Anglikánska cirkev povolila ženský biskupský stav. Ruská pravoslávna cirkev vyjadrila ľútosť.

2,005
Kultúra smrti

Ruská pravoslávna cirkev vyjadrila svoju ľútosť nad rozhodnutím Anglikánskej cirkvi povoliť ženám byť vysvätené za biskupky. Povedala, že toto rozhodnutie je odklonením sa od „pôvodného cirkevného poriadku“ a nasleduje „moderné liberálne trendy.“

Metropolita Hilarion z Volokolamsku, vedúci úradu pre vonkajšie vzťahy pravoslávnej cirkvi, 17. júla pre Interfax-Religion povedal: „Pravoslávna cirkev zaujíma negatívne stanovisko k tzv. ženskému kňazskému a biskupskému stavu.“

Vnímame tento proces ako odklonenie sa Anglikánskej cirkvi a celého rádu protestantských denominácií od pôvodného cirkevného poriadku a ako nasledovanie moderných liberálnych trendov. Je nám ľúto, že boli uskutočnené takéto rozhodnutia.“

Povedal, že takýto krok neprivádza kresťanské komunity bližšie k jednote, o ktorú sa ekumenické stretnutia, podľa ich tvrdení, snažia. „Priestor pre dialóg sa zužuje vinou našich partnerov,“ povedal, „a musíme to povedať s veľkou ľútosťou.“

Prítomnosť žien v biskupskom stave zatvára pre nás dvere k akejkoľvek diskusii v otázke následníctva v anglikánskom biskupstve,“ povedal metropolita Hilarion, no dodal, že Ruská pravoslávna cirkev bude aj naďalej pokračovať v dialógu s anglikánmi v nádeji, že budú počúvať jej hlas.

Ruská pravoslávna cirkev začala dialóg s Anglikánskou cirkvou okamžite po tom, čo táto cirkev vznikla v 16. storočí. Odvtedy sa Anglikánska cirkev opakovane snažila priblížiť k Ruskej cirkvi, no nikdy sa neusilovala vyriešiť ich spory ohľadom dogmy.

Vzťahy medzi Ruskou cirkvou a celosvetovým Anglikánskym zväzom cirkví sa pokazili v druhej polovici 20. storočia a odvtedy ostali napäté.

Katolícki biskupi Anglicka a Walesu povedali, že rozhodnutie Anglikánskej cirkvi „žiaľ kladie ďalšiu prekážku na ceste k tejto jednote medzi nami,“ no dodali, že Katolícka cirkev je aj napriek tomu „zaviazaná pokračovať v našom ekumenickom dialógu, usilovať sa o hlbšie vzájomné porozumenie a praktickú spoluprácu, kedykoľvek to len bude možné.“

DISKUSIA k článku