1917: na sviatok Fatimy pochodujú slobodomurári Rímom a Maximilian Kolbe to sleduje!

5,919
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

“Satan musí vládnuť vo Vatikáne. Pápež bude jeho otrok.” Toto drzé, a zároveň opovážlivé vyhlásenie v záhlaví tohto článku videl na vlastné oči svätý Maximilián Kolbe, keď v roku 1917 sledoval sprievod slobodomurárov po námestí sv. Petra, ktorým oslavovali dvesté výročie svojho založenia. Sv. Maximilián Kolbe videl, ako uprostred neviazanej zábavy nesú slobodomurári bannery s týmito slovami. Toto otrasné a šokujúce vyhlásenie je však, žiaľbohu, v absolútnom súlade so zámermi slobodomurárstva a zvlášť v dnešnej dobe by malo byť pre nás alarmujúce.

Ešte skôr ako budeme pokračovať musí byť absolútne jasné, že Lepanto Institute v ŽIADNOM PRÍPADE neobviňuje pápeža Františka z toho, že by bol slobodomurár alebo z toho, že by obhajoval ich pravidlá a princípy. Tak či onak je však vo svetle istých nedávnych udalostí zrejmé, že vo vnútri Cirkvi existuje nebezpečenstvo veľmi vážneho ohrozenia morálky zo strany ľudí, ktorí sú bez škrupúľ a neštítia sa absolútne ničoho. Zámerom tohto článku je pokúsiť sa vrhnúť svetlo na tieto udalosti a pochopiť zmysel tejto ťažkej doby.

Bannery, ako ich opísal sv. Maximilián Kolbe, nám pripomínajú bojový plán slobodomurárov proti Katolíckej cirkvi. V roku 1859 publikoval francúzsky  kardinál Jacques Crétineau-Joly  vo svojej knihe „The Roman Church facing the Revolution“ (Rímska Cirkev tvárou v tvár revolúcii) slobodomurárske dokumenty, ktoré získal Vatikán. Tieto dokumenty pochádzali z lóže slobodných murárov, nazvanej Alta Vendita. O dvadsaťšesť rokov neskôr, v roku 1885, publikuje anglický preklad týchto dokumentov vo svojej knihe „Grand Orient Freemasonry Unmasked as the Secret Power Behind Communism“ (Grand Orient - najstaršia a najväčšia európska slobodomurárska lóža odhalená ako tajná sila komunizmu) aj Msgr. George Dillon.

Podľa týchto dokumentov slobodomurárska lóža Alta Vendita otvorene vyhlasuje, že „jej konečným cieľom je to isté, čo chcel dosiahnuť aj Voltaire a Francúzska revolúcia – absolútne vyhladenie katolicizmu, a idey kresťanstva vôbec.“ Náš článok sa však nesústredí na toto vyhlásenie, ale najmä na to, akým pozoruhodným spôsobom chcú tento cieľ slobodomurári dosiahnuť.

Permanentných inštrukciách Alty Vendity sa hovorí:

„Naším zámerom nie je získať pápežov na našu stranu, urobiť z nich prívržencov našich princípov, či propagátorov našich ideí. To by bolo na smiech; ak by sa aj udalosti zvrtli smerom, že by kardináli alebo preláti sami od seba prenikli do našich tajomstiev, nepodnecovali by sme ich v túžbe po pozdvihnutí na Petrov stolec. To by nás totiž zničilo. Samotná ambícia by ich viedla k apostáze; požiadavky vyplývajúce z ich postavenia by ich prinútili obetovať nás. Tak ako Židia čakali na Mesiáša, tak musíme aj my žiadať, hľadať a čakať na pápeža, ktorý bude spĺňať naše požiadavky.

Na základe tohto musíme v útokoch na Cirkev postupovať opatrnejšie, a nie pamfletmi ako naši bratia vo Francúzsku, ani zlatom ako v Anglicku. Chcete vedieť prečo? To je tak – na to, aby sme rozdrvili mohutnú skalu, na ktorej Boh postavil svoju Cirkev, už nepotrebujeme ani Hanibalov ocot, ani pušný prach, dokonca ani naše zbrane. Stačí nám malíček Petrovho nástupcu, zaangažovaného do „hry“; a tento malíček je pre našu križiacku výpravu rovnako dobrý ako všetci Urbanovia II a svätí Bernardovia v celom kresťanstve.

Na to, aby sme si zaistili pápeža požadovaných kvalít, je potrebné sformovať v jeho blízkosti generáciu, ktorá by dokázala vládnuť podľa našich predstáv. Starých ľudí a ľudí stredného veku treba obísť; ísť za mládežou, a ak sa dá, tak aj za deťmi.“

Stále majme na pamäti, že toto bolo písané pred viac ako sto rokmi ... tu nejde o žiadnu konšpiráciu na úrovni súčasného blogovania. O kúsok ďalej Alta Vendita uvádza:

„Získate si povesť dobrých katolíkov a rýdzich patriotov. A nebude vás to skoro nič stáť. Vďaka tejto vašej povesti sa naše doktríny bez podozrenia dostanú medzi mladých klerikov, ako aj medzi rehoľníkov do kláštorov. Prirodzeným tokom času obsadí „naše“ mladé duchovenstvo všetky funkcie, vytvorí zvrchovanú radu a napokon bude voliť pontifika, ktorý by mal vládnuť. A tento pontifik, podobne ako väčšina jeho súčasníkov, bude viac či menej „napájaný“ talianskymi a humanitnými princípmi, ktoré sa postupom času dostanú do obehu.“

Foto: Slobodomurári sa na počesť „Dňa slobodomurárstva“ zúčastňujú katolíckej svätej omše v brazílskej diecéze Pesqueira

Alta Vendita chce týmto skrátka povedať, že slobodomurári nemajú v úmysle dostať na pápežský stolec jedného spomedzi nich, ale že chcú získať kontrolu nad všetkým čo sa deje okolo Svätého otca a zvoliť takého, ktorý bude s nimi sympatizovať.

Svätý Maximilián Kolbe reagoval na tento plán tým, že založil Rytierstvo Nepoškvrnenej. Už 16. októbra, len tri dni po zázraku vo Fatime, tento svätec píše:

„Títo bezbožní ľudia sa ocitli v tragickej situácii. Nezmieriteľnú nenávisť voči Cirkvi a zástupcom Krista na zemi nemajú sami od seba; ide skôr o systematickú aktivitu, prameniacu z účelových metód slobodomurárstva. Jeho cieľom je zničiť predovšetkým, a najmä, katolícke náboženstvo. Ich príkazy a nariadenia sa pod rozličnými pretvárkami šíria už po celom svete. Všetky však majú jediný cieľ – náboženskú ľahostajnosť a oslabenie morálnych zásad – podľa vlastného zásadného princípu: „Katolícku cirkev zničiť, no nie argumentáciou, ale morálnym úpadkom.“    

Je pravda, že objektívny katolík dnes musí pripustiť, že existuje organizovaná snaha podkopať a zdiskretizovať morálnu náuku Katolíckej cirkvi. Aj keby niekto chcel tento dejinný tajný plán - zničiť Cirkev zvnútra - pustiť z hlavy, nemohol by, pretože udalosti, ktoré tento plán potvrdzujú, sú príliš zrejmé na to, aby sa tento plán dal poprieť. Napríklad Marco Tosatti, taliansky novinár, vo svojej reportáži z 1. októbra uvádza, že tajná „bojová jednotka“ pracovala na údajnom postsynodálnom dokumente, povoľujúcom prijímať sväté prijímanie osobám rozvedeným a znovu zosobášeným, žijúcim v partnerskom zväzku a párom rovnakého pohlavia.

Tieto novinky išli ruka v ruke s bombastickým tvrdením kardinála Danneelsa, jedného z pápežom menovaných delegátov Synody, ktorý tento mesiac vyhlásil, že bol zapojený do „mafie“, ktorá sa aktívne stavala proti pápežovi Benediktovi,  pretláčala jeho rezignáciu a volila pápeža Františka. V roku 2013 kardinál Danneels schvaľoval civilné zväzky rovnakého pohlavia. V biografii kardinála Danneelsa sa ako členovia tejto „mafie“ spomínajú aj mená kardinálov Carla Mariu Martiniho a Achille Silvestriniho z Talianska, Waltera Kaspera a Karla Lehmanna z Nemecka, Adriaana van Luyna z Holandska, ako aj Basila Humea z Anglicka. Kardinál Kasper je ako účastník Synody veľmi dobre známy svojím návrhom povoliť rozvedeným a „znovu zosobášeným“ katolíkom prijímať sväté prijímanie.

Opäť si pripomeňme, že cieľom slobodomurárstva je „zničiť Cirkev ... morálnym úpadkom.“ Stojí za zmienku, že novozvolený pápež František okomentoval homosexualitu a slobodomurárstvo jedným dychom:

„Problémom nie je byť takto (homosexuálne) orientovaný. Nie; my musíme byť bratmi a sestrami. Problémom je lobovanie za túto orientáciu, lobovanie za hrabivosť, politické lobovanie, lobovanie slobodomurárov..., veľké množstvo lobby."

                                               

Kardinál Danneels sa na dôvažok k priznaniu účasti na intrigách vo vnútri Cirkvi a k schvaľovaniu homosexuality ešte aj aktívne zúčastnil na stretnutí slobodomurárov, oblečený v ich „regalia“ (slávnostnom) úbore. V roku 2008 si Danneels obliekol biely rituálny úbor slobodomurárov, aby mohol predniesť príhovor v ich chráme v Belgicku. Na obrázku si kardinál Danneels potriasa rukou s veľmajstrom belgickej Grand Orient (Grand Orient je najstaršou a najväčšou slobodomurárskou lóžou v Európe – pozn. prekl.), pričom v druhej ruke drží kópie jeho kníh „Become a Freemason at the Grand Orient of Belgium“ a „The Treasures of the Temple“.

V roku 1738 pápež Klement XII jednoznačne vyhlásil, že každý katolík, ktorý je akýmkoľvek spôsobom spojený so slobodomurárstvom, bude automaticky exkomunikovaný. Vo svojej encyklike In Eminenti ustanovuje:

„Z moci svojho úradu nariaďujem a k čnosti svätej poslušnosti vyzývam všetkých veriacich, akéhokoľvek stavu, postavenia, podmienok, všetky rehoľné rády, ich predstavených, klerikov aj laikov, v rádoch aj vo svete, ako aj všetkých, ktorých som menovite nespomenul, aby za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nepropagovali, nepodporovali a nikdy nevstupovali, ba ani neuvažovali o vstupe, do spomínaných spolkov Liberi Muratori alebo Francs Massons, alebo akokoľvek inak sa volajú, ani neprijímali ich členov do domu, obydlia, ani ich neukrývalinepripájali sa k nim, nedostali sa medzi nich, nesľúbili im, že sa s nimi stretnú, nijakým spôsobom im nepomáhali, neradili, nepovzbudzovali ich ani otvorene, ani tajne, priamo, ani nepriamo, sami alebo prostredníctvom iných, nenaliehali na nikoho, ani nikoho nepresviedčali aby vstúpili do týchto spoločenstiev alebo sa zarátavali do ich počtu, aby skrátka s nikým z nich nespolupracovali žiadnym spôsobom. Musia byť absolútne čistí od podobných spolkov, spoločností, stretnutí, kongregácií alebo tajných zhromaždení, a to pod prísnou hrozbou exkomunikácie všetkých vyššie uvedených ľudí, ktorí sú plne zodpovední za svoje skutky a z ktorých nikto nemôže požívať dobrodenie rozhrešenia inak, než v hodinu smrti, aj to len prostredníctvom naším, úradujúceho Rímskeho pontifika v danom dejinnom období.“  

A kardinál Danneels nie je jediným klerikom, ktorý sa otvorene hlási k spolčovaniu sa so slobodomurármi. Aj arcibiskup Pontier, ktorý bol zvolený za nového predsedu Konferencie biskupov Francúzska, sa označuje za slobodomurára, člena francúzskej Grand Orient. Arcibiskup Pontier sa zúčastnil tohtomesačných synodálnych stretnutí a bol zapojený aj do tajných stretnutí s cieľom ovplyvniť Synodu natoľko, aby akceptovala zväzky rovnakého pohlavia.

Ak si uvedomíme, že cieľom slobodomurárstva je zničiť Cirkev pomocou úpadku mravov, potom nemôžeme pokladať za náhodu, že len niekoľko dní pred otvorením Synody v tomto mesiaci poľský kňaz, pracujúci pre Kongregáciu pre náuku viery, oznámil, že je aktívnym homosexuálom a požadoval revíziu katolíckeho učenia v súvislosti s homosexualitou. A nezabúdajme ani na pokus o únos pápeža počas jeho návštevy USA jedincami, ktorí pretláčajú homosexuálnu agendu.

Čierny had slobodomurárstva jednoznačne našiel ochotných spojencov vo vnútri Kúrie a už vyše 100 rokov ovíja svojím telom Vatikánske siene. Kardinál Danneels a arcibiskup Pontier sú len dvaja z nich, o ktorých vieme. Koľko ďalších tajných slobodomurárov alebo ich sympatizantov sa pridáva ku komplotu zruinovať Cirkev prostredníctvom úpadku morálky?

Bez prestania sa modlime a prosme našu Nebeskú Matku Pannu Máriu, aby nás viedla a ochraňovala proti heréze, ktorá sa šíri v celej Cirkvi. Veľké množstvo duší, ktoré náš Pán tak neskonale miluje, je v mimoriadnom nebezpečí, že sa stratia v nadchádzajúcej búrke. Pevne a vytrvalo sa pridŕžajme večných právd Cirkvi a nestrácajme nádej. Tento chaos a zmätok nie je nič iné, iba besnenie draka, ktorý vie, že jeho čas sa kráti.