Vystrašení rodičia z Košíc sa sťažujú na sexuálny kurz v škole!

6,464
Kultúra smrti

KOŠICE – Rodičia žiakov Základnej školy na Gemerskej ulici v Košiciach sú otrasení. Ich deti podstúpili prednášku o sexuálnej výchove a tvrdia, že im prednášajúce prakticky znázorňovali sexuálne polohy a druhy sexu. Následne ich vyzvali, aby deti vo dvojiciach normálny sex, orálny a análny pantomimicky zopakovali. Projekt zastrešuje košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý osočovania zo strany rodičov zásadne poprel.

Rodičia deviatakov sú pobúrení. Do školy zavítali pracovníčky košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a tri hodiny prednášali na tému prevencie proti chorobe Aids.

„Názornými ukážkami na obrázkoch im vysvetľovali spôsoby sexuálnych praktík - polohy a rôzne kombinácie ako žena-žena, žena-muž, muž-muž. Na obrázkoch im ukazovali druhy sexu, a to normálny - tak presne to popísali, orálny a análny,“ opísal jeden z rodičov na sociálnej sieti a doplnil: „Následne boli deti nútené pantomímou v dvojiciach ukázať, či správne jednotlivé pojmy pochopili.“

Podľa rodičov sa niektoré deti na prednáške zabávali, iné sa hanbili, no väčšina sa cítila nepríjemne. „Vysvetlite mi, prosím, ako toto všetko má približne 14 ročné dieťa spracovať!? Toto chceme, aby sa deti v takomto veku učili? Toto "školenie" im bolo podané preto, lebo vraj sú už zrelí a pripravení na takýto život...to fakt? Nie je toto protizákonné, takéto deti nabádať k sexuálnym praktikám?“ pýta sa nahnevaný rodič. Žiaci síce vedeli, že sa zúčastňujú prednášky o nebezpečnej pohlavnej chorobe, ako aj o prevencii pred ňou a ako sa chrániť, no podľa rodičov išlo doslova o učenie sexu.

Učiteľka biológie má na vec opačný názor

"Žiaci 9-teho ročníka sú tak vyspelí, že niektorí majú rôzne sexuálne skúsenosti, preto sa nám nezdá táto prevencia nevhodná," uviedla učiteľka biológie zo Základnej školy na Gemerskej ulici v Košiciach. Dodala, že na škole tento projekt prebieha približne desať rokov a doteraz sa žiadny rodič nesťažoval. "Po prednáške som sa pýtala žiakov, čo oni na to, reakcie boli dobré. Panely zaberali  problematiku od spôsobu prenosu choroby, ako sa chrániť pred otehotnením, ale aj pred inými pohlavnými chorobami," opísala.

"Deti nepôsobili pobúrene, vystresovane, neboli do ničoho nútené. Nevidela som v tom žiadne náznaky sexuálnych polôh, je to výmysel," hovorí učiteľka a dodáva, že na paneloch boli panáčiky nakreslené, nešlo o fotografie. "Pred touto chorobou sa nedá zatvárať oči, obrázky sa nedali vynechať, neboli to fotky, ale kreslené panáčiky. Prednášajúca sa dlhšie nezdržiaval pri  konkrétnych formách prenosu," opisuje učiteľka biológie, ktorá bola na prednáške prítomná. "Je to hrozná šokujúca choroba, ktorá je zatiaľ nevyliečiteľná. Informácie majú upozorniť na závažnosť tejto choroby a zvýšiť opatrnosť detí pri možnostiach jej prenosu. 15-ročné deti sú zbrklé a je potrebné, aby boli informované," hovorí pedagogička. 

 

Vystrašení rodičia z Košíc

Dlhoročný projekt RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva poskytuje školenie v rámci projektu Hrou proti Aids. Ide o interaktívny projekt pre stredné školy a deviate ročníky základných škôl. Pracovníčky úradu chodia do škôl, ktoré si ich pozývajú. Táto prednáška sa konala pri príležitosti Svetového dňa boja proti Aids.

V rámci prednášky umiestnili do telocvične niekoľko panelov s úlohami. Pracovníčky úradu odmietli tvrdenie, že by deti do niečoho nútili, išlo o osvojenie si vedomostí hravou formou. "Absolútne prísne sa musí dodržať, aby všetko bolo na báze dobrovoľnosti. Je na samotnom uvážení žiakov, ako danú úlohu predvedú," povedali nám z RÚVZ.

 

Vystrašení rodičia z Košíc

Interaktívne prednášky o bezpečnosti sexu

Deti počas prednášok aktívne spolupracujú, pri každej tabuli majú niečo urobiť. Jedna z tabúl je pantomíma – sexualita rečou tela. Žiaci majú znázorňovať pred skupinou úlohu a ostatní majú hádať, o čo ide. Medzi ne patrí aj znázorniť chránený sex. Dvojica sa dohodne a ukazuje problematiku podľa svojho uváženia. "Na čiernom pozadí je biela figúrka, ide o schematický náznak, nie sú tam zobrazené pohlavné orgány. Je to kresba, kde hlava je kruh, telo paličky," opísala obrázky na paneloch Jana Kollárová, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ Košice. "Pohlavný styk nie je možné pri tomto projekte obísť," doplnila.

Cieľom je, aby sa deti dozvedeli, akým spôsobom sa nebezpečný vírus prenáša a akým nie. "Je potrebné, aby žiaci vedeli, že nechráneným pohlavným stykom sa môže choroba preniesť. Deti si majú ozrejmiť, že sa treba chrániť a prezervatív je jediná ochrana pred chorobou," vysvetlil RÚVZ. 

"Veľmi citlivou formou sa hovorí o veľmi závažných veciach. Nehovoriť o tom, je oveľa horšie, našou úlhou je chrániť deti, aby sa dozvedeli o možných spôsoboch prenosu vírusu HIV a o tom, ako sa chrániť pred ním a inými pohlavne prenosnými chorobami," dodala Kollárová. 

K iným úlohám patrí napr. znázorniť hádku, kamarátstvo, či vyznanie lásky. RÚVZ už uvažuje nad tým, že panel s úlohou znázornenia sexu vyradí z projektu, kvôli nepriaznivým ohlasom rodičov. 

Projekt pochádza z Nemecka. Prebrali ho Česi a pred dvadsiatimi rokmi sa dostal aj k nám. Bol  zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a do Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike.