POTVRDENÉ: EU kádruje katolíkov!!

8,657
Kultúra smrti

Prečo je tento dokument dôležitý?
Lebo rukolapne ukazuje, že:
  • EÚ cez svoje mnohé organizácie monitoruje v každej krajine tých, čo sa verejne angažujú proti ideológii KULTÚRY SMRTI
  • EÚ kádruje a diskriminuje kresťanov a Pro-Life osobnosti na spôsob ŠTB
  • EÚ financuje a podporuje ideologickú politiku potratovej Pro-Choice loby.
Podľa našich zdrojov, EFP je organizácia blízka Slovenskej "neziskovke" Možnosť Voľby (Pro-Choice). Možnosť voľby si v minulosti vylobovalo vlastný úrad na MPSVR SR s názvom "Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí" a jej zakladatelka je Olga Pietruchová..
=> EFP má cez Pietruchovú priamo dosah na činnosť MPSVR
 
STIAHNI DOKUMENT