoffmanová ďalej požiadala štátny výbor o zváženie zavedenia zmeny, navrhovanej demokratickým senátorom Martinom Quezadom, aby sa odstránil zákaz výučby o "abnormálnom, úchylnom, či neobvyklom pohlavnom styku a praktikách". Po značnom nesúhlase s touto navrhovanou zmenou členovia výboru návrh neschválili.        

Arizona (AZ) Central informuje: Navrhované zmeny vypracovala skupina ´nezúčastnených´, vrátane LGBT skupín, ako je napríklad aj GLSEN (Gay, lesbian & straight education network - národná vzdelávacia organizácia, ktorá sa usiluje zabezpečiť vzdelanie pre ´všetkých´ študentov), učitelia, členovia školskej rady a ďalší jedinci. Quezada v textovej správe Hoffmanovej napísal: "Môžeme, a aj by sme mali ísť ďalej." V podstate odporúča, aby ´nezúčastnení´ navrhli viac zmien. 

Bowers sa necháva počuť: "Keď to podporuje a propaguje Kathy Hoffmanová, jedná sa nepochybne o radikalizáciu detí a ich sexuality." Jeho reakciu Hoffmanová označila za "odpudzujúcu a trestuhodnú, bez akéhokoľvek zakotvenia v realite". Obvinila Bowersa zo "šírenia konšpiračných teórií, presadzovaných známymi nenávistnými skupinami".  

FWI sponzorovala fórum o učebnom pláne všeobecnej sexuálnej výchovy. Na fóre boli odprezentované programy CSE, vyvinuté rozličnými organizáciami, ktoré prijali gender ideológiu a žiadajú, aby sa deti učili, že pohlavie je "širokospektrálne" a biologické pohlavie je podriadené gender identite, akú si kto zvolí.  

Aj Liga na ochranu dieťaťa v Minnesote (MN) sa nedávno postavila proti CSE štandardom. 

Vedeli ste,

- že v apríli 2019 dala snemovňa reprezentantov v Minnesote mandát všetkým verejným/charterovým školám vyučovať ´všeobecnú´ sexuálnu náuku (CSE)?

- že CSE odstraňuje všetky prirodzené a ochranné zábrany v deťoch a tínedžeroch tým, že ich detailnou grafikou povzbudzujú a nabádajú k predčasnému sexuálnemu ´bádaniu´?

- že CSE používa pornoobrázky a grafické popisy keď presviedčajú 10-ročné deti, že akákoľvek sexuálna aktivita, na ktorej sa s niekým ´dohodnú´, je ich "právom"?

- že nabádaním detí k predčasnej sexuálnej aktivite z nich CSE robí zraniteľné a bezbranné terče sexuálneho zneužívania, experimentovania a nezákonného obchodovania?

 

Podľa FBI (Federal Bureau of Investigation - Federálny vyšetrovací úrad) si sexuálni predátori "pripravujú" deti ako svoje obete pornografickými obrázkami a podrobnými sexuálnymi inštrukciami, čím odstraňujú ich prirodzené zábrany. My to nazývame trestným činom. Planned Parenthood to nazýva "vzdelaním a výchovou" a pokladajú to za úplne normálne. Súhlasíte s tým?

Bowers poukazuje na knihu s názvom It’s Perfectly Normal, o ktorej sa diskutovalo na fóre. Ide o ilustrovanú knihu, ktorú odporúča Planned Parenthood a ktorá je určená pre štvrtákov na základnej škole. Popisuje "pohlavný styk" ako "mať sex, do ktorého sa zapája penis a vagína, ústa a genitálie, penis a konečník." 

Planned Parenthood už 4 roky hrdo spolupracuje s LGBT skupinami aktivistov, ktorí do sexuálnej výchovy na školách zapájajú aj LGBTQ orientáciu. Planned Parenthood: w/@sexedhonestly @SIECUS @AdvocatesTweets @GLSEN & @HRC a pre LGBTQ: http://p.ppfa.org/EqualSexEd  .

Podľa AZ Mirror Bowers povedal, že Planned Parenthood je "tvorcom pekelného podnikateľského plánu" tým, že vyvíja a dozerá na program všeobecnej sexuálnej výchovy na verejných školách, čo nevyhnutne vedie k vysoko rizikovému sexuálnemu správaniu a tehotenstvám, a to ich zas spätne privádza  do Planned Parenthood na liečenie a potraty. PP pomáha tento začarovaný kruh iba bohatnúť

Taylor Tuckerová, hovorkyňa Planned Parenthood v Arizone, odkazuje Bowersovi: "Arizončania sú už unavení z počúvania vašich rečí."

USPIE (US rodičia, zainteresovaní na vzdelaní), čo je národná organizácia, venujúca sa návratu miestnej kontroly vzdelávania a výchovy, povedala vo vyhlásení, že CSE je "odporným vtieraním do domény tradičnej rodiny a nebezpečným útokom na zdravie a nevinnosť detí. Naliehavo povzbudzujeme rodičov, aby opäť prevzali kontrolu nad výchovou a vzdelávaním svojich detí". Pridávajú aj rozličné typy CSE programov, ktoré niektoré štáty dovoľujú, aj z politických dôvodov, vyučovať na svojich školách.

"Ich cieľom je oveľa viac, než len učiť deti a mládež o anatómii, fyziológii, pohlavnom styku a ľudskej reprodukcii", varuje USPIE. 

Bowers povedal, že o učebnom pláne sexuálnej výchovy na škole rozhoduje školská rada miestnych škôl. Arizona žiada, aby sa rodičia k tomuto programu "pripojili". Bowers dodáva, že niektoré školské obvody neposkytujú rodičom dostatočné informácie o povahe sexuálnej výchovy ich detí. 

 

DISKUSIA k článku