Šéf Mozilly prepustený, lebo podporil rodinu a nie LGBT loby

3,771
Kultúra smrti

HOUSTON - Koalícia pro-rodinných organizácií a ich vodcovia tvrdia, že spoločnosť Mozilla vytvorila „nepriateľské pracovné prostredie“ pre tých, ktorí sa pridŕžajú tradičného kresťanského učenia o sexualite, a požiadali spoločnosť, aby objasnila, či „všetci obhajcovia manželstva, rodiny, života a veriaci zamestnanci a talenty musia opustiť spoločnosť“.

V liste poslanom začiatkom apríla koalícia, vrátane konverznej terapeutickej skupiny Anonymní homosexuáli, vysvetlila, že nútená výpoveď generálneho riaditeľa Mozilly, Brendana Eicha, ich priviedla k úvahe nad tým, či sa Mozilla naozaj pridŕža svojho záväzku „vytvárať bezpečné prostredie, ktoré prijíma a obhajuje rozmanitosť“.

List a tlačové správy citujúce verejné vyhlásenie Mozilly pred a po Eichovom odstúpení hovoria, že „Mozilla sa nevhodne rozhodla riešiť na pracovisku irelevantné a často nestále súkromné ​​otázky sexuálnej náklonnosti“. To vytvára „nepriateľské pracovné prostredie pre tých, ktorí vo svojom súkromí zápasia s námietkami k určitému správaniu alebo sa nachádzajú v procese zmeny osobnej sexuálnej identity“.

List „vyzýva Mozillu, aby urobila jednoznačné vyhlásenie pre svojich zamestnancov, či tento incident znamená, že všetci zástancovia rodiny, manželstva, života a veriaci zamestnanci majú opustiť spoločnosť“. Ďalej list požaduje to isté od investorov a zákazníkov a pýta sa, „či k nim Mozilla v rámci spolupráce nepristupuje diskriminačne pre ich verejnú politickú angažovanosť alebo politické postoje“.

Centrum pre politiku manželstva, organizácie Voice of the Voiceless, Katolíci pre Izrael a Nová nádej pre Ameriku sú len niektoré z takmer 25 skupín a jednotlivcov, ktoré tento list podpísali.

Robert Gollwitzer, zakladateľ a výkonný riaditeľ Jason Ministry, ktorá je pridružená k Anonymným homosexuálom, tvrdí: „Naše vyhlásenie je nasmerované na Mozillu aj na všeobecnú verejnosť. Sme pevne presvedčení, že sa musíme postaviť za naše tradičné kresťanské rodinné hodnoty a zastať sa tých, na ktorých útočia za to, že vyjadrili svoje názory slovom alebo skutkom.“

„Čo sa týka Eichovej situácie, je potrebné vidieť ju v širšom kontexte,“ povedal Gollwitzer pre LifeSiteNews. „Ľudia, ktorí trpia kvôli nežiaducej príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia a vyhľadajú odbornú pomoc v snahe vybrať si inú cestu, ako je homosexuálny život, čelia stále väčším ťažkostiam. Homosexualita sa už nepovažuje za duševnú poruchu (ide o rozhodnutie, ktoré nebolo založené na vedeckých poznatkoch, ale prijaté na základe politického tlaku).“ 

Gollwitzer ďalej hovorí, že „takisto terapeuti, ktorí chcú liečiť týchto ľudí, zažívajú otvorený nesúhlas voči svojej práci alebo sú dokonca napádaní gay aktivistami, kolegami terapeutmi, politikmi i verejnosťou, ktorá je silno ovplyvnená už spomenutými skutočnosťami. To, čo robia, môžeme nazvať „nevedeckým“ alebo dokonca „nebezpečným“. Súčasnou tendenciou je snaha o to, aby sa ich terapeutická práca stala ilegálnou.“

Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Anonymných homosexuálov, Douglas McIntyre, navštívil minulý rok v lete 10 miest v snahe bojovať proti hrozbám a tlaku homosexuálnych aktivistov.

Anonymní homosexuáli sa zameriavajú najmä na reparatívnu terapiu pre ľudí bojujúcich s homosexuálnou náklonnosťou. Tejto metóde, ktorá vedie k cudnosti, hrozí, že bude v niekoľkých štátoch zakázaná pre maloletých a už teraz je nezákonná v Kalifornii.

Pro-rodinné organizácie nie sú jediné skupiny, ktoré bojujú proti násilnej výpovedi spoluzakladateľa Mozilly. Nedávno napísali verejné vyhlásenie aj päťdesiati ôsmi homosexuáli a podporovatelia homosexuálnych manželstiev, ktorí odsúdili spôsob, akým sa zaobchádzalo s Eichom, a tiež „hlboko neliberálnu“ módu zaobchádzania homosexuálnych aktivistov s Mozillou, Eichom a tými, ktorí sú proti homosexuálnym manželstvám“.