VÍŤAZSTVO: EU zakázala robiť experimenty na embryach!

1,902
Kultúra života

RÍM, 20. októbra 2011 (LifeSiteNews.com) –  Prolife a rodinné skupiny v Európe tlieskajú rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie, ktoré zakázalo vedcom patentovať technológie, ktoré vyžadujú deštrukciu ľudských embryí. Rada biskupských konferencií Európskeho spoločenstva, Svetová aliancia mladých a dve írske vedúce skupiny: Obrana mladých a Prolife kampaň privítali rozhodnutie, ktoré ochraňuje ľudské embryá od „akéhokoľvek použitia, ktoré znižuje ľudskú dôstojnosť.“

Rebecca Roughneen z írskej Obrany mladých pre LifeSiteNews.com povedala: „Súd jasne cíti, že nemôže ignorovať jednomyseľný vedecký názor súhlasiaci s tým, že život začína počatím, a teda nemožno podporovať deštrukciu ľudských embryí.“

Nariadenie je veľmi presné: hovorí, že „proces, ktorý zahŕňa odstránenie kmeňových buniek z ľudských embryí v štádiu blastocysty spôsobiaci zničenie embrya, nemožno patentovať.“

„Tlačili sme na írsku vládu, aby zakázala výskum ľudských embryí. Toto nariadenie tejto kampani určite pomôže,“ dodala Roughneen.

Veľký senát Súdneho dvora Európskej únie tak podporil rozhodnutie Európskeho patentového úradu z roku 2008, podľa ktorého definícia ľudského embrya zahŕňa „oplodnené vajíčko.“ Toto nariadenie je zaväzné pre všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Posilňuje existujúci zákaz patentovania výskumu embryonálnych kmeňových buniek.

 Biskupi nazvali toto rozhodnutie „míľnikom v ochrane ľudského života v legislatíve Európskej únie.“

„Toto rozhodnutie... poskytne širokú vedeckú definíciu ľudského embrya.“

„Oplodnenie je začiatok biologickej existencie ľudskej bytosti, ktorá podstupuje proces vývoja. Preto ľudské embryo v počiatočnom štádiu vývoja musí byť považované za ľudskú bytosť s potenciálom a nielen za „potencionálne ľudskú bytosť.“

Írska Prolife kampaň nazvala nariadenie „vítaným a veľavýznamným“ a „potvrdením základných práv ľudského embrya.“

Hovorkyňa Dr. Ruth Cullen povedala: „Nariadenie... ustanovilo princíp, že ľudské embryo je človek od okamihu počatia.

„Smernica Európskej únie 98/44/EC už zakázala komercionalizáciu výskumu založeného na ľudských embryách, ale jasne nedefinovala, čo zákon Európskej únie považuje za ľudské embryo.“

Marie-Caroline Lerouxm, európska riaditeľka Svetovej aliancie mladých, rozhodnutie Súdneho dvora komentovala: „Rozhodnutie súdu opätovne potvrdzuje, že najväčšie európske autority potvrdzujú dôležitosť a princíp nekomercionalizácie ľudskej osoby napriek neustálemu tlaku zo strany podporovateľov výskumu kmeňových buniek.“

Ľudská prirodzenosť embryí, hoci schválená vo vedeckej komunite, bola predmetom mnohých diskusií o legálnosti komercionalizácie výskumu zahŕňajúceho deštrukciu embryí.

Nové nariadenie hovorí, že ľudské embryo je organizmus „schopný začať proces vývoja ľudskej bytosti,“ nech už bol vytvorený prirodzene alebo klonovaním.

„Neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo transportované bunkové jadro z materskej ľudskej bunky a neoplodnené ľudské vajíčko, ktorého delenie a ďalší vývoj bol stimulovaný partenogenézou, musia byť tiež klasifikované ako „ľudské embryo,“ hovorí. Patenty budú iba vtedy uznané, ak sú procedúry priamo osožné pre samotné embryo.

DISKUSIA k článku