Poprední kardináli obviňujú pápeža z manipulácie synody

969
Neutral

AKTUALIZOVANÉ 12.10.2015 o 10:02 EST: America Magazine na základe dôveryhodných zdrojov potvrdil, že list podpísalo trinásť kardinálov. Ich zoznam, ktorý sa líši od pôvodného zoznamu zverejneného Sandrom Magistrom, sa nachádza nižšie.

AKTUALIZOVANÉ 12.10.2015 o 2:11 EST: Hovorca kardinála Pella vydal vyhlásenie, že „súkromný list by mal ostať súkromným“ a dodal, že „zoznam podpisov a obsah listu je chybný.“  Napriek tomu potvrdil, že „mnoho synodálnych otcov sa obáva zloženia návrhového výboru, procesu reprezentácie synodálnych otcov a hlasovania“. Povedal, že „sa nevedia dohodnúť kvôli niektorým menšinovým skupinám, ktoré chcú zmeniť učenie Cirkvi o požiadavkách týkajúcich sa prijímania“. Odmietol navrhnuté zmeny, hovoriac, že „takúto doktrínu nie je možné zmeniť“.

Medzitým sa kardinál Napier v rozhovore pre Crux priznal, že list podpísal, ale uznal, že obsah listu sa líšil od verzie vydanej Sandrom Magistrom. List sa predovšetkým venoval zostaveniu komisie, ktorá mala navrhnúť konečnú správu.

AKTUALIZOVANÉ 12.10.2015: Pôvodná správa vatikánskeho reportéra veterána Sandra Magistra označila trinástich kardinálov, avšak minimálne štyria popreli, že list podpísali. Keďže pravý zoznam podpisov je nejasný, tieto mená sme z nášho zoznamu vyškrtli.

Skupina kardinálov, vrátane kardinála Georgea Pella, Wilfreda Napiera a iných, napísali list pápežovi Františkovi, v ktorom protestovali proti smerovaniu synody o rodine. List, ktorý mal pápežovi 5. októbra odovzdať kardinál Pell je devastujúcou kritikou vedenia synody. Vyjadrenia kardinálov sú nasledovné:

·         Instrument Laboris nemôže „slúžiť ako sprievodný text, či základ konečného dokumentu“ kvôli svojim „problematickým elementom“

·         novým pracovným postupom synody chýba otvorenosť a súdržnosť“, pričom „nespĺňajú tradičné očakávania a ducha synody“

·         „nedostatok prínosu synodálnych otcov ku kompozícii návrhového výboru spôsobil veľkú nespokojnosť“

·         „viacerí otcovia si myslia, že nové postupy podporujú vopred stanovené odpovede na dôležité a kontroverzné otázky“

Z toho všetkého vyvodzujú:

Mnoho otcov sa obáva, že v synode, ktorá by mala potvrdiť pravú hodnotu manželstva a rodiny, prevážia teologické a doktrinálne témy o prijímaní rozvedených a znovu zosobášených kresťanov. Ak sa tak stane, aj najzákladnejšie zásady fungovania Cirkvi a jej interpretácie Božieho Slova môžu byť v budúcnosti spochybnené a zmenené. Kolaps liberálnych protestantských cirkví v modernej ére, ktoré sa nedržali kresťanských pastorálnych zásad, by nás mal varovať počas našich synodálnych diskusií.

Pápež František nasledujúci deň vyzval na synode otcov, aby „sa nepoddali konšpirácii, ktorá je spoločensky slabá a (čo sa týka viery) bezvýznamná“. Pápežove slová, ktoré jednoznačne ignorujú obavy kardinálov, vyvolali pochybnosti o jeho úlohe na synode. Ako prezident biskupskej synody je pápež zodpovedný za priebeh synody a všetkých dokumentov, ktoré synodálny sekretariát vydá.

Vplyv pápeža Františka na priebeh synody zvýraznil kardinál Lorenzo Baldiserri. V tohtoročnom rozhovore povedal:

„Pápež je prezidentom biskupskej synody. Ja som jej tajomníkom, ale nado mnou nestojí nikto, ako ani nad prefektom kongregácie, či prezidenta rady. Pápež je jediný, kto je nado mnou – on riadil a riadi všetky stretnutia rady a sekretariátu. Ja som sekretárom. Takže všetky dokumenty boli schválené ním a v jeho prítomnosti. To sa týka aj synodálnych dokumentov ako Relatio ante disceptationem, Relatio post disceptationemRelatio synodi.

S obavami kardinálov sa stotožňuje aj Hlas rodiny. Postupy uvedené v Instrumentum Laboris sú neprijateľné a niektoré pasáže sú (ako naša analýza potvrdila) v protiklade s učením Katolíckej cirkvi. Synodálni otcovia by nemali podporiť žiaden dokument, ktorý je založený na postupoch Instrumentum Laboris.

Zoznam podpisov podľa America Magazine:

-       Carlo Caffarra, arcibiskup Bologne, Taliansko, prvý prezident Pontifikálneho inštitútu Jána Pavla II pre štúdium manželstva a rodiny;

-       Thomas C. Collins, arcibiskup Toronta, Kanada;

-       Daniel N. Di Nardo, arcibiskup Galveston-Houston, viceprezident Americkej biskupskej konferencie;

-       Timothy M. Dolan, arcibiskup New Yorku, Spojené štáty;

-       Willem J. Eijk, arcibiskup Utrechtu, Holandsko;

-       Gerhard L. Müller, bývalý biskup Regensburgu, Nemecko, od roku 2012 prefekt kongregácie pre doktrínu a vieru;

-       Wilfrid Fox Napier, arcibiskup Durbanu, Južná Afrika, prezidentský delegát tohtoročnej a minuloročnej synody;

-       John Njue, arcibiskup Nairobi, Keňa;

-       George Pell, vyslúžilý arcibiskup Sydney, Austrália, od roku 2014 vatikánsky prefekt sekretariátu ekonomiky;

-       Norberto Rivera Carrera, arcibiskup Mexico City, Mexico;

-       Robert Sarah, bývalý arcibiskup Conakry, Guinea, od roku 2014 prefektom kongregácie pre uctievanie Boha a disciplíny sviatostí;

-       Elio Sgreccia, vyslúžilý prezident Pontifikálnej akadémie života, Vatikán.

DISKUSIA k článku