Pápež František: žiaden hriešnik nie je ukrátený o Božiu lásku

683
Kultúra života

Pápež František v nedeľu povedal, že Boh nám prostredníctvom podobenstiev ukazuje milosrdnú lásku Otca, ktorý sa teší z každého hriešnika, ktorý sa k nemu vráti.

Pápež povedal: „Dnešné evanjelium nám dáva veľkú nádej a môžeme ho zhrnúť takto: neexistuje hriech, do ktorého by sme padli a z ktorého by sme vďaka Božiemu odpusteniu nemohli vstať. Neexistuje jednotlivec, ktorý by sa nemohol zmeniť, pretože Boh nikdy neprestane chcieť naše dobro, dokonca aj keď hrešíme!“

11. septembra hovoril pápež František po modlitbe Anjel Pána o troch podobenstvách z 15. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša, ktoré sa v ten deň čítali.

Kristus rozpráva tri podobenstvá - o pastierovi, ktorý opustil 99 oviec a išiel hľadať jednu stratenú; o žene, ktorá hľadala stratenú drachmu; a podobenstvo o márnotratnom synovi - ako odpoveď pre zákonníkov a farizejov, ktorí ho kritizovali a hovorili: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

Pápež tvrdí, že za pomoci slov “radovať sa, veseliť sa,” ktoré sa objavujú v každom z podobenstiev, sa zobrazuje srdce Boha.

„Pastier zvolal priateľov a susedov a povedal im: 'Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila' (verš 6); žena zvoláva svoje priateľky a susedky so slovami: 'Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila' (verš 9); otec hovorí svojmu synovi:‚Ale patrilo sa hodovať a radovať sa lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa' (verš 32),” vysvetlil pápež Franišek.

„Týmito troma príbehmi nám chce Ježiš ukázať, že Boh Otec je prvý, kto sa ujíma hriešnikov.“

Pápež František povedal, že na podobenstve o márnotratnom synovi nie je najprekvapivejší smutný príbeh o mladom mužovi, ktorý opustil svojho otca a padol do hriechu, ale jeho rozhodnutie “vstať” a ísť k otcovi.

„Cesta domov je cestou nádeje a nového života. Boh čaká, aby nám odpustil a vyviedol nás z nesprávnej cesty. Trpezlivo nás očakáva a vidí nás, aj keď sme od neho veľmi ďaleko, uteká k nám, objíma nás a odpúšťa. Taký je Boh! Taký je náš Otec! Jeho odpustenie zmýva minulosť a obnovuje v nás lásku,“ povedal pápež.

Ďalej pokračuje: „Ak sa my, hriešnici, zmeníme, Boh nás nezahrnie výčitkami a tvrdosťou, lebo Boh zachraňuje a zhromažďuje nás vo svojom dome s radosťou a veselosťou.“

Božiu radosť v sebe zachytáva aj slávenie jubilejného Roku milosrdenstva, povedal pápež František. Ide o: „rovnaký výraz 'jubilee! (po anglicky oslava, pozn.prekl.)' Toto je oslava!“

Po modlitbe Anjel Pána, vyzval pápež František na osobitnú modlitbu za Gabon, krajinu v strednej Afrike, ktorá po výsledkoch vyhrotených prezidentských volieb z 31. augusta, zažíva narastajúce násilie a nepokoje.

„Zverujem Pánovi obete týchto konfliktov a ich rodiny. Spájam sa s biskupmi prvej africkej krajiny, aby navštívili členov politických strán a odmietli tak všetko násilie a zároveň sa vždy usilovali o spoločné dobro. Povzbudzujem všetkých, zvlášť katolíkov, aby boli tvorcami pokoja v medziach zákona, v dialógu a bratstve,“ povedal pápež.

Hovoril aj o Wladyslawovi Bukowińskom, katolíckom kňazovi, ktorý žil v minulom storočí a bol blahorečený v tú istú nedeľu, v meste Karaganda, v Kazachstane.

Pápež dodal, že blahoslavený Wladyslaw Bukowiński bol:„Prenasledovaný pre svoju vieru a vždy prejavoval veľkú lásku k naslabším a najchudobnejším. Jeho svedectvo sa javí ako prejav duchovných a telesných skutkov milosrdenstva.“

DISKUSIA k článku