Päťdesiat odtieňov sivej - ďalšie štádium porna

2,192
Kultúra smrti

Na Valentína bolo do kín naplánované uvedenie filmu Päťdesiat odtieňov sivej. Táto udalosť je oveľa závažnejšia a poľutovania hodnejšia ako si veľa kresťanov vôbec uvedomuje. Tento film nepredstavuje totiž nič iné ako ďalšie štádium pornografie v dobe, ktorá sa stále viac vzďaľuje od biblického pohľadu na sexualitu a ľudskú dôstojnosť.

Jedným z charakteristických znakov kresťanského pohľadu na svet, je potvrdenie jednoty nadzmyslových vecí – dobra, krásy a pravdy. Kresťanstvo potvrdzuje a žiada, aby dobro, krása a pravda boli v skutočnosti jedno, spojené vo svojom zdroji. Zdroj všetkého dobrého, krásneho a pravdivého nie je nikto iný ako sám Boh, ktorý jediný je nekonečne dobrý, krásny a pravdivý. Naše poznanie krásy, dobra a pravdy sa odvíja od Božích darov zjavenia a stvorenia. On definuje dobré, pradivé a krásne svojím bytím a oni sú v ňom zjednotené.

To znamená, že kresťania veria v radikálnu pravdu, že nič dobrého nemôže byť ohavné, nič nepravdivé nemôže byť krásne, a všetko krásne a pravdivé je zároveň dobré.

Pokúsiť sa oddeľovať dobré, pravdivé a krásne je podľa kresťanského chápania nemožné a samo zničujúce. Naviac, pokusy o ich oddelenie sú hriešne, lebo sú skutkom vzdoru.

Z toho dôvodu trvá kresťanský svetonázor na tom, že tvár dieťaťa s Downovým syndrómom je nekonečne krajšia ako retušovaná modelka na obalke módneho časopisu. Modelka je možno pôvabná, ale každá ľudská bytosť je krásna, jednoducho kvôli tomu, že bola stvorená na obraz Boží. Toto je základ ľudskej dôstojnosti a poukazuje na fakt, že sme boli stvorení milujúcim a milosrdným Bohom, ktorý nás stvoril podľa svojho obrazu. Odhalil nám túto pravdu cez našu vlastnú existenciu a schopnosť Ho poznávať. Odhalil Túto pravdu odhalil v samotnom Svätom písme, čo znamená, že každá ľudská bytosť má v každom štádiu vývoja plnú ľudskú dôstojnosť.

Skresľovanie daru sexuality je väčším útokom na ľudskú dôstojnosť, darom od Boha, ako si vôbec uvedomujeme. Pokus deklarovať krásu na úkor dobra a pravdy je koreňom problému s pornografiou. Dnes žijeme v spoločnosti, ktorá rýchlo stráca dokonca aj pocit hanby z vlastných pornografických obsesií.

Neuveriteľné obraty z predaja kníh zo série Päťdesiat odtieňov upozornili mnohých kresťanov na existenciu pornografie orientovanej na ženy. Aj keď oveľa viac pozornosti si vyslúžila vizuálna forma väčšinovej pornografie pre mužov, úspech fenoménu Päťdesiat odtieňov iba zdôraznil fakt, že medzi širokou verejnosťou sa stáva stále obľúbenejšou pornografia, ktorá nachádza svoje publikum aj medzi ženami, a to naratívna pornografia v knižnej forme.

Aj keď si mnohí všimli, aké príťažlivé sú pre mnohé čitateľky takzvané „romány pre ženy“, príchod kníh typu Päťdesiat otieňov ohlásil, že kultúra je vo veľkom pripravená na posun k niečomu, čo sa dá označiť iba ako explicitná pornografia. Naviac, zápletka príbehu, ktorá je teraž už verejnosti väčšinou známa, sa venuje formám sexuality, ktoré sú historicky definované ako perverzné alebo násilnícke.

Stratu posledného kúska hanby dokumentujú nielen neuveriteľné čísla z predaja knihy, ale takisto mainstreamová oslava filmu.

Kultúra, ktorá je rozhodnutá redukovať všetku sexuálnu morálku na záležitosť súhlasu dospelej osoby, je teraz pripravená jesť pukance a popri tom pozerať skresľovanie daru sexuality. V konečnom dôsledku tak dáva súhlas na zobrazovanie sexuality ako samotného jadra filmu.

Toto nové štádium vývoja pornografie kombinuje bezprecedentným spôsobom na mužov orientovanú vizuálnu pornografiu so žensky orientovanou naratívnou pornografiou. Film bol propagovaný ako valentínsky špeciál pre mladé páry, ktorý ponúka niečo pre mužov aj pre ženy.

To niečo" je lož. Zosnulý americký senátor Daniel Patrick Moynihan hovoril o našej tendencii „minimalizovať závažnosť deviantnosti.“ To je jeden zo znakov našej doby. Päťdesiat odtieňov nebude podľa zákona označené ako obscenita alebo pornografia. V našej dobe tak označené nie je takmer nič. Ale hovoriac biblicky, neexistuje žiadna pochybnosť, že fenomén Päťdesiat odtieňov je explicitne pornografický. V Novom zákone je to definované slovom porneia, ktoré priamo odkazuje na akýkoľvek nedovolený sexuálny impulz alebo čin. Zámerom pornografie, v akejkoľvek forme, je vyvolať ten nesprávny sexuálny impulz.

Pozeranie filmu Päťdesiat odtieňov sivej alebo čítanie niektorej z kníh z tejto série je cvičením v pornografickom úmysle a dôsledku. Je to tiež skutok vzdoru voči daru sexuality, ktorý bol ľudstvu Bohom darovaný. Naviac je táto séria útokom na dôstojnosť každej ľudskej bytosti.

V mnohých kruhoch modernej spoločnosti je strata pocitu hanby znakom kultúrneho pokroku a mnohí terapeuti ho označujú ako krok vpred pre duševné zdravie. Viac ako čokoľvek iné však poukazuje na morálny zmätok, ktorý nevyhnutne sprevádza skresľovanie Božích darov.

Kresťanstvo oslavuje jednotu dobra, krásna a pravdy v Bohu samotnom. V poslušnosti sa musíme snažiť zjednotiť pravdivé, krásne a dobré v našich srdciach, mysliach a v našich telách.

Môžu nám pri tom dobre pomôcť slová vysluhovania sviatosti manželstva z modlitebnej knižky. Kresťania vedia, že dobro, pravda a krása sú vždy a stále viac zjednotené. Čo Boh spojil, človek nerozlučuj.