Satanisti narušili pro-life protest

2,293
Kultúra smrti

Detroitská satanistická cirkev (angl. dosl. Detroit Satanic Temple) demonštrovala v sobotu pri klinike Plánovaného rodičovstva proti zástancom pro-life, ktorí otvorene poukazovali na skutočnosť, že Plánované rodičovstvo zbieralo a predávalo časti detských tiel.

Satanisti sa svojím stretnutím so zástancami pro-life na svojich internetových stránkach vychvaľovali takýmito slovami:

Detroitská satanistická cirkev prerušila v Detroite a Ferndale, v štáte Michigane, celoštátny deň pro-life protestov proti Plánovanému rodičovstvu. [Satanistická] cirkev použila radikálne politické predstavenie, aby tak ilustrovala teokratický program, ktorý je vnucovaný telám žien.

Dve ženy, ktoré ako by kľačali pri modlitbe, muži oblečení ako klerici priam topili v množstve mlieka. Jedna demonštrantka niesla transparent s nápisom: „AMERIKA NIE JE TEOKRACIA. KONIEC NÚTENÉMU MATERSTVU“.

Hlavné princípy Satanistickej cirkvi vykresľujú nasledujúce body:

1. Telo každého je nedotknuteľné a podlieha len vôli danej osoby.

2. Náboženské presvedčenia by mali zodpovedať nášmu najlepšiemu vedeckému poznaniu sveta. Nemali by sme skresľovať vedecké fakty tak, aby zapadali do nášho presvedčenia.

Satanistická podpora Plánovaného rodičovstva prichádza tesne po tom, čo [bolo zverejnené] siedme video Centra pre lekársky pokrok (angl. Center for Medical Progress), ktoré zachytáva bývalého zamestnanca StemExpressu rozprávajúceho o tom, ako ho v zariadení Plánovaného rodičovstva žiadali, aby rozrezal tvár dieťaťa, ktorého srdce ešte stále bilo, a aby tak získal mozgové tkanivo dieťaťa. Táto detroitská skupina o celoštátnom pro-life proteste uviedla:

Protest z 22. augusta bol úmyselne určený na to, aby nezodpovedne udržiaval pri živote tieto sprisahanecké historky - v snahe využiť toto nedorozumenie na politický zisk a vnútenie morálnych názorov niektorých rozmanitej komunity.

Videozáznam ukazuje uctievačov diabla vystavujúcich americkú vlajku so satanistickým symbolom v strede, pričom výsmešne recitujú „Zdravas Mária, milosti plná.“

Skupina svoj anti-protest považuje za istú formu náboženského uctievania a hovorí:

Nezostaneme nemí, keď sa filozofické a náboženské názory tých, ktorí sú pri moci, využívajú na to, aby uzákonili [svoju] morálku.... Satan je predstaviteľom večného rebela, osvieteného bádania a osobnej slobody. Domnievame sa, že naše podujatie je istou formou náboženského uctievania.

Okrem tejto satanistickej skupiny sa počas tohto víkendu na anti-proteste proti pro-life aktivistom ukázali aj anarchisti a komunistická skupina za potratové práva s názvom Stop Patriarchy (slov. Zastavte patriarchát; fotografie sú kvôli vulgárnosti upravené).

No napriek ich najlepšiemu úsiliu, potratoví radikáli nedokázali umlčať oddanosť pro-life zástancov po celej krajine. Opozícia voči potratovému gigantovi dosiahla rekordné čísla.