Írsky prezident podpísal zákon o potratoch: Zástancovia pro-life ho chcú spochybniť.

1,609
Kultúra života

DUBLIN – Írsky prezident dnes schválil zákon, ktorý povoľuje priame zabíjanie nenarodených detí počas celého tehotenstva v prípade, že gravidita ohrozuje život matky. Dokonca aj vtedy, keď sa žena vyhráža samovraždou.

Pro-life aktivisti sa vyjadrili, že zákon nielen porušuje ochranu nenarodených vyplývajúcu z ústavy, ale ustanovenie o samovražde bude možné veľmi ľahké zneužiť, čím sa vydláždi cesta k potratom na požiadanie. Počas toho, čo vláda skúmala návrh zákona, sa profesionáli z oblasti psychiatrie rezolútne postavili proti ustanoveniu o samovražde. Tvrdili, že potrat nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za prostriedok liečby mentálnych ochorení.

Prezident Michael D. Higgins mal právomoc posunúť Akt o ochrane života počas tehotenstva z roku 2013 (Protection of Life in Pregnancy Act) Najvyššiemu súdu, ktorý rozhodne, či tento zákon nenarúša ústavnú istotu práva na život nenarodených detí. Namiesto toho však Higgins podpísal návrh zákona bez právneho preskúmania.

Táto legislatíva bola výsledkom rozsudku írskeho Najvyššieho súdu v prípade X z roku 1992 a následného rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch A,B&C. Pro-life advokáti sľúbili, že zvíťazia nad politickou stranou Fine Gael, ktorá vytvorila koalíciu s Labouristickou stranou. Súčasťou predvolebnej kampane tejto strany bol sľub, že sa nikdy nebude zasadzovať za legalizáciu potratov.

Niamh Uí Bhriainová z dublinského Inštitútu pre život (Life Institute), ktorá bola na čele boja proti tomuto návrhu zákona, sa vyjadrila, že momentálnou úlohou je začať skúmať zákon z právneho hľadiska. Pre LifeSiteNews.com vyhlásila, že istá pro-life politická strana začína rozbiehať svoje plány.

 „Medzi výzvy, ktorým čelia pro-life hnutia, patrí napríklad zabezpečenie politických pro-life alternatív, ktoré by nahradili znevažovanie tých, ktorí ignorujú medicínskych expertov a povoľujú šikanovanie a korupciu ako prostriedky pre schválenie tejto legislatívy,“ povedala Bhriainová.

Rebecca Roughneenová z organizácie Youth Defence (Obrana mládeže) napísala, že tento akt nastavil pre Írsko historický precedens, ktorý včlení do zákona domnienku, že „niektorí z nás majú vyššiu hodnotu než tí ostatní, a je teda úplne legálne zámerne zničiť ľudský život... drobný, bezmocný, nemý život.“

Vyjadrila sa, že akt je nielen v rozpore s ústavou, ale aj s írskou tradíciou, podľa ktorej  „sa všetkým deťom dostáva rovnakej starostlivosti“ a ktorá je proti trestu smrti. 

 „Čo sa stalo s našou krajinou, ktorá povstala z popola, hoci bola pôvodne utláčaná, ktorá sľúbila presadzovať práva občanov a chrániť ich od všetkého, čo by ich mohlo utláčať?“

Liam Gibson, člen severoírskej Spoločnosti pre ochranu nenarodených detí so sídlom v Belfaste (Society for the Protection of Unborn Children – SPUC), sa pre LSN vyjadril, že na základe predpokladov rôznych skupín vrátane SPUC pôjde o výsledok rozhodnutia A,B&C. Legalizácia potratov v republike, povedal, bude mať dopad na celý ostrov i okolité štáty. Zo strany pro-life hnutí existujú „vážne pochybnosti“ o ústavnosti  tohto zákona.

Gibson však varoval, že pro-life záležitosti „budú stále nechránené, ak budeme príliš dôverovať demokratickému procesu.“

 „Potraty v Írsku nemohli byť zlegalizované bez zrady politikov, ktorí pred svojím zvolením sľubovali, že budú chrániť práva nenarodených detí. Samozrejme, títo politici musia byť zodpovední v ďalších voľbách. Najskôr však musia zástancovia pro-life pracovať na tom, aby postupne zvíťazili nad ľuďmi, ktorí sa o tieto problémy v súčasnosti jednoducho nezaujímajú.“

 „V rovnakom čase tiež potrebujeme zorganizovať hnutie odporu voči implementácii tohto nového zákona, a to najmä tým, že posilníme odhodlanie medicínskeho personálu, ktorý nie je ochotný participovať na kultúre smrti.“

Gibson sa okrem iného dovoláva väčšieho odhodlania, čo sa týka niektorých prvkov pro-life hnutia v Írsku. Musia „ostať rozhodní v obrane práv každého nenarodeného dieťaťa bez rozdielu, bez ospravedlňovania a dokonca aj v ťažkých prípadoch.“

 „Nie každá časť hnutia je na toto všetko pripravená, no ak by sme čo i len trochu poľavili z týchto cieľov, Írsko by mohlo dopadnúť ako Kanada. Mohlo by sa to zdať nepredstaviteľné, no to, čo sa takým zdalo pred piatimi rokmi, sa teraz premenilo na realitu.“

Zástancovia pro-life nesmú byť „tichí a zastrašení ľuďmi, ktorí veria, že debata o potratoch musí dopadnúť dobre v prospech modernej sekulárnej kultúry.“