Projekt “sviečka za nenarodené deti” vyrástol, slávi už desať rokov

1,970
Kultúra života


Fórum života organizuje 10. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti.
 
Občianske združenie Fórum života organizuje v tomto roku už 10. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti. Jeho hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Do projektu sa môžu zapojiť farnosti, spoločenstvá, rodiny i jednotlivci na celom Slovensku.
 
Projekt Sviečka za nenarodené deti sa realizuje počas mesiaca október a vyvrcholí 2. novembra v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Účastníci sa zjednotia pri modlitbe za ochranu života od počatia. Ako vhodné miesta na modlenie sa odporúčajú nemocnice, kde sa vykonávajú umelé potraty, pamätníky nenarodených, kostoly, cintoríny, ale veriaci sa môžu za ochranu života od počatia modliť aj v rodinnom kruhu.
 
Spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti možno okrem duchovnej účasti vyjadriť aj kúpou originálnej sviečky za dobrovoľný príspevok vo farnostiach zapojených do projektu. Vyjadriť spomienku na tieto deti môžu veriaci 2. novembra večer umiestnením horiacej sviečky do okien vo svojich príbytkoch.
 
Finančný príspevok na podporu tohto projektu môžu záujemcovia poslať na číslo účtu 5033357295/0900. Vyzbierané peniaze sa použijú na podporu projektov a aktivít 43 členských organizácií Fóra života zameraných na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Projekt Sviečka za nenarodené deti sa realizuje s podporou a požehnaním katolíckych biskupov Slovenska.