Načo smrteľná injekcia? Najprv orgány na predaj chorým odoberme a potom môžu zomrieť

1,934
Kultúra smrti

Wesley J. Smith

Môj prvý článok zameraný proti eutanázii publikovaný v roku 1993 v americkom týždenníku Newsweek varoval, že ak by spoločnosť akceptovala asistovanú samovraždu, nakoniec by sme toto nelekárske zabíjanie  mohli spojiť s odoberaním orgánov a bol by z toho dobre platený biznis.

Toto sa práve deje v Holandsku a Belgicku. Lekári si vyhliadnu ľudí buď psychicky chorých alebo s neuromuskulárnym ochorením, ktorí ukončiť život, a v podstate radi darujú svoje orgány.

Do pozornosti dám aj iný článok časopisu Journal of Medical Ethics. Podieľalo sa na ňom množstvo holandských lekárov a profesorov medicíny. Článok navrhuje ďalší krok – priame odoberanie orgánov chorým, postihnutým alebo psychicky labilným ľuďom so samovražednými sklonmi, pričom zomrú. Všetci títo ľudia by inak boli v oboch krajinách odsúdení na eutanáziu. Takto sa aspoň nemusí použiť smrteľná injekcia. Tu je úryvok z článku:

"O darovaní orgánov však platí zásada: Odobratie orgánov by v žiadnom prípade nemalo spôsobiť ani urýchliť smrť. Orgány sa odoberajú darcovi až po smrti. Keď sa už ale pacient rozhodne zomrieť a podstúpiť eutanáziu, vyvstáva otázka, či nie je možné preskočiť toto medziobdobie (v závislosti od protokolu). Orgány by sa tak mohli odoberať riadne dokrvené, čím by sa zvýšila ich kvalita, a tak aj úspešnosť transplantácie."

"Tento argument sa dá rozšíriť ešte o jeden pojem – eutanáziu so súčasným darovaním „čerstvých“ orgánov. Pacient je pri zákroku pod vplyvom sedatív a po odobratí orgánov zomiera."

Obidve možnosti sú momentálne zákonne nelegálne.

„Takto sme na tom dnes s morálkou spoločnosti v západnej Európe,“ zverejnil uznávaný bioetický časopis pod záštitou Združenia britských lekárov. „Určite by sa našlo pár ľudí, ktorí by bez váhania diskutovali o zmene zákona, aby dovoľoval uviesť pacienta do narkózy a zabiť ho priamym odobratím orgánov. No nie je nikto, kto by sa proti tomu ohradil.“

Dovolím si povedať jednu vec. Nie je nič krutejšie a deprimujúcejšie, ako brať ľuďom aj tú poslednú nádej, keď im poviete: Vaša dobrovoľná smrť má väčšiu hodnotu, ako keby ste ďalej žili.

A ešte niečo. Spoločnosť je čím ďalej tým viac nútená takto zmýšľať.

Kultúra smrti ničí a doslova rozožiera morálku spoločnosti, lekársku etiku, rodinné vzťahy a aj obyčajné slušné správanie. Ovplyvňuje naozaj všetko.