18% úmrtí pacientov v Belgicku je následkom eutanázie

1,599
Kultúra smrti

Belgicko predbehlo Holandsko v prvenstve najväčšieho centra smrti na svete.

Štúdia z Flámska, uverejnená v časopise The New England Journal of Medicine ukazuje, že príčinou smrti 18% pacientov z celkového počtu zomrelých je buď smrtiaca injekcia/asistovaná samovražda alebo uvedenie do hlbokej kómy, ktorá vedie k smrti.

Článok „Súčasné trendy v eutanázii a iných smrtiacich praktikách v Belgicku“ podáva informáciu, že 6,3% úmrtí vo Flámsku zahŕňalo „usmrtenie za pomoci lekára.“ Tento termín je vymedzený smrtiacou injekciou, ktorú si vyžiada sám pacient („eutanázia“), asistovanou samovraždou a „smrťou bez jednoznačnej žiadosti o ňu.“

No je toho viac: Celých 12% zomrie z dôvodu „neustáleho podávania sedatív, až kým neumrú.“ Paliatívne sedatíva nie sú to isté ako „konečné sedatíva,“ kedy je človek uvedený do kómy a nie je mu podávané jedlo ani tekutiny, následkom čoho je vlastne smrť – je to forma spomalenej eutanázie. (Viac informácií o tejto záležitosti nájdete tu.)

Štúdia zároveň ukazuje zvýšenie podpory usmrcovania pacientov doktormi medzi lekármi, pacientmi a rodinami.

Keby sa také isté číslo vyskytlo v USA, znamenalo by to, že eutanáziou/asistovanou samovraždou by ročne zomrelo 150 000 ľudí (t.j. 6% z 2,5 milióna úmrtí v USA ročne) – a keby sme zahrnuli aj podávanie konečných sedatív, počet by vzrástol na 450 000!

Kultúra smrti, Wesley*? Aká kultúra smrti?


 

* pozn. prekladateľky: Wesley J. Smith je americký právnik a spisovateľ – autor knihy Culture of Death: The Assault on Medical Ethics in America (2001)

DISKUSIA k článku