Hillary Clintonová: Žiadne vyznanie alebo tradícia nepretromfne ľudské práva homosexuálov

1,985
Kultúra smrti

WASHINGTON, D.C. 8.decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Vo svojom prejave s cieľom presvedčiť svet, že „práva homosexuálov sú ľudskými právami a ľudské práva sú právami homosexuálov,” ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová povedala, že náboženské námietky voči homosexualite nemôžu stáť v ceste dôrazným akciám OSN na podporu programu homosexuálnych práv.

Clintonová povedala, že podpora všeobecnej akceptácie „gejov, lesieb, bisexuálov a transsexuálov” je jednou z ostávajúcich výziev ľudských práv v našej dobe.” Prirovnala ju k snahám o ukončenie rasovej, sexuálnej a náboženskej diskriminácie.

Poznamenala, že asi „najväčšia výzva vyvstáva, keď ľudia uvádzajú náboženské alebo kultúrne hodnoty ako dôvod nedodržiavania alebo nechránenia ľudských práv LGBT občanov.” Tieto námietky, povedala, nie sú „nepodobné ospravedlneniu poskytovanému násilným praktikám voči ženám ako vražda zo cti, upálenie vdovy s jej mŕtvym manželom alebo ženská obriezka".

Vyhlásila, že celosvetové názory na homosexualitu „sa stále vyvíjajú” podobne ako tomu bolo v prípade otroctva a „čo bolo raz ospravedlnené” ako posvätené Bohom je teraz náležite hanobené ako neslýchané narušenie ľudských práv.”

„V každom z týchto prípadov sme sa naučili, že žiadne (náboženské) vyznanie alebo tradícia nepretromfne ľudské práva, ktoré patria každému z nás,” povedala.

Clintonová povedala, že OSN sa musí postaviť proti všetkým formám porušovania ľudských práv homosexuálov a transexuálov od vykonávania rozsudkov a vyhnanstva po kriminalizáciu „postavenia alebo správania” LGBT osôb. To im podľa Clintonovej odopiera voľný prístup „na verejné miesta” alebo „zápas o život alebo vylúčenie”, čo sa stáva v Spojených štátoch. „Hovorím na túto tému s vedomím, že uplatňovanie ľudských práv homosexuálov v mojej vlastnej krajine je ďaleko od dokonalosti,“ povedala.

Clintonová povedala, že názory, že „homosexuáli sú pedofili, že homosexualita je choroba, ktorú možno získať alebo liečiť, alebo že homosexuáli nahovárajú ostatných, aby sa stali homosexuálmi” „jednoducho nie sú pravdivé.”

Ministerka zahraničných vecí dodala, že národy musia prijať zákony o občianskych právach LGBT osôb, dokonca aj keď to pohoršuje väčšinu občanov národa. „Vedenie (líderstvo), podľa definície, znamená byť pred svojimi ľudmi, keď je to potrebné,” povedala Clintonová. „Všetci máme slobodu veriť čomukoľvek, čo si vyberieme...ale pokrok prichádza so zmenou zákonov.”

Prejav priniesol 5-vrstvový argument, že práva LGBT osôb sa nelíšia od ľudských práv, že homosexualita nie je výlučne "západný jav", že náboženstvo nie je oprávnená obrana, že neexistuje žiadny vážny argument proti verejnému homosexuálnemu správaniu, a že všetci ľudia musia prispieť svojou troškou pre podporu práv gejov, lesieb, bisexuálov a transsexuálov.

Clintonová vo svojom prejave, ktorý odznel v utorok, 6. decembra 2011 v Ženeve na oslave Medzinárodného dňa ľudských práv, vyzdvihla fakt, že Obamova administratíva urobila svetové prijatie homosexuality pilierom svojej zahraničnej politiky v OSN a po celom svete. Jej prejav prišiel v rovnaký deň, keď prezident Obama oznámil plán prebudovania zahraničnej politiky na podporu všeobecnej akceptácie homosexuality. Plán nariaďuje všetkým zahraničným predstaviteľom USA „bojovať proti diskriminácii, homofóbii a netolerancii na základe statusu geja, lesby, bisexuála a transsexuála alebo takého správania” a ustanovuje Fond pre všeobecnú rovnosť v hodnote 3 miliónov amerických dolárov na financovanie homosexuálnych aktivistov po celom svete.

Nová iniciatíva je iba poslednou v sérii krokov Obamovej administratívy na presadzovanie práv homosexuálov v zahraničí. V prvej správe o amerických ľudských právach pre Radu pre ľudské práva OSN minulý rok Obamova administratíva poznamenala: „Na federálnej a štátnej úrovni pokračuje diskusia o rovnakých právach na sobáš pre amerických gejov, lesby, bisexuálov a transsexuálov.”

V marci tohto roka americkí delegáti podporili návrh proti kriminalizácii homosexuality na Rade pre ľudské práva OSN, ktorý získal podporu 85 národov. V júli 2010 Obamova administratíva pomohla Medzinárodnej komisii pre ľudské práva gejov a lesieb získať postavenie mimovládnej organizácie pri OSN bez súhlasu Výboru pre mimovládne organizácie. Napriek konaniu tzv. "no action" hlasovania, získala podporu väčšiny členov OSN vrátane Ruska, Cíny a Egypta.

Buster Wilson, šéf Americkej rodinnej asociácie dnes” v American Family Radio Network povedal, že „Hillary Clintonová bojuje v mene LGBT osôb ako zástupca Obamovej administratívy v predných líniách.” Povedal, že jej názor, že „hlboká viera stojí v ceste ľudských práv pre gejov, lesieb, bisexuálov a transsexuálov” je jednoducho „neuveriteľný.”

Wilson citoval jej komentáre ako jeden z niekoľkých príkladov, ktoré niektorých pozorovateľov presvedčili, že Obamova administratíva vedie „vojnu proti náboženstvu.”

 

DISKUSIA k článku