Do európskeho parlamentu prichádza dokument, ktorý môže gender ideológiu nanútiť do škôl všetkých členských štátov

2,701
Kultúra smrti

Do európskeho parlamentu prichádza dokument, ktorý prostredníctvom genderovej ideológie znova zvyšuje tlak na fungovanie rodiny

Na budúci týždeň, konkrétne 21. – 22. októbra,  má byť v Európskom parlamente v Štrasburgu predložený na diskusiu a na hlasovanie návrh rezolúcie k problematike „sexuálneho a reprodukčného zdravia a sexuálnych práv“ (rezolúcia č.2013/2040(INI)). Rezolúciu vypracovala Komisia pre ženské práva a rodovú rovnosť a predkľadateľkou je Edite Estrela. Návrhu rezolúcie nevenujú domáce mainstreamové médiá takmer žiadnu pozornosť, veľmi ostro sa však ozvalo hnutie La manif pour  tous.  

Hnutie na svojich stránkach vydalo tlačové vyhlásenie, v ktorom sa jasne vymedzili proti navrhovanému zneniu. Ako znepokojujúce vnímajú, že po prípadnom prijatí rezolúcie EP, by sa návrhy mohli stať súčasťou  európskych právnych noriem a predpisov záväzných pre každú členskú krajinu. Rezolúcia je obsiahly dokument, ktorý zavádza právny pojem genderu, týka sa oblasti sexuálnej výchovy, širokej dostupnosti antikoncepcie hradenej z verejných zdrojov, práva na bezpečný potrat, diskriminácie a násilia na ženách, umožnenie prístupu k umelému oplodneniu pre lesbické páry a slobodné ženy,  ale v texte sa spomína aj znepokojenie nad rastúcim odporom verejnosti v európskych krajinách proti danej politike, kritika „neregulovanej” možnosti uplatnenia si výhrady vo svedomí, poskytovanie „zaujatého poradenstva“ čím myslia pro life poradenstvo a iné oblasti… Hnutie vyjadrilo kritické pripomienky hlavne k problematike genderovej a sexuálnej výchovy a legalizácie PMA pre lesbické páry a slobodné ženy.

V oblasti sexuálnej výuky má výhrady k tomu, že navrhovaná výuka je založená na báze genderovej rovnosti „hoci genderová teória je nejasný, subjektívny koncept, ktorý sa neopiera o žiadne vedecké základy a teda nemá čo robiť v školskej výuke. Ide o militantný koncept, na ktorom v žiadnom prípade nemôže byť založená zodpovedná sexuálna výuka. “Ďalej pripomína, že po tom ako pod tlakom verejnosti minister školstva Peillon stiahol dodatok k zákonu zavádzajúci povinnú genderovú výuku hrozí, že táto výuka bude Francúzom vnútená Európskou Úniou. V tejto súvislosti sa obáva, že rodičia detí sa stanú obyčajnými „protagonistami“ a stratia rozhodujúci vplyv  na výchovu svojich detí, čo je v priamom rozpore s článokom 26 Deklarácie všeobecných ľudských práv, ktorá garantuje rodičom prioritné právo na výchovu svojich detí. „Tento text redukuje rodičov na obyčajných konzultantov medzi ostatnými, oslabuje štruktúru rodiny a  to hlavne úlohu matky a otca ako prvých vychovávateľov svojich detí.“ 

Druhá oblasť voči ktorej sa hnutie vymedzuje ako k výsledku “intenzívneho lobbingu LGBTI v európskych inštitúciach „je umožnenie prístupu k umelému oplodneniu (PMA) pod pláštikom “nediskriminácie“ aj pre lesbické a slobodné ženy a tým sa porušuje právo dieťaťa na obidvoch rodičov. Práva detí oproti „právu na dieťa“ bola aj nosná myšlienka masových protestov, ktoré prebiehali vo Francúzsku. Súčasná  francúzska legislatíva umožňuje PMA iba pre neplodné heterosexuálne manželské  páry a registrované dvojice alebo v prípadoch kedy hrozí prenos vážnej choroby z matky na dieťa, t.j. pri medicínsky indikovanej poruche, ktorej liečba je hradená z verejných zdrojov.

Naopak hnutie oceňuje, že rezolúcia odmieta zavádenie tzv. inštitútu náhradnej matky (GPA) požadovaný homosexuálnymi dvojicami  ako príliš riskantné opatrenie, ktoré by mohlo viesť k obchodovaniu s ľudským telom.  Na záver vyzvalo všetkých svojich sympatizantov, aby kontaktovali francúzskych europoslancov a na zverejnené mailové adresy aj vedúcich činiteľov Európskeho parlamentu a takisto priamo aj  predkladateľku rezolúcie.

Text rezolúcie v Slovenčine tu

Kontakty na slovenských europoslancov tu

Katarína Hanzlíková, Paríž