Adopcia homosexuálnymi pármi na Európskom súde pre ľudské práva

1,413
Kultúra smrti

ŠTRASBURG, 8. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) – Prirodzené manželstvo a hodnota rodiny znovu čelia útoku od Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý súhlasil s vypočutím prípadu adopcie homosexuálov vo Francúzsku.

Prípad sa začal v júni 2007, kedy dve ženy zverejnili sťažnosť, že francúzske právo im nedovolí legálnu adopciu dieťaťa.

Francúzky Valéria Gasová a Natália Duboisová tvrdia, že francúzske autority odmietli Gasovej žiadosť adoptovať si Duboisovej dieťa. Potvrdili, že toto rozhodnutie porušuje ich právo na rešpektovanie súkromia a rodinného života a sú tým pádom diskriminované.

 Ženy spolu žijú od roku 1989 a Duboisovej sa v roku 2000 narodilo dieťa od anonymného darcu spermií.

Vyjadrili sa, že im bolo Európskym súdom pre ľudské práva odopreté právo "rodinného života" z Článku 8.

Článok 365 Francúzskeho občianskeho zákonníka však hovorí, že adopcia partnerovho dieťaťa je dovolená iba v prípade, že je pár zosobášený. Francúzske právo vo svojej definícii manželstva nespomína partnerstvo rovnakého pohlavia.

Prípadom sa zaoberá súd, ktorý tvrdí, že táto myšlienka len upriamuje pozornosť na vážne otázky pravdy a práva. Počas fázy prípustnosti súd rozhodol, že pojem "rodina" v článku 8 nie je obmedzený iba na manželstvá, ale aj na páry, ktoré žijú mimo manželského zväzku.

Sexuálna orientácia údajne spadá do osobnej sféry, ktorá je chránená v Dohovore článku 8.

Francúzska vláda však poprela, že ženy boli diskriminované z dôvodu svojej sexuálnej orientácie a vyhlásila, že podľa súčasných právnych predpisov sa na nezosobášené páry vzťahuje rovnaké obmedzenie.

Vláda uvádza svoje dôvody ako legitímne. Zdôraznila tiež, že pôvodné rozhodnutie o zamietnutí adopcie bolo založené na záujmoch dieťaťa, nie na sexuálnej orientácii záujemcov- "rodičov".

Gregor Puppinck, predseda Európskeho centra práva a justície (ECPJ), ktorá je do prípadu zapojená, povedal, že neexistuje žiadne právo na adopciu detí rodičmi rovnakého pohlavia.

ECPJ vyzval Európsky súd pre ľudské práva, aby " si pocvičil sebareflexiu a sebakontrolu v ideologickej oblasti " a rešpektoval právo štátov určovať si zákony vzhľadom na svoje vlastné sociálne potreby a hodnoty.

Puppinck varoval, že pojem "nepriamej diskriminácie" neznamená nič iné, ako ďaľší krok pri ničení západného modelu rodiny a jeho prirodzených právnych a sociálnych rozmerov.

Ďalej poukázal na fakt, že záujem veľkého počtu homoexuálnych aktivistov o prípad Gasovej a Duboisovej nie je len náhoda. Patrí sem aj európska pobočka Medzinárodnej lesbickej a gejskej asociácie (ILGA-Europe), Britská asociácia pre adopciu a opatrovníctvo (BAAF) a Sieť európskych homosexuálnych rodín (NELFA).

"Sme svedkami dlhej série pokusov o útok na spoločné európske dedičstvo a to predstavením nových antropologických, morálnych a spoločenských pohľadov," dodal Puppinck.

DISKUSIA k článku