Obama posilňuje snahy USA normalizovať homosexualitu v zahraničí

5,154
Kultúra smrti

WASHINGTON, D.C., 6.decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Prezident Obama, v utorok, 6. decembra 2011, sľúbil prepracovať medzinárodné vystupovanie Spojených štátov v prospech programu o právach gayov. Prisľúbil pritom, že americkí úradníci budú zvlášť trénovaní na pomoc gayom a zápas s „netoleranciou” zahraničných komunít, aby popri iných zmenách pomohli normalizovať homosexuálnu orientáciu a sexuálnu aktivitu.

V memorande o „Medzinárodných iniciatívach na podporu ľudských práv lesbických, gayov, bisexuálov a transexuálov” Obama povedal, že snaha „ukončiť diskrimináciu” voči homosexuálom“ je ústrednou témou záväzku Spojených štátov v podpore ľudských práv.”

„Počas mojej administratívy už agentúry pôsobiace v zahraničí začali všade konať na podporu základných ľudských práv lesbičiek, gayov, bisexuálov a transexuálov,” potvrdil Obama. „Náš hlboký záväzok presadzovať ľudské práva všetkých ľudí je posilnený, keď ako Spojené štáty prinášame naše nástroje a prostriedky, aby sme rázne podporili tento cieľ.”

Prvá smernica žiadala úradníkov ambasády „zväčšiť existujúce snahy efektívne zápasiť s kriminalizáciou postavenia  alebo správania lesbičiek, gayov, bisexuálov a transexuálov zahraničnými vládami” a rozšíriť úsilie zápasiť s „diskrimináciou, homofóbiou a netoleranciou na základe postavenia lesbičiek, gayov, bisexuálov a transexuálov.”

Obama tiež povedal, že Ministerstvo zahraničia, Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických „by mali zabezpečiť primeranú odbornú prípravu na mieste” pre zamestnancov federálnej vlády na poskytnutie špeciálneho ubytovania pre gayov a lesbičky, ktorí požadujú urýchlené vysťahovanie.”

Okrem toho Obama poznamenal, že vláda bude pracovať na zvýšení profilu aktivistov pre práva homosexuálov v medzinárodných skupinách prostredníctvom lobujúcich vládnych delegátov a podpory aktivistov za práva gayov v rozličných formách. Dokument vyzýva všetky americké agentúry, aby každý rok pripravili správu, ktorá informuje o uskutočnenom pokroku ohľadom zmien práv gayov.

Zahŕňa Ministerstvo zahraničia, financií, obrany, spravodlivosti,  poľnohospodárstva, obchodu, zdravotníctva a Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, Millennium Challenge Corporation, Exportnú a importnú banku, Obchodného zmocnenca USA (the United States Trade Representative) a „a ďalšie agentúry, ktoré prezident môže vymenovať.”

Sprievodný list Bieleho domu poukazuje, že administratíva pracovala na „ochrane a podpore práv lesbičiek, gayov, bisexuálov a transexuálov na celom svete,” odkedy Obama nastúpil do úradu.

Obama, ktorého vzťahy s hnutím pre práva gayov v Amerike boli často hazardérske, sa v septembri pred Valným zhromaždením OSN zaviazal podporovať tieto záležitosti. „Žiadna krajina by nemala odmietať ľuďom ich práva na slobodu prejavu a slobodu náboženstva, ale tiež žiadna by nemala odmietnuť ľuďom ich práva kvôli tomu, koho milujú. To je dôvod, prečo sa musíme všade postaviť za práva gayov a lesbičiek,” povedal.

DISKUSIA k článku