NÁZOR: Indoktrinácia zdravotnou výchovou podľa OSN a rodových ideológov

3,719
Kultúra smrti

V Slovenskom rozhlase koncom augusta nenápadne zaznela informácia, že od septembra sa má na stredných školách a na 2. stupni základných škôl začať vyučovať tzv. zdravotná výchova.

Kampaň tomu robí aj jej dlhoročná proponentka Doc. Eva Poliaková dokonca v časopise gréckokatolíckej charity, no a pochopiteľne ju musí brániť obhajkyňa legálnych potratov a propagátorka sexuálnej výchovy Oľga Pietruchová, toho času riaditeľka ideologického odboru rodovej rovnosti na MPSVR SR.

Pietruchová demagogicky a nálepkovaním oponentov - ako ináč? - chce rozbiť obavy rodičov, že nejde o propagáciu pornografie deťom, hoci sama sa neštítila na svojom blogu v minulosti propagovať dokonca zoofíliu – hoci len s umelo animovaným pavúkom a tuším psom (link radšej neuvádzam) - medzera v trestnom zákone, ktorú treba upraviť, aby sa vzťahovala práve na takéto excesy. Brožúrka, ktorú pod jej vedením Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, pobočka najväčšej medzinárodnej siete potratových kliník (u nás ich netreba, lebo to robia pôrodnice), vypracovala, má spestriť už šiestakom hodinu napríklad hrou, v ktorej majú vysvetliť a opísať rôzne sexuálne slovká a pozície. Asi štvrtinu slov som pritom sama nepoznala...

Nečudo, že podobne a podobnými expertami vypracovanú „zdravotnú výchovu“ Chorváti odmietli a Ústavný súd im podľa Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý garantuje rodičom prvé právo rozhodovať o tom, čo je vhodné dieťa učiť, dal za pravdu. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) ju nepochybne mohla odklepnúť, lebo ju vypracoval rovnako ideologický nemecký vládny inštitút, o ktorom ešte bude reč. Kancelária SZO u nás dokonca brojila proti prijatiu zákona o informovanosti o potrate po boku pani Pietruchovej, ktorý parlament schválil v roku 2009. Podľa SZO odporúčaní o potrate, by sme ho mali legalizovať až do pôrodu, pre deti bez ohľadu veku a bez vedomia rodičov, bez informácií o tom, čo sa v procese potráca (isto to nie je plodové vajce, ako dezinformuje slovenské ženy informácia predpísaná vyhláškou MZ SR ex-ministrom Rašim).

"UNESCO odporúča indoktrinovať deti argumentami, prečo má byť potrat legálny, o bezpečnosti masturbácie či o rodových stereotypoch v pornografii (nie o jej škodlivosti)."

Odporúčanie SZO k zdravotnej výchove na webe SZO neexistuje, ale existuje odporúčanie UNESCO k sexuálnej výchove (.pdf dokument, 10,9 MB), čo je tiež agentúra OSN, zameraná na vzdelávanie. Jej odporúčania nasledovala napr. Británia, kde sexuálna „výchova“ úplne zlyhala (resp. dosahuje svoje skryté ideologické ciele): najvyššia miera tínejdžerských tehotenstiev i pohlavných ochorení... Preto sa má vyučovať už pre 5-ročné deti a to konkrétne: akceptácia rôznych foriem rodín, vrátane rodičov toho istého pohlavia, o škodlivých tradičných praktikách, o tom, že deti majú byť chcené a ako sa šíri HIV. 9-roční sa dozvedia o koncepte homofóbie, "ochrane" kondómom pred otehotnením a pohlavnými chorobami, o antikoncepčných metódach a umelom oplodnení, že masturbácia je fyzicky i emocionálne bezpečná a že sexuálny život skoro všetkých ľudí je plný problémov a sklamaní... 12-ročných UNESCO odporúča indoktrinovať argumentami, prečo má byť potrat legálny a neobmedzený a tiež o rodových stereotypoch v pornografii (nie o jej škodlivosti). Zároveň majú byť poučení o alternatívach pohlavného styku, ako je napr. orálny a análny sex, ktoré nevedú k otehotneniu.

Chorvátske osnovy pripravil ten istý nemecký inštitút BZgA, ktorý sa v roku 2007 preslávil incestnými brožúrkami „Láska, telo a hra na doktora, adresovanými rodičom pre vekové kategórie 1-3 roky a 4-6 rokov. Tu je pár vybraných citátov pre vek 1-3 roky: „Otcovia nevenujú dosť pozornosti klitorisu a vagíne svojich dcér. Ich pohladenia tam len zriedka smerujú, hoci je to jediná cesta ako dievčatá môžu získať zmysel hrdosti vo svojom pohlaví.“ „Dieťa sa dotýka všetkých častí otcovho tela, niekedy mu tým spôsobí vzrušenie. To isté by mal robiť otec.“ Brožúrky odporúčajú rodičom dovoliť deťom neobmedzenú masturbáciu až do bodu, keď sa môže vyskytnúť fyzické zranenie. 4-6 ročným deťom treba ukázať pohyby pohlavného styku – podobne ako navádzajú obrázky schválená pre 5-ročné britské deti s vysvetlením orgazmu a ďalších sexuálnych praktík - čo tiež vyvolalo nemalý škandál.

Podľa poľských novín Rzecszpospolita sú nemecké brožúrky povinné v 9 nemeckých regiónoch pre učiteľov jaslí, škôlok a základných škôl. Dotyčný inštitút vraj konzultoval obsah s rodičmi, vychovávateľmi a psychológmi, z ktorých údajne 93% ho odobrilo. Neprekvapí to v dekadentnom Nemecku, kde rok predtým populárny tínedžerský časopis publikoval fotky nahých tínejdžerov v sexuálnych pozíciach, čo by legislatívy iných krajín považovali za detskú pornografiu.

Jana Tutková
Autorka je riaditeľka Centra pre bioetickú reformu CBR Slovakia, spravuje webstránkucoskolaneuci.sk.