Vatikán: Komisia OSN je „mečom proti náboženskej slobode“

1,784
Kultúra života

NEW YORK – Vatikán obvinil komisiu OSN pre práva dieťaťa z netolerancie voči kresťanom a zasahovania do slobodného praktizovania náboženstva. Týmto tvrdým vyhlásením reagoval na správy tejto komisii OSN, ktoré sa v tlači objavili koncom septembra.

Oficiálna odpoveď Vatikánu na ohnivé komentáre, ktoré Komisia OSN pre práva dieťaťa urobila začiatkom tohto roku, sa ostro odchyľuje od obvyklej etikety OSN tým, že konfrontuje komisiu priamo a bez pekných fráz. Komisia sa vyjadrila, že Katolícka cirkev má zmeniť svoje učenie o potratoch a príťažlivosti k rovnakému pohlaviu.

Vatikán osobitne prísne vyčítal komisii zahrávanie sa s náboženskou slobodou, rovnako ako zasievanie zmätku a pohŕdania pre medzinárodné právo. Pokarhal komisiu OSN za zneužívanie svojej pozície, aby znevažovala Katolícku cirkev počas podávania správ ohľadom Dohovoru o právach dieťaťa.

Odporúčanie komisie na zmenu cirkevného učenia o potratoch je „úplne neakceptovateľné,“ uviedol Vatikán. Dohovor uvádza, že deti musia byť ochraňované „pred a po pôrode.“ Ohľadom cirkevného učenia o manželstve Vatikán uviedol, že páry rovnakého pohlavia, sexuálnej orientácie a rozličné formy rodiny sú „kontroverzné“ a „subjektívnou voľbou životného štýlu,“o ktorých nikdy nepojednávali zmluvy o ľudských právach.

Podľa Vatikánu sú odorníci z OSN vinní z „vytvárania negatívnych stereotypov“ a „netolerancie voči členom Katolíckej viery.“ Komisia „sa pustila“ do vykladania Svätého písma, takisto ako k vytváraniu stanovísk o viere, morálke a kanonickom práve.

Vatikán uviedol, že komisia použila princíp nediskriminácie „veľmi bezcharakterným spôsobom, menovite ako meč proti slobode náboženstva,“ keď tvrdila, že cirkevné učenie o komplementarite a rovnakej dôstojnosti muža a ženy je príkladom sexizmu.

Sexuálna výchova je mimo kompetencie zmluvy, podotkol Vatikán. „Výchova o autentickej ľudskej láske, ľudskej sexualite, manželskej láske a príbuzných témach je primárne a fundamentálne právo, povinnosť a zodpovednosť rodičov.“

Mimo obsahu odporučaní komisia nedokázala porozumieť „špecifickej povahe a misii“ Svätej stolice. Komisia tvrdila Vatikánu, že je zodpovedný za činy klerikov a katolíckych inštitúcií pôsobiacich na územiach a pod zákonodarstvom iných krajín.

Náboženská a morálna misia Svätej stolice presahuje geografické hranice a nemôže byť transformovaná na nejaký druh univerzálnej právnej jurisdikcie, ktorá sa nejako stane platnou mandátom zmluvnej strany,“ vysvetľuje Vatikán. To by si vyžadovalo, aby cirkev „kontrolovala každodenné aktivity klerikov, rehoľníkov a laikov, ktorí žijú na teritóriach suverénnych štátov.“

Vatikánsky tlačový hovorca Otec Federico Lombardi prisľúbil detailnú odpoveď na pozorovania komisie zo začiatku tohto roku. Vysvetlil, že mimo hraníc mesta Vatikán všetko, čo môže Cirkev urobiť, je podporovať Dohovor svojou morálnou a duchovnou váhou. Vatikán sa stal štvrtou stranou Dohovoru v roku 1990 za Jána Pavla II. a Dohovor bol takmer univerzálne ratifikovaný všetkými členskými štátmi OSN.

Iné štátne strany Dohovoru ostanú so záujmom sledovať Svätú stolicu. Ešte sa ukáže, či komisia zahrnie odpoveď Svätej stolice v oficiálnych záznamoch spravodajskej činnosti, ktoré Ústredné zhromaždenie OSN preveruje raz ročne. Komisia sa možno bude snažiť obmedziť publicitu odpovede Vatikánu v rámci systému OSN.