Preblahoslavená Panna Mária z AKITY, potrat a 13. október

2,527
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Zločin, ktorým je potrat

Amerika udáva zvyšku sveta trend v mnohých oblastiach. Nebolo to inak ani 22. januára 1973, v deň, ktorý bude naveky potupou a hanbou; v deň, kedy Najvyšší súd USA potvrdil zákon o práve ženy rozhodnúť sa pre potrat. Od tohto rozhodnutia z roku 1973 (prípad Roe vs. Wade) bolo v USA potratom zabitých viac ako 57 miliónov nevinných detí. Na celom svete bolo od roku 1973 potratom zavraždených viac ako 1 miliarda 400 miliónov detí. Je to ekvivalent toho, akoby bol v Amerike za posledných 44 rokov VIAC AKO ŠTYRIKRÁT zabitý každý jeden muž, žena a dieťa.

Niet sa čo čudovať, že sa Panna Mária v roku 1973, kedy sa potrat stal „mainstreamovou“ záležitosťou celej planéty, zjavila a varovala nás.

 

Zjavenia Preblahoslavenej Panny Márie v Akite, Japonsko

Mimoriadne udalosti sa tu začali diať 12. júna 1973, keď sestra Agnes uvidela, ako zo svätostánku vyžarujú tajuplné lúče. To isté sa stalo aj nasledujúce dva dni.

28. júna 1973 sa na vnútornej strane ľavej dlane sestry Agnes objavila rana v tvare kríža, ktorá výdatne krvácala a spôsobovala jej veľké bolesti. 6. júla začula sestra Agnes hlas, vychádzajúci zo sochy Preblahoslavenej Panny Márie (na obrázku hore) v kaplnke, kde sa modlila. Socha je vyrezaná z jednoliateho kusu dreva zo stromu Katsura, a je 90 cm vysoká. Niekoľko ďalších sestier si v ten istý deň všimlo, ako z dlane pravej ruky na soche vytekajú kvapky krvi. Toto sa opakovalo ešte pri štyroch ďalších príležitostiach. Rana zostala na ruke sochy až do 29. septembra, kedy sa stratila. V ten istý deň, kedy sa stratila rana na ruke, si sestry všimli, že socha sa začala akoby „potiť“, a to najmä na čele a na hrdle. 3. augusta dostala sestra Agnes druhé posolstvo a 13. októbra posledné, tretie posolstvo.

O dva roky neskôr, 4. januára 1975, začala táto socha Preblahoslavenej Panny Márie roniť slzy. Socha ronila slzy v intervaloch celých 6 rokov a 8 mesiacov; pri 101 príležitostiach.

Medzi posolstvami Panny Márie sestre Agnes bola výzva modliť sa popri ruženci aj „Fatimskú modlitbu“. V tej dobe to nebolo v Japonsku bežné, no ide o zrejmý odkaz na dôležitosť zjavení Panny Márie vo Fatime.

Nedá sa zároveň si nevšimnúť, že „posledné posolstvo“ Panny Márie z Akity bolo zjavené 13. októbra, čo je výročný deň „posledného posolstva“ a „zázraku slnka“ vo Fatime 13. októbra 1917. Opäť priamy odkaz na dôležitosť zjavení Panny Márie vo Fatime.

Panna Mária prehovorila k sestre Agnes pri troch rôznych príležitostiach. Všetky tri posolstvá si môžete prečítať TU, no ja by som sa rád zameral na to posledné posolstvo z 13. októbra 1973 ...

„Moja milovaná dcéra,

Počúvaj pozorne, čo ti teraz poviem. Potom o tom povedz svojej predstavenej.“

Po krátkom tichu:

„Ako som ti už povedala, ak sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, zošle Otec na celé ľudstvo hrozný trest. Bude to trest väčší, než bola potopa; niečo, čo ešte nikdy nikto nezažil. Z neba bude padať oheň a vymaže zo zeme veľkú časť ľudstva, dobrých, aj zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, čo prežijú, budú tak zničení, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane, ktoré vám zostávajú, sú ruženec a Znamenie, ktoré zanechal môj Syn. Každý deň sa modli ruženec. Modli sa ho za pápeža, biskupov a kňazov.

Pôsobenie satana prenikne aj do Cirkvi – kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazmi, ktorí si ma uctievajú, budú ich spolubratia opovrhovať a budú im protirečiť ... kostoly budú vyplienené, oltáre znesvätené; Cirkev bude plná tých, čo akceptujú kompromisy a diabol bude na mnohých kňazov a zasvätené duše tlačiť, aby odišli z Pánovej služby.

Diabol bude neúprosne útočiť najmä na duše, zasvätené Bohu. Príčinou môjho zármutku je predstava straty toľkých duší. Ak sa bude aj naďalej zväčšovať množstvo ťažkých hriechov, už viac nebude pre ne ospravedlnenia.“

 

Posledné dni storočnice

Tento rok je stým rokom od zjavení vo Fatime. Presne pripadá výročie prvého zjavenia vo Fatime na 13. máj 2017. O dôležitosti a závažnosti tejto storočnice píšem TU. Je možné, že sa nám v týchto posledných dňoch pred zavŕšením 100 rokov ešte ponúka šanca na nápravu?

Tu je časť druhého posolstva Panny Márie z Akity sestre Agnes zo dňa 3. augusta 1973 ...

„Veľa ľudí na tomto svete trápi a zarmucuje Pána. Túžim po tom, aby ho duše utešili, aby sa zmiernil hnev Nebeského Otca. Túžim, spolu so svojím Synom, po dušiach, ktoré budú svojím utrpením a chudobou odčiňovať neprávosti hriešnikov a nevďačníkov.

Aby svet spoznal Jeho hnev, je Nebeský Otec pripravený zoslať na celé ľudstvo veľmi ťažký trest. Už veľakrát som sa spolu so svojím Synom prihovárala u Otca, aby odvrátil svoj hnev. Nadchádzajúcim pohromám zabraňujem tým, že Otcovi obetujem utrpenie Jeho Syna na Kríži, Jeho prevzácnu Krv a milované duše, ktoré ho utešujú tým, že vytvárajú zástupy obetujúcich sa duší. Modlitba, pokánie a odvážne obety dokážu zmierniť Otcov hnev.“

 

2. januára tohto roku som vyzval všetkých, aby prijali výzvu stať sa „obetujúcou sa dušou“ ..., ktorá obetuje svoje fyzické a duchovné utrpenie za spásu druhých. Od 13. februára až po 13. máj 2017 prebieha „posledných 90 dní“ pred stým výročím zjavení. Nie je to presne ako u Ninivčanov? Alebo inými slovami, nevaruje aj nás samotná Panna Mária rovnako, ako varoval Jonáš Ninivčanov, aby sa kajali, lebo inak ich stihne Boží hnev?!                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.