Biskup Kene varuje:Je cieľom očkovania proti tetanu sterilizácia žien?!

3,371
Kultúra smrti

NAIROBI – Kenská konferencia katolíckych biskupov sa dožaduje odpovedí ohľadom národnej kampane očkovania proti tetanu. Táto kampaň sa podľa nich totiž podozrivo podobá programom prebiehajúcim v iných krajinách, kde bol tajne zamiešaný faktor kontroly pôrodnosti.

Pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEFu je táto kenská kampaň zameraná výhradne na kenské ženy reprodukčného veku (14-49 rokov) a nezahŕňa chlapcov, mužov ani malé dievčatá, u ktorých takisto jestvuje riziko nakazenia sa tetanovou infekciou.

Vo svojom vyjadrení biskupi poznamenávajú, že na Filipínach, v Nikarague a Mexiku bola do vakcíny proti tetanu „pridaná Beta podjednotka ľudského choriogonadotropínu (b-HCG), a to s cieľom očkovať ženy proti budúcemu otehotneniu.“

Biskupi vysvetľujú, že ak sa žene podá hormón b-HCG ako očkovacia látka, v kombinácii s tetanovým toxoidom vytvára protilátky proti tetanu a hormónu HCG. Ak bude potom vajíčko ženy oplodnené, jej prirodzený hormón HCG bude zničený, čo jej spôsobí trvalú neplodnosť. V tomto prípade sa očkovanie proti tetanu teda používa ako metóda antikoncepcie.

Prebiehajúca kampaň očkovania proti tetanu prejavuje znaky programov, ktoré sa uskutočňovali na Filipínach, v Mexiku a v Nikarague. Nie sme si istí, či vakcíny podávané v Keni neobsahujú tento hormón,“ tvrdia biskupi.

Biskupi sa dožadujú odpovedí na nasledovné otázky:

  • Prepukla v Keni medzi ženami reprodukčného veku tetanová epidémia? Ak áno, prečo to nebolo vyhlásené?
  • Prečo sa kampaň zameriava na ženy vo veku 14 – 49 rokov?
  • Prečo sa kampaň nezamerala aj na malé dievčatá, chlapcov a mužov, hoci sú všetci náchylní na tetanus?
  • Prečo sa spomedzi toľkých život ohrozujúcich chorôb v Keni zameralo prvotne práve na tetanus?

Kenskí biskupi sa tiež pýtajú, prečo mala kampaň len obmedzenú účasť verejnosti, a to na rozdiel od iných národných zdravotných iniciatív, kde môže verejnosť klásť otázky. Takisto neprebehla žiadna porada s Katolíckou cirkvou, a to aj napriek tomu, že Cirkev je vo veľkej miere súčasťou poskytovania lekárskych služieb.

Ani počas prípravy kampane, a ani počas jej zavádzania do praxe sa neuskutočnilo adekvátne zapojenie zainteresovaných do konzultácií. Na rozdiel od iných verejných zdravotných iniciatív, ktorých bola Cirkev pozvaná zúčastniť sa ako kľúčový činiteľ, nebola do tohto prípadu zapojená “ tvrdia biskupi.

Katolícka cirkev spravuje v Keni rozsiahlu sieť zdravotníckych zariadení, vrátane 54 nemocníc, 83 polikliník, 311 výdajní liekov a 17 lekárskych vzdelávacích inštitúcií.

Vo svojom vyjadrení biskupi uznávajú, že starostlivosť o matky a novorodencov je na prevenciu pred smrťou nevyhnutne potrebná, no súčasne tvrdia, že verejnosti by sa mali dostávať adekvátne a jasné informácie, aby sa v súvislosti s týmto očkovaním vyhlo šíreniu mylných informácií a propagandy.

Posvätnosť života a dôstojnosť ľudskej osoby musia byť v zdravotnej starostlivosti vždy prioritou,“ hovoria biskupi.

Katolícka cirkev sa ani v situácii, kedy chýbajú správne a adekvátne informácie, nenechá odplašiť od nastoľovania morálnych otázok týkajúcich sa záležitostí, ktoré majú dopad na ľudský život,“ uzatvárajú biskupi.