Som veriaci, ale praktizujem po svojom. Alebo vôbec.

2,011
Matej Trančo
Kultúra smrti

Odkedy som sa opäť obrátil na Cirkev, pozoroval som hnutie medzi mladými kresťanmi, ktorí tvrdia že Ježiša milujú ale odmietajú "náboženstvo".

Nemyslím si že je toto hnutie len zlé.

Mnoho mladých kresťanov, ktorí odmietajú "náboženstvo" argumentuje tým, že v konečnom dôsledku nezáleží na malých rozdieloch medzi kresťanskými hodnotami. A majú pravdu. Existuje naozaj malý rozdiel medzi množstvom kresťanských hodnôt, ktoré sa vyskytli od časov Reformácie. Keď som doma v Oklahome, zdá sa mi to hraničiace s absurditou, koľko rôznych rozdielnych cirkví tvrdí, že sa vracajú späť ku koreňom kresťanstva.

Nekonečné štiepenie kresťanských denominácií jednu od druhej je škandálom voči jednote ku ktorej nás vyzýva Kristus (Jn 17:21). Možno odmietanie týchto náboženských rozdielov mladými kresťanmi môže byť začiatkom ekumenického hnutia smerom k jednote v tele Kristovom. Takže v tomto zmysle áno, odmietajme "náboženstvá", ktoré sú založené na povrchných rozdieloch a majú svoje korene v rozdeľovaní a hriechu.

Ale ako bývalý ateista musím povedať že to predstavuje aj zopár vážnych výstrah, v tomto hnutí odmietania "náboženstva". Počas nedávneho nedeľného popoludia bol na Twittri trendom hashtag #NejdemDoKostolaLebo. K môjmu veľkému prekvapeniu bola väčšina tweetov od kresťanov, ktorí hrdo tvrdili, že "nepotrebujú" náboženstvo ale len Ježiša. Vyzerá to tak, že sa mentalita ohľadom odmietania sviatostí niektorými kresťanmi prirodzene vyvinula do odmietania niečoho tak základného ako je Pánovo jedlo (autor asi myslí Eucharistiu - editor). 

Popri známom fakte že to čelí pár tisícročiam kresťanských tradícií je na mieste aj dôvodná obava, že takáto forma "kresťanstva", založená na ničom inom ako sentimente, sa počas jednej či dvoch generácií stane ateizmom.

Takže, ako vznikla táto nová forma "kresťanstva"? Mnoho ľudí ktorí sú súčasťou tohto hnutia argumentuje, že  očistenie kresťanstva od "náboženstva" nám pomáha vrátiť sa k pravým koreňom kresťanstva, a to k pôvodným zámerom Ježiša.

Ale Písmo a spisy raných cirkevných otcov odhaľujú veľmi málo faktov, ktoré by takéto tvrdenie podporovali.

Toto je zopár faktov, ktoré sú jasné z Písma a ranej histórie Cirkvi:

1. Kresťania sa zhromažďujú za účelom uctievania:  Boh nám dal jasné pokyny a Písmo dáva jasne najavo že sa ranní kresťania zhromažďovali k eucharistickému pokrmu každú nedeľu. Nedeľné zhromaždenia neboli nikdy pre kresťanov voľbou. Ak veríme, že Ježiš za nás zomrel tak najmenej čo môžeme urobiť je uctiť si ho počas jednej hodiny každú nedeľu.

"Majte sa na pozore, často spolu vzdávajte vďaku Bohu a šírte ďalej jeho chválu. Ak sa často zhromaždíte na rovnakom mieste, sily Satana budú zničené a jeho ničenie ktoré si kladie za cieľ bude odvrátené jednotou vašej viery." - Ignác Antiochijský, list Efezanom

"V prvý deň týždňa kedy sme boli znovu zhromaždení za účelom lámania chleba."

2. Náboženstvo je to, čo nás spája s Bohom:  V dnešných dňoch existuje veľa opovrhnutia voči praktikám zbožnosti konaným navonok. Áno, je pravda že vonkajšie praktiky nie vždy vedú k láske a svätosti. Ale toto nie je dôvod aby sme ich zavrhli. Sme telom a dušou. Náš vzťah s Bohom je živený vonkajšími praktikami, ktoré nás spájajú s Bohom a sme s ním spojení skrz naše náboženstvo.

"Sme spojení a zviazaní s Bohom skrze túto väzbu zbožnosti. Práve z tohto náboženstvo poberá svoj názov." - Lactantius, Božská Inštitúcia.

"Lebo tak ako je telo bez duše mŕtvym, tak je aj viera bez skutkov mŕtva." - Jakub 2:26

3. Kresťanstvo je komunitou:  Naša viera nie je len o individuálnom vzťahu s Ježišom. Kresťanstvo zahŕňa vzťah s Bohom (ktorý je sám o sebe komunita osôb) a vzťah s ostatnými členmi jeho Cirkvi. Je bolestivé a náročné byť vo vzťahu s inými hriešnikmi. Ale naša viera nás volá byť vo vzťahu nielen s Bohom, ale aj s inými ľuďmi.

"Sme telo zviazané dokopy spoločnou náboženskou profesiou, jednotou disciplíny a putom spoločnej nádeje. Stretávame sa ako zhromaždenie a kongregácia.... Zhromažďujeme sa, aby sme čítali naše posvätné spisy... V jednote tela a ducha neváhame zdieľať naše pozemské statky s ostatnými." - Tertulián, Ospravedlnenie

"Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi." - Rimanom 12:4-5

4. Kresťanstvo má apoštolskú postupnosť: Z Písma je jasné, že Pavol menoval biskupov Timoteja a Tita a požiadal ich aby menovali kňazov (2 Tim 2:2). Ak ľudia odmietajú hierarchiu a legitímnu autoritu, odmietajú aj Ježiša a Cirkev ktorú založil.

"Ak ich odkážeme na tradíciu ktorá pochádza od apoštolov, a ktorá je zachovávaná pomocou následnosti starších Cirkvi, budú namietať na tradíciu hovoriac že oni samotní sú múdrejši nielen ako presbytéri ale dokonca aj ako apoštoli, pretože objavili rýdzu pravdu." - Irenej, Proti všetkým herézam.

"Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších." – 1. Timotejovi 4:14

Kresťanstvo je a vždy bolo náboženstvom a hnutie odstránenia "nábožestva" od našej viery je hnutím, ktoré v konečnom dôsledku môže ohroziť odovzdávanie viery budúcim generáciám.

Takže toto je pár vecí na ktoré môžete nabudúce poukázať ak vám niekto povie, že verí v Ježiša ale nemyslí si, že je potrebné praktizovať náboženstvo.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.