shutterstock_1417801946-810x500.jpg

Smithsonian súhlasí s vyplatením 50-tisíc dolárov študentom po tom, čo ich vyhodili za nosenie pro-life klobúkov

12
Kultúra života
  • Katolíci z Greenville boli vyhodení zo Smithsonovho inštitútu za nosenie pro-life čiapok.
  • Smithsonov inštitút prisľúbil zmenu politiky pred politickými demonštráciami a ospravedlnenie.
  • ACLJ dosiahol urovnanie s Smithsonianom vrátane finančnej kompenzácie a ospravedlnenia.
  • ACLJ zastupoval aj ďalšiu skupinu účastníkov Pochodu za život, ktorí zažili podobný incident.

20. januára 2023, krátko po tohtoročnom Pochode za život v hlavnom meste krajiny (prvom od zrušenia rozsudku Roe v. Wade v roku 2022), bola skupina katolíkov zo školy Panny Márie Ružencovej v Greenville v Južnej Karolíne vyhodená zo Smithsonovho inštitútu za to, že nosili čiapky s nápisom “Rosary PRO-LIFE.” Nasledujúci mesiac tajomník Smithsonovho inštitútu Lonnie G. Bunch III povedal, že tento incident bol odchýlkou a neodráža hodnoty a prax Smithsonovho inštitútu, ktorý víta všetkých návštevníkov bez ohľadu na ich názor, a prisľúbil, že pred každou veľkou politickou demonštráciou v hlavnom meste krajiny sa uskutoční osvieženie politiky múzea pre zamestnancov a preskúmanie politiky.

Však tiež povedal, že vinníci nebudú potrestaní, pretože sa dopustili len “nesprávneho výkladu toho, čo je dovolené”, a nie “úmyselného porušenia.” V septembri minulého roka rokovania o urovnaní stroskotali bez dosiahnutia dohody.

Minulý mesiac však ACLJ oznámil, že po obnovení mediácie, bolo dosiahnuté urovnanie, na základe ktorého Smithsonian súhlasí s vyplatením 50 000 USD, súkromnou prehliadkou, ktorú bude viesť riaditeľ múzea Christopher Browne, osobným ospravedlnením a rozšírením správy o incidente, ako aj zásad objasňujúcich prípustnosť náboženských a politických prejavov na odeve.

“Sme vďační za túto skupinu klientov, ktorí nás upozornili na porušenie, ku ktorému došlo, a ktorí boli ochotní postaviť sa na obranu svojich práv,” povedal výkonný riaditeľ ACLJ Jordan Sekulow. “Od začiatku chceli zistiť, čo sa stalo a prečo. Konkrétne chceli vedieť, kto vydal príkaz požadovať od nich, aby zakryli svoje pro-life oblečenie alebo opustili budovu – a chceli odhaliť pravdu, aby sa to už nikdy nezopakovalo.”

ACLJ tiež zastupovalďalšiu skupinu účastníkov Pochodu za život 2023, ktorí zažili podobný incident v múzeu Národného archívu, kde im príslušníci bezpečnostnej služby nariadili, aby si vyzliekli alebo skryli pro-life nápisy na svojom oblečení, ak chcú zostať v múzeu. 

Firma rýchlo zabezpečila ospravedlnenie od National Archives & Records Administration (NARA) a vysvetlenie, že previnilci z radov bezpečnostného personálu boli zmluvní pracovníci, ktorí boli poučení nadriadeným, ktorý bol medzitým prepustený, nakoniec nasledovalo usporiadanie, v ktorom NARA súhlasila, že žalobcom zaplatí 10 000 USD a prijme opatrenia, aby sa v budúcnosti s návštevníkmi nezaobchádzalo rovnako.